Jarigen t/m 19 december Agenda: belangrijke

vrijdag 12 december 2014, 27e jaargang
Nummer 16, week 50
Jarigen t/m 19 december
13 dec
18 dec
Agenda: huiswerk
16 dec
Vossen: afsluitende toets thema
dieren
17 dec
Panda’s: Signaaldictee Blok 4
5 jan
Panda’s Controledictee blok 4
Luciano
Aron
Ouders van Waarde
Agenda: belangrijke dagen
15 dec
Leestalentproject op de middag
om 13.30 uur
16 dec
Boekenpret Kikkers; Boeken tas
mag mee en kinderen mogen een
nieuw boek uitkiezen
Opgebrachte geld van de
kaartactie inleveren
17 dec
Kerstviering. De kinderen moeten
bestek meenemen voorzien van
naam
19 dec
Continurooster: De Panda’s en de
Vossen zijn om 14.00 uur vrij.
20 dec t/m
04 jan 2015
Kerstvakantie
Onze school is aangesloten bij de
oudervereniging ‘Ouders van Waarde’
(voorheen Ouders & C00). Deze
oudervereniging geeft twee keer per jaar een
oudermagazine uit. Aan alle oudste kinderen uit
een gezin geven we een exemplaar mee naar
huis. Er staan leuke en interessante artikelen in
en we hopen dat u hiervan geniet. Van harte
aanbevolen.
Nieuwe ib’er
Met ingang van het nieuwe schooljaar krijgen
we op de Regenboog een nieuwe ib’er. Haar
naam is Nel en Nel is een hele ervaren ib’er.
Op dit moment is ze ook ib’er en leerkracht op
basisschool de Bark in Valthe. Na de
kerstvakantie stopt ze daar met haar
leerkrachttaken zodat ze zich helemaal kan
richten op het ib werk. Wij zijn erg blij dat een
ervaren kracht als Nel ons team komt
versterken. In januari zal ze zich voorstellen via
de Zonnewijzer.
Zonnewijzer 12 december 2014
Aanwezigheid
directie en administratie
Zonnewijzer 30 maart 2012
Bertie
ma.mi
Jenneke
wo.mo-mi
Jeannet
ma.mo
di.
mo
wo.
mi
do.
*
vr.
mo
do. vr.
mo mo
*De directie is donderdags wisselend aanwezig
Kerst
Woensdag 17 december vieren wij kerst op school en in het ontmoetingscentrum De Bron.
Overdag hebben wij een kerst keuze uur en bereiden wij samen de avond voor.
s ’Avonds gaan wij met de hele school gezellig uit eten. Er is een groep enthousiaste ouders die voor
ons gaan koken. Tijdens het keuze uur zijn er ook kinderen die gaan helpen met koken.
De kinderen komen op 16.45 uur op school in hun mooie kerstkleren en gaan naar hun groep.
Om 17.00 uur start onze kerstmaaltijd in de middenruimte. Dit jaar hoeft u dus thuis niets te bakken, te
koken of boodschappen te doen, dat wordt voor ons gedaan. Wilt u er voor zorgen dat uw kind bestek
mee krijgt, voorzien van naam.
Om dit ook te kunnen bekostigen vragen wij per kind €1.50 euro voor de maaltijd. Dit bedrag kunt u in de
spaarpot doen die in de stamgroepen te vinden is.
Om 18.00 uur kunt u uw kind halen om samen naar De Bron te gaan voor een geweldig kerstverhaal.
U heeft dus tussen 17.00 uur en 18.00 uur even rustig de tijd om te eten en om te kleden.
De kerstviering/verhaal start om 18.30 uur en is om 19.30 uur afgelopen.
Na de tijd is er nog gelegenheid om na te praten met een kopje koffie, chocomel etc. Alle kinderen die
naar school gaan zijn welkom in de dienst. Voor jongere kinderen regelen we opvang. Als u daar gebruik
van wilt maken dan vinden we dat fijn om te weten zodat er voldoende mensen zijn om op te passen.
