PAROCHIE HEILIGE MICHAËL

RABRA
N
PAROCHIE HEILIGE MICHAËL
Postadres: Wijngaard 11, 6017 AG Thorn
Pastoor- deken: R. Maessen tel. 56 14 10
Emeritus- pastoor: H. Meijs tel. 56 17 00
Openingstijden secretariaat:
ma. en do. 10.30 – 12.00 uur tel. 56 14 10
parochie: NL 72 RABO.015.10.01.375
kerkbijdrage: NL 09 RABO.015.10.02.606
www.parochiethorn.nl
Vieringen in de Parochie van de H. Michaël Thorn
van 12-12-2014 t/m 21-12-2014
Vrijdag 12 dec:
19.00, Kapel: Uit dankbaarheid voor verkregen intenties op voorspraak van de H.
Antonius
Zaterdag 13 dec:
20.00 u, Kerk; Kerstconcert door Studium Chorale.
Zondag 14 dec: 3e zondag van de Advent: m.m.v. Slavisch Byzantijns koor
09.30u, Kerk: Jaardienst voor Laurens Stakenborg; Jaardienst voor Betsie Stakenborg
-v.d. Boel, tevens voor Harry Stakenborg; Jaardienst voor Angelina en Jacques ParrenParren. (St)
Maandag 15 dec:
19.00 u, Kapel: voor een bijz. intentie; Uit dankbaarheid en voor Vader en Zoon en
Schoonvader en alle overige familieleden; voor overleden Ouders Coelen-Cober; voor
Wiel en Els Kuijpers-Nevels; Uit dankbaarheid, Jaardienst voor Wilbert Jeurninck,
tevens voor Piet en Andy.
Dinsdag 16 dec:
19.00 u, Kapel: voor vrede in onze gezinnen
19.00 u: Boeteviering in de kerk te Ittervoort
Woendag 17 dec: Gulden Mis
19.00 u, kapel: voor Antoinette Weerens (St.)
20.00 u, Kerk: Kerstconcert m.m.v. Fluitiste Berdien Stenberg.
Donderdag 18 dec:
15.30 u, Aod Thoear: Advents- en Kerstviering m.m.v. het Dameskoor
(Seniorenvereniging)
19.00 u, Kapel: voor verdieping van het geloof
Vrijdag 19 dec:
19.00 u, Kapel: voor het herstel en behoud van de wereldvrede
Zondag 21 dec: 4e zondag van de advent - Hoogmis m.m.v. het Abdijkoor
09.30 u, Kerk: Jaardienst voor Frien Tonnaer; Jaardienst voor Zus Suylen-Vos en
tevens voor Jac Suylen (St.). voor Margriet van de Braak v.w. de verjaardag (St.); voor
Bertha Forschelen-Levels (Par.); voor Har Craemers (Par.).
Ouderen Centrum Sterrebosch
Vrijdag 12 dec: 18.30 u: H. Mis
Dinsdag 16 dec:10.00u: Rozenkrans in stiltecentrum.
Vrijdag 19 dec:18.30u: H. Mis
Overleden: op 25 november is op 86-jarige leeftijd overleden: Jac Stakenborg –
Trippaardstraat. Moge hij rusten in vrede.
Herder Jan.
Voor het gemak: herder Jan. Waarschijnlijker is dat hij Omar of Isaak of Naftali
heette. Ik stel me zo’n herder voor nu het ook bij ons kouder begint te worden in
het open veld terwijl hij tussen zijn schapen ligt om warm te blijven. Of hij in de
barre ellende van zijn bestaan veel te dromen heeft waag ik te betwijfelen. Maar als
hij droomt dan zal hij dromen van de lente en de zomer die weer gaan komen: daar
gelooft hij vast in. En misschien zal hij ook dromen over een bestaan dat uitkomt
boven zijn leven aan de rand van de gemeenschap. Want dat waren herders:
randfiguren. Het waren vaak niet de braafsten of de meest gepolitoerde mensen.
Ruw maar naar ik aanneem met een goede inborst. De droom van Jan komt anders
uit dan hij gedroomd heeft. Hij krijgt te maken met Iemand voor wie niets en
niemand te gering of te eenvoudig is. De nacht die wij nu Kerstnacht noemen is de
nacht waarin herder Jan en de andere herders opgeschrikt worden. Jan durft te
geloven dat iemand zich zijn lot aantrekt. Hij wordt persoonlijk en rechtstreeks
aangesproken: “Ga kijken naar het Kind” : afhankelijk en niets kunnend. Even klein
als een groene twijg die nog moet groeien. (Jesaja). Voor God is niets en niemand te
klein. Voor God niet. Is God misschien te klein voor ons? Durven wij dromen over
verlossing of hebben we genoeg aan onszelf en ons leven terwijl evolutie een
instrument is in Gods hand?
Advent, nee beter Kerstmis vieren als hoogtepunt vraagt wel degelijk om bezinning.
We hebben nog enkele weken. Ons allen wens ik nog een goede tijd toe.
René H.M. Maessen, pastoor-deken.
Beste mensen,
MOV-groep Thorn houdt zondag 14 december a.s. van 11.00 – 17.00 een kerstmarkt,
in de parochiezaal aan de Kerkberg.
Heeft u kerstspullen staan, die u niet meer gebruikt, wij zouden er erg blij mee zijn.
Verder zijn wij op zoek naar bruikbare leuke decoratieve (tuin)spulletjes, die we
kunnen verkopen. Kleding en (tuin)meubelen kunnen niet aangeleverd worden.
De opbrengst is voor de adventsaktie van ons bisdom.
De spullen kunt u zaterdag 13 december om 15.00 – 16.00 uur afgeven aan de parochiezaal.
MOV-groep Thorn