Leaflet BW OostpolderLeaflet BW Oostpolder

Beschermd Wonen Oostpolder
Beschermd wonen voor mensen met autisme
in Papendrecht
Beschermd