Bezoek ook eens onze website

 Voorhoute 3
4416 BS Kruiningen
Tel.: 0113-320095
[email protected]
www.obsvoorhoute.nl
Belangrijke data
 Herfstvakan e: oktober t/m oktober  Maandagmiddag november zijn alle leerlingen vrij, in verband met een studiemiddag van het team. Groep is begonnen met de keersommen. Ook hier is het belangrijk eerst begrip te ontwikkelen, voordat we tot de nota e komen. De uitkomst van keer een groepje van is weliswaar hetzelfde als keer een groepje van , maar als je het tekent ziet het er wel anders uit! Groep 1 en 2
Zoals u wellicht hee gezien, werken de kinderen van groep en op een nieuwe manier met de materialen uit de klas. Ieder kind krijgt een weektaak en wordt op deze manier uitgedaagd om met verschillende materialen te werken. Bij de planning wordt o.a. gekeken naar welke oefeningen het kind extra nodig hee , bijv. extra getalbegrip, extra rijmoefening enz. De leerkrachten en de kinderen vinden het een pre ge manier van werken. × = en × = Volgende week starten we met lessen rondom het thema ‘Herfst’. Er zijn al veel kinderen die allerlei herfstspulletjes verzameld hebben, dus natuurlijk gaan we met z’n allen een sfeervolle herfs afel inrichten. Gymtijd Groep 3 en 4
Dan nog een belangrijke mededeling over de gym jd op Oudergesprekken donderdag. Vanaf donderdag oktober begint de gymles Afgelopen week hebben we de ouders van alle leerlingen om . u. We vragen de ouders van de kinderen van groep / dan ook om te zorgen dat uw kind uiterlijk om uit onze groepen gesproken en we willen hen allen be. u. aanwezig is bij de sporthal. Juf Hedy zal tussen danken voor hun jd en de informa e over hun kinderen. .
u. en . u. vertrekken met de kinderen die overMet deze gegevens kunnen we onze leerlingen nog beter blijven en de kinderen die op dat moment op het schoolbegeleiden. plein aanwezig zijn. Rekenen In deze nieuwsbrief willen we ook vertellen waar we moGroep 5 en 6
menteel mee bezig zijn met rekenen. Van t/m september hebben de leerlingen van groep In groep zijn we begonnen en meegedaan aan de ac e van Jantje Beton. De kinmet het splitsen van hoeveelderen waren hier erg enthousiast over en hebben met z’n heden. Een voorbeeld: er allen veel loten verkocht! staan vier kinderen jdens de Momenteel zijn we in de klas druk bezig met het afsluiten gym bij de kast. We zien één van het eerste blok van rekenen en ook alweer bijna met kind. Hoeveel kinderen hebhet tweede blok van spelling en taal. Wat een harde werben zich verstopt achter kers zi en er in de klas, echt kanjers! de kast? We doen alles Vanaf donderdag oktober gymmen de leerlingen van nog handelend, want nu groep / jdens het tweede blok van de middag; uw zijn we nog bezig met begrip. Later gaan we toe naar de kind moet dus op donderdagmiddag gewoon naar school nota e van de splitsing. komen. Bezoek ook eens onze website: www.obsvoorhoute.nl
Groep 7 en 8
Nacontrole luizen
Schoolvoetbal meisjes Wat hadden we weer een fantas sch weer voor het schoolvoetbaltoernooi. Maar wat was het warm als je zo hard achter die bal aan moet rennen. Het was een bijzonder gezellige en spor eve middag! De meiden hebben het fantas sch gedaan. We zijn geëindigd op de tweede plaats, waar we erg blij mee waren. Tijdens de eerste controle na de zomervakan e zijn er bij enkele kinderen luizen geconstateerd. In de betreffende groepen is vrijdagochtend oktober een nacontrole gedaan. Helaas zijn ook bij deze inspec e oude en nieuwe neten gevonden. De kinderen hebben dit bericht via een brie e mee naar huis gekregen en het is nu aan de ouders om thuis maatregelen te nemen. Kinderboekenweek