Wilt u dat zo spoedig mogelijk doorgeven? Alvast bedankt.
Voor de duidelijkheid nog even het programma op tijd.
8.30 -12.15 uur school met o.a. keuze uur
16.45-17.00 uur inloop kinderen
17.00 – 18.00 uur kerstmaaltijd op school voor alle kinderen. De kinderen moeten zelf bestek
meenemen, voorzien van naam
18.30-19.30 uur kerstviering voor alle ouders en kinderen in De Bron (Hesselterbrink 2)
19.30 uur tot ……Gezellig nazitten.
Inleveren kaartenactie
We horen van de kinderen dat de verkoop van de kaarten goed gaat! We hebben nog een paar dagen,
dus misschien lukt het om alles nog te verkopen!
We zouden het opgebrachte geld woensdag 17 december graag op school willen hebben, dan kunnen
we voor de vakantie het geld nog tellen en jullie allemaal vertellen hoeveel we hebben opgehaald met
elkaar. Alvast bedankt!
Leestalent
In Nederland heeft ongeveer 10% van de leerlingen op de basisschool moeite met leren lezen. Niet goed
kunnen lezen heeft verstrekkende gevolgen voor de hele schoolloopbaan en voor het functioneren in
een geletterde maatschappij als de onze. Het is daarom belangrijk dat kinderen die niet veel lezen
gemotiveerd worden om dat wel te gaan doen. Op De Regenboog is daarom de Leestalentclub
opgericht. Het doel van de Leestalentclub is kinderen te stimuleren om (meer) te lezen. Dat is niet de
enige doelstelling. Wij willen graag dat kinderen ook ‘betrokken’ lezers worden: dat ze een boek kunnen
begrijpen en een mening hebben over de inhoud. En, zeker niet de minste reden: Leestalent wil kinderen
een positiever zelfbeeld laten ontwikkelen! Met hun prestatie kunnen kinderen diploma’s en medailles
verdienen.
Zonnewijzer 12 december 2014
Van
derden
Zonnewijzer
30 maart 2012
Warm plekje gezocht
December wordt door veel mensen als de gezelligste maand van het jaar gezien. Sfeervolle weken met
pepernoten, cadeautjes, kerstboom, kaarslicht en oliebollen.
Maar niet voor elk kind is een gezellige december met het gezin vanzelfsprekend. Zeker niet voor
kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen.
Yorneo wil deze kinderen, in december en de tijd daarna een veilig en gezellig onderkomen bieden.
Daarom wordt er actief gezocht naar pleegouders.
Heeft u in uw gezin een plekje vrij om tijdelijk een kind op te vangen, of wilt u meer informatie van
ervaren pleegouders dan nodigen wij u van harte uit om op donderdagavond 15 januari bij ons thuis
eens van gedachten te wisselen over de verschillende vormen van pleegzorg
U kunt voor meer informatie ook kijken op www.pleegouderworden.nl En ik heb ook wat folders op school
achtergelaten.
We hopen dat er meer kinderen een warm plekje kunnen vinden.
Hartelijke groet en fijne feestdagen,
Rob en Elly
Christelijk JeugdWerk Emmen-Zuid
(Bargeres,Delftlanden,Rietlanden, Parc Sandur, Zuidbarge). www.emmen-zuid.nl
Uitnodiging: Soos
Op vrijdag 19 december
Thema: White Christmas
In onze soosruimte: @hvn in De Opgang. Mantingerbrink 199, Bargeres. Tel:618054
Groep 3,4,5 18.30 – 19.45 uur
Groep 6,7,8 19.45 – 21.00 uur
Alle tieners van af 21.00 tot
ongeveer 22.30 uur. entree 1 euro, drinken 0.50 cent.
Neem je vrienden en vriendinnen mee!!!!!!!!!!!
*20 december Kerstbelevingstocht te Zuidbarge vanaf 17.30 uur Rietlandenstr. nr. 9.
* 30 december WINTERFAIR Clubwerk in De Opgang van 15.00 uur tot 19.00 uur.