Nieuwsbrief_oktober 2014

Nieuwsbrief
Jan Ligthartschool
Agenda september
29 Oudergesprekken
30 Margemiddag, alle
leerlingen om 12.00 uur
vrij.
De afgelopen twee weken is
onze nieuwe groep 1B al weer
hard aan het werk met juf
Ilham.
Agenda oktober
1 Start
Kinderboekenweek
1 Start lessen schoolsport
en Haagse Sporttuin
4-5 Offerfeest
6 Schoolfotograaf
10 Themadag Kunst &
cultuur, tentoonstelling
voor de ouders op
school.
20-24 Herfstvakantie
29 Viering opening
schoolplein, thema
Halloween
Op maandag is
geeft juf Denise logopedie
aan een aantal leerlingen.
Op de andere dagen is dit
net zoals vorig jaar juf Arina.
Ouderavond
Op maandag 29 september zijn er
oudergesprekken gepland. Hierin vertellen we
kort iets over uw kind, maar we zijn ook erg
nieuwsgierig naar hoe het thuis met uw kind
gaat.
We kijken uit naar uw komst!
Thuis werken op de computer
Op de ouderavond krijgt u een brief mee
waarin gebruikersnamen en wachtwoorden
van uw kind in staan. Uw kind kan dan thuis
op de computer werken aan programma’s
die we ook op school gebruiken. De tweede
brief is voor het inloggen voor Ambrasoft. Hier
kunnen de kinderen dan ook op school en
thuis mee werken.
Gave ontdekking bij natuur!
Foutje in de vorige
nieuwsbrief
In de nieuwsbrief van
september stonden de
nieuwe werkdagen van
juf Diane, deze stonden
helaas verkeerd. De
dagen dat juf Diane
werkt zijn:
Maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag.
De groepen 4A en 5A hebben tijdens natuur
iets gaafs ontdekt! Het is de rups van de
Koninginnenpage de grootste dagvlinder van
Nederland, en komt alleen voor op sommige
plekken in Limburg en nu dus ook in de
Schilderswijk.
Venkel is het favoriete eten van de rups en
laat dat nou net in één van de nieuwe
plantenbakken staan!
4
Yusuf Dagdelen
11
5
Roby Stoica
7
5
En Ja He
7
5
Zuzanna Stokowska
7
6
Fatih Ahmet Çelik
8
6
Ruveyda Topbas
9
6
Alexander Contreras
11
8
Achraf Afakir
4
8
Serena Mokiem
6
8
Jiayi Zeng
12
11
Yekta Cetin
5
12
Kaoutar Aïssa Mouhand
11
14
11
15
Sabrina Mohamoud Omar
Nadir Khoulali
16
Nesibe Atalay
7
17
Hendriech Oshiana
10
19
Adil Azrouti
8
20
Kaoutar El Boustati
10
22
Mohcine Benaissa
10
23
Anas Ben Aissa
6
23
Miryam Edouiri
12
24
Dilara Kaya
7
27
Riyan Abdikaafi Adan
6
28
Elif Ata
7
30
Ender Polat
6
6
Studiehulp en huiswerkbegeleiding
Op de dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.30 uur tot 16.30 uur
wordt er huiswerkbegeleiding voor de groepen 4 t/m 8 gegeven
door juf Nicoline.
Iedere week worden er op maandag lijsten in de hal bij de groepen
4 neergelegd. Hierop kunnen de leerlingen zich inschrijven voor
huiswerkbegeleiding.
De huiswerkbegeleiding is voor leerlingen die thuis hun huiswerk niet
kunnen maken.
De kinderen vertellen zelf aan hun ouder(s)/verzorger(s) welke dag ze
huiswerkbegeleiding hebben.
Bij de start melden de leerlingen zich bij juf Nicoline. Het huiswerk
wordt op dinsdag en vrijdag in de ruimte naast groep 7 gemaakt en
op donderdag boven in de gang.
We zijn alleen nog op zoek naar Piet, Piet heeft zich
opgegeven voor de huiswerkbegeleiding, maar die
hebben we helaas niet gezien. We hopen dat Piet zich
spoedig zal melden.
Kinderboekenweek 2014
Lang zal je lezen!
Maandag 1 oktober is het weer zover, de opening
van de Kinderboekenweek! Met dit jaar als thema
feest! We gaan er dus ook met elkaar een mooi feest van maken. Op vrijdag 10
oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met een Kunst & Cultuurdag. De ouders
zijn dan ook van harte uitgenodigd om in de klas van uw kind(eren) te komen kijken
wat ze allemaal tijdens de Kinderboekenweek hebben geleerd en gemaakt. Daarna
zullen alle leerlingen nog een optreden verzorgen waar u ook bij aanwezig mag zijn. U
krijgt hier binnenkort nog officiële uitnodiging voor met de verdere informatie.
Onze schoolbibliotheek
Binnenkort zal onze schoolbibliotheek geopend
worden. De leerlingen kunnen dan op een aantal
woensdagen na schooltijd bij juf Nicoline 2 boeken
lenen voor in de klas of thuis.
Zaterdagschool
Er zijn nog een aantal plekken vrij voor de
zaterdagschool! De leerlingen kunnen zich
inschrijven bij juf Christine.
Surfen
Juf Lydia is voor de derde periode alweer, met een aantal leerlingen met een zwemdiploma, gaan SURFEN.
Bij surfen leren kinderen op een leuke en verantwoorde manier alles over de sport golfsurfen. De surflessen
vinden plaats op het Scheveningse Strand en worden gegeven door meester Bas. Op het strand maken we
gebruik van surfboards en wetsuits van surfschool Hart Beach en surfschool Aloha. Heb jij ook een
zwemdiploma en wil je zelf ook een keer surfen ga naar: www.golfsurfschool.nl of meld je volgende periode
aan bij juf Lydia.
Teamleden Jan Ligthartschool