Woensdag oktober was de officiële opening van de Kinderboekenweek. De Kinderboekenweek bestaat jaar, dus het thema is FEEST. Vorige week kwamen we al een beetje in de sfeer van het thema Feest, door de heerlijke cupcakes van groep / op het podium. Ook hebben alle klassen toen al flink geoefend met het liedje van de Kinderboekenweek en het bijbehorende dansje. Op woensdagochtend moesten we allemaal in de hal gaan zi en en we wisten natuurlijk nog niet wat er ging gebeuren. Maar toen stonden er opeens twee clowns voor de deur om de Kinderboekenweek FEEST-elijk te Trots op onze meiden. openen. Hoewel…, het kos e enige moeite voordat zowel TOPPERS! clown Zip als clown Zap vrolijk waren. Juf Heidi (de juf van Teambuildingsdag de bieb) hee een opbeurend verhaal voorgelezen. Maar In plaats van schoolkamp hebben de leerlingen van groep het was de slagroomtaart die Zip pas echt op kon vrolijken. en dit jaar een ‘teambuildingsdag’ gehad. In BurghHaamstede werden de krachten gebundeld en zijn ze samen de uitdaging aangegaan. De opdracht was om alle kinderen, inclusief grote palen en blauwe tonnen over hoge muren heen te krijgen. Dit kan alleen door slim nadenken en goed samenwerken. In beide elementen blonk deze groep uit. Er werden crea eve oplossingen bedacht en zeer goed samengewerkt. Groep / is een echt TEAM! Ook hebben we een kleine compe e boogschieten gehouden en een bezoek gebracht aan ‘De Burghse Schoole’. clown Zip nog sip… Op de foto een impressie van de stormbaan en de samenwerking van de kinderen. Ouders die ons gebracht en gehaald hebben, hartelijk dank hiervoor! clown Zip eindelijk blij. Gymlessen
Juf Daniëlle is dit schooljaar begonnen met de opleiding ‘Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs’. Vanuit de opleiding is het de bedoeling dat zij les gee in alle midden- en bovenbouwgroepen. Op maandag zullen om die reden binnenkort in groep / gymlessen gegeven worden door haar. De leerlingen van groep en krijgen binnenkort op donderdag ook een aantal keren les van juf Daniëlle. Op de site www.kinderenvoorkinderen.nl kunnen jullie het liedje en dansje nog eens horen, zien en oefenen. Op de site van www.kinderboekenweek.nl kun je met een foto van jezelf een leuke poster maken! En als je jarig bent in de Kinderboekenweek, moet je eens naar www.leesplein.nl, dan kun je een cadeautje krijgen Bezoek ook eens onze website: www.obsvoorhoute.nl
Even voorstellen…
• Ruben Keijts • docent GodsdiensƟg Vormings Onderwijs (GVO) Na mijn opleiding voor docent Godsdienst/Levensbeschouwing (voorgezet onderwijs, maar inmiddels ook basisonderwijs) kwam ik als GVO-docent op de basisscholen terecht. Ik verzorg nu ruim jaar GVO-lessen op diverse scholen in de regio. Momenteel geef ik aan zo’n klassen les. Dat bevalt me tot nu toe uitstekend. Ik ben getrouwd, jaar, woonach g in Middelburg en voetbal graag in mijn vrije jd (lid bij V.V. Oostkapelle). ‘Mijn’ lessen In de lessen GVO ga ik aan de hand van een (godsdiens g) verhaal in gesprek met het kind. Ik behandel diverse thema’s die naar voren komen in de verhalen en aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Na de zomervakan e zijn we gestart met het thema ‘Hemel & aarde’. We hebben samen nagedacht over onze ideeën, gedachten en vragen die we hebben bij de hemel. Daarnaast hebben we gekeken wat verschillende godsdiensten (met name het christendom en de islam) zeggen over de hemel. Vervolgens hebben we ‘de stap’ naar de aarde gezet. Onderwerpen die hier aan bod kwamen (of nog moeten komen), waren: ‘Wat is een scheppingsverhaal?’, ‘Hoe denk jezelf over het begin van alles?’, maar ook ‘Hoe gaan we met de aarde om?’. Op het moment van schrijven is het Kinderboekenweek met het thema ‘Feest!’. In deze week gaan wij in op onze eigen feestmomenten en behandelen we heel kort verschillende godsdiens ge feesten. Na de herfstvakan e zullen we aan de slag gaan met het thema ‘Vrijheid en regels’. Het is erg leuk om met de leerlingen te werken. Ze krijgen van mij alle ruimte om hun vragen te stellen, hun inzichten te bespreken en te vertellen wat ze bezig houden. De leerlingen zijn open en eerlijk en hebben bovenal veel respect voor anderen. Erg mooi om te zien. Zo ontstaan er vaak erg levendige gesprekken over zeer diverse onderwerpen. Ik geniet ervan! Ruben Keijts GVO-docent Rubenkeijts @gmail.com www.pcgvo.nl Bezoek ook eens onze website: www.obsvoorhoute.nl