Een paar apart - Parnassia Academie

Een paar apart: behandeling
van patienten met OCD en
autisme
Dr. Danielle Cath, psychiater
10-10-2014
Disciplinegroep Klinische en Gezondheidspsychologie UU
Academisch Angstcentrum Altrecht
Disclosure
(potentiële)
belangenverstrengeling
geen
Voor bijeenkomst mogelijk
relevante relaties met bedrijven
geen
• Sponsoring of onderzoeksgeld
• Honorarium of andere
(financiële) vergoeding
• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …
• nvt
• Pfizer: sprekers honoraria
• nvt
• nvt
Rosenburg, 1990
Schrijver:
Alma, H.A.
Titel:
Psychodynamische
gedragstherapie van
Goei Yoe Djiang
Uitgever:
Psych. Centrum
Rosenburg Den Haag
Bijzonderheden:
ing. 72 pp
Categorie:
psychotherapie
Prijs:
€ 4,00 (exclusief evt.
verzendkosten
Vic vervolgd
• VIC, 40 jaar, OC klachten
• Voorgeschiedenis
• Heftig pesten op Middelbare school
• Psychiatrische Voorgeschiedenis
• 25jarige lft. psychotherapie wegens faalangst en vastlopen in studie
• Familie anamnese
• Moeder: OCD (checken)
• Broer en zus: heel erg precies
• Y-BOCS score: 22; na CGT: 18
• Autism Questionnaire: Totale score: 33
• Gebrek aan Social skills: 9/10
• Gebrek aan attention switch: 9/10
• Soc. Commun. 7/10
• Imagination: 6/10
• Attention to detail: 2/10
VIC, 45 jaar, aanmeldklacht:
checken, vaste volgordes
Overlap autisme en OCD
Contact en
communicatieproblemen
Rigide stereotyp gedrag
ASS
- Routines
- Rituelen
- Gewoontes
- Compulsies
- Impulsies
-Stereotypieën
- Maniërismen
-Preoccupaties
Obsessies
Compulsies
OCS
REPETITIEF STEREOTIEP
GEDRAG, rigiditeit
20% OCS in ASS (Bejerot et al. 2001)
25% ASS in OCS (Russell et al 2005)
Genetische link tussen ASS en OCS (Bolton e.a.
1998, Micali e.a. 2004, Hollander e.a. 2003)
Rigiditeit: directe vergelijking ASS – OCS mbt
maten van OCS, rigiditeit/ inhibitie
ASS (n=20)
M (SD)
OCS (n=28)
M (SD)
Controles(n=27)
M (SD)
18.77 (12.05)
24.42 (16.23)
4.95 (4.78)
AQ totaal 31.57 (9.51)
24.44 (8.21)
12.57 (5.46)
BIS
18.43 (2.39)
4.01 (0.88)
5.80 (3.6)
2.00 (3.7)
OCI-R
totaal
19.15 (2.12)
5.80 (2.9)
N OCPD
trekken
(SCID II)
Kenmerken
OCD
Autisme
Naamgeving
Obsessies/ compulsies
Stereotypieen
Ontstaansleeftijd (jr)
6-9jr; 14-20jr
<3 jr
Beloop
Fluctuerend bij kk, stabiel
bij volw
Onduidelijk
Kenmerken
bewegingen
Repetitief, voorspelbaar,
langdurig, veel
redundantie
Ritmisch,
voorspelbaar,
vaststaand, lange
duur
Onderdrukbaarheid
Nauwelijks
Ja, goed en volledig
Localisatie
nvt
Armen, handen, hele
lichaam, vast
“Sensaties vooraf”
Ja, soms (“just not right”)
nee
Omgevings invloeden
Enigszins: stress,
vermoeidheid
Opwinding, stress,
vermoeidheid
Doelgerichtheid
Gericht op externe cues;
angst/ spannings reductie
Gericht op interne
cues
Belonend aspect
Behandeling: richtlijn autisme
313 pagina’s!(2012)
onderzoek bij autisme + laag IQ
Psychologische behandeling
Farmacotherapie
Psychosociale interventies
Appellerend, agressief:
Risperidon, Haloperidol ;
Zuclopentixol;Olanzapine
Training sociale vaardigheden
CGT
Gericht op co-morbiditeit
Repetitief stereotyp
gedrag, stemming, angst,
enuresis nocturna,
terugtrek gedrag, sociale
interactie:
SSRI’s (fluvoxamine,
sertraline, NIET clomipramine)
Overig: anti-epileptica
Topiramaat, valproaat,
lamotrigine: geen RCTs
Behandeling richtlijn OCD (2013)
27 pagina’s
)
Toevoegen CGT aan farmacotherapie effectiever dan toevoegen AP
Stap 1
Exposure (ERP)
Stap 2
Cognitieve therapie
Stap 3
**IBA ?
Stap 4
?????
Stap 5
of
SSRI
switch naar andere SSRI
Clomipramine /(venlafaxine)
Augmenteer + antipsychoticum*
memantine
Onderzoek naar behandeling bij de combi
diagnose?
•
•
Pubmed: 49 hits met zoektermen OCD AND
autism AND treatment
2 RCTs met med., 1 RCT met CBT
CGT bij OCD+ASS
46 ASS +OCD patienten (26.9 jr., 35 mannen)
Russell et al., 2009, 2013
Russell et al. 2012
CGT aanpassingen voor autisme:
1) Meer tijd/ aandacht/ psycho-educatie over
angstverschijnselen herkennen
2) Meer uitleg over “building blocks” voor
behandeling: links tussen emoties, gedachten,
handelingen
3) Visuele hulpmiddelen, en speciaal op interesses
van patient toegesneden analogen gebruiken om
psychologische concepten uit te leggen
4) Veel sturing en regie van therapeut over huiswerk
en struktuur zittingen
CBT vs anxiety management bij OCD in ASS
Russell et al. 2013; n=46, gerandomiseerd over 2 groepen
Geen verschil in afname
YBOCS door CGT
(ES=1.16) versus Anxiety
management (ES=0.6)
Lagere Family Accomodation
Score,
Meer inzicht
Meer responders op CGT
(45% versus 20% in AM
groep)
Nieuwe wegen: training onderliggende deficieten:
executieve functieproblemen bij OCD & ASS
GENOTYPE
ENDOFENOTYPE
Gottesman & Gould
Executieve
functies
FENOTYPE
Van der Gaag uit Horwitz, 2008
Executieve functies
Motorische
inhibitie
Cognitieve
flexibiliteit
Werkgeheugen
Cognitieve
inhibitie
Executieve
functies
Monitoren
Prioriteren
Plannen
Organiseren
Deficieten bij OCD en ASS
MOTORISCHE INHIBITIE:
COGNITIEVE INHIBITIE:
COGNITIEVE FLEXIBILITEIT:
Wisconsin Card Sorting Test
Intradimensional/Extradimensional Setshifting Task
ASS
OCS
Geen afwijkingen
Verminderd
(Ozonoff & Strayer 1997, Verte
et al. 2005)
(Chamberlain et al. 2006/2007,
Penadés et al 2007, Menzies et
al. 2007 )
Geen afwijkingen
Verminderd
(Lopez et al. 2005, Johnston et
al. 2011, Sachse et al. 2013)
(Kashyap et al. 2013 (n=150!),
Tükel et al. 2012, Hashimoto et
al. 2011)
Verminderd
Verminderd
(Lopez et al. 2005, Ambery et
al. 2006, Griebling et al. 2010)
(Kashyap et al. 2013, Tükel et
al. 2012, de Geus et al. 2007)
Conflicterende
resultaten
Verminderd
(-: Sinzig et al. 2008, Sachse et
al. 2013
+: Ozonoff et al. 2004*)
(Chamberlain et al 2006/2007,
Watkins et al. 2005)
OCD: 2 kleine studies om executieve functies en
cognitieve vaardigheden te trainen
Park et al., 2006; Buhlmann et al., 2006
Park (2006):
n=30 OCD,
9 sessies, focus op:
-Training visuospatiele strukturen (leren hoe details aan het grotere
geheel bijdragen)
- Training in dagelijkse organisatie
-Outcome: > Verbaal geheugen (bescheiden effect)
- Afname YBOCS scores, met name obsessies namen af
Buhlmann (2006):
n= 35 OCD, 36 controles,
Hypothese: problemen bij organisatie van informatie tijdens inprenting
leidt tot < geheugen
1 training sessie (de Taylor CFT leren copieren), RCFT als uitleesmaat
Outcome: Iedereen verbeterde, maar patienten > controles
Voorspellen EF behandeleffect bij OCD?
1 RCT
D’Alcante, 2012, 38 pat., CBT vs fluoxetine
Prediction
Both
groups
Verbaal geheugen
Mentale flexibiliteit
>WMSR
<CVLT II perseveratie
> respons
>CVLTII
Aandacht & inhibitory
control
Trail A &B
Digit span
< tijd <error
Stroop
COWA
OAT
Go/no Go
Ns
Ns
>respons
NS
Ns
Ns
Wisconsin CS
Ns
Cognitieve flexibiliteit
CBT group
Fluoxetine
group
> respons
< respons
>> respons
> respons
Onze studie: Cognitieve Remediatie Therapie
(CRT)
Training in cognitieve flexibiliteit, centrale
coherentie, planning en werkgeheugen
Training in centrale coherentie
Nieuwe wegen: Cognitieve Remediatie therapie:
raakt centrale autisme dysfuncties
Stroop
Onvermogen om
mentale
toestanden aan
jezelf/ anderen
toe te schrijven
Onvermogen om
“the big picture”
te zien in situaties
Gebrek aan
cognitieve
flexibiliteit.
Niet van strategie
kunnen veranderen
Trage verwerking
Geschiedenis CRT
(Delahunty & Morice, 1993;2002)
• Ontwikkeld voor trauma patienten, en
vervolgens schizofrenie, eetstoornissen, en nu
OCD
• Claim dat neuronale connectiviteit verbetert ,
met name door verbeteren van denkstijl.
Wat doe je met CRT?
• 10 45 minuten sessies, 2 maal per week
1) Oefenen in lab situatie
• - Werkgeheugen: bv nummers in omgekeerde volgorde terug
rapporteren,
- Planning: Geometrische figuren (fi Rey complex figure test)
- :Flexibility/ switch strategies Illusies, Stroop achtige taken,
dual tasking
- Centrale coherentie: samenvatten
- etc etc
• 2) Tegelijkertijd: oefenen in real life situaties
- Verandering van routines
- In eigen woorden samenvatten van krantenartikelen, etc etc
Meta-analyse CRT bij schizofrenie
Wykes et al., 2011 Am J. Psychiatry
40 studies, n=2100
Uitleesmaten:
Cognitief functioneren
Algemeen functioneren
Verwrrkingssnelheid
Redenereer stijl
Problemen oplossende vaardigheden
Effecten:
Alleen CRT trainen: Cohen’s D
ES = 0.3-0.4
Combineren met training in plannen: ES = 0.6
Combineren met werk rehabilitatie: ES = 0.8
CRT bij eetstoornissen (Tchanturias, 2000)
Dingemanse, Danner, van Elburg, van Furst 2014
N=82 vrouwen, 17-53jr, AN of BN
Randomisatie naar CRT +TAU of TAU
Resultaten:
-Afname eetpathologie ts T0 en T2 (bij 6
maanden), ES= 1
-- Snellere verbetering QOL
-Slechtere
prestatie
op setof
shifting
(WCST)
“The how rather
than
the what
thinking”
→ groter effect
(Tchanturia, 2004)
CRT/ SAT studie bij OCD en Anorexia Nervosa
Samenwerking Altrecht Academisch Angstcentrum,
Overwaal, Rintveld, Ursula
• N=2x64 patients: Randomised placebo-gecontroleerde trial
• Controleconditie toegevoegd: Specialistische aandachts therapie
(SAT)
• CRT/SAT als pretherapie
Vraagstellingen:
1) Wat is de specifieke toegevoegde waarde van CRT op
behandeleffect?
1) Kortere behandelduur
2) Groter effect
3) Toename in kwaliteit van leven?
2) Wat is de kosten effectiviteit & budget impact van CRT?
3) In hoeverrre voorspellen neuropsychologische kenmerken
behandeleffect?
Meetinstrumenten CRT:
Executieve functie problemen
Problemen met verandering van
strategie
Problemen met set shifting
- ID/EDS
- Reversal learning taak
-Trail making taak
-(D-Flex, IUS, AQ, OCPD, BISBAS, OCPD
etc)
Matige planning/ organisatie
TOL
Rey CFT
< inhibitie van afleidende informatie bij
cognitieve en emotionele interferentie
> Deficit bij > complexiteit van taak
Stroop interference taak: de D-KEFS
< Inhibitie bij motorische taken
SSRT
< Centrale Coherentie
Embedded figures
Real life flexibiliteits taak
Video opnames habit gedrag
CRT versus SAT
• Rationale CRT:
• Mentale oefeningen met als doel cognitieve
strategieen, denkstijlen en informatie verwerking
te verbeteren, door te oefenen
• Hoe doe je de dagelijkse dingen
(gewoontegedrag vs. Doelgericht gedrag)
• Rationale SAT
• Samen bezig zijn en eens niet over klachten of
symptomen praten
Conclusies:
• OCD behandelen bij autisme: gewoon doen!
• Is CRT misschien een cognitieve therapie
enhancer die bij uitstek geschikt is voor de
combi OCD & autisme?
Toekomst: treatment enhancement met Neuropeptiden:
oxytocine bij OCD & ASS?
OCD
Den Boer &
Westenberg 1992
RCT 4 wk 18IU intranasaal
N=12, geen effect
Altemus e.a., 1999
CSF oxytocine
OCD=controles in n=12
Humble e.a. 2013
Plasma oxytocine metingen
tijdens placebogecontroleerde RCT met
SSRI’s; n=36; +relatie
effect en plasma oxytocine
veranderingen
Hollander,
2003;2007,
Guastella 2010,
Andrari 2010
ASS
Inhalatie: >sociaal
gedrag tijdens
computerspel
> TOM test
IV > Behoud affectieve
spraak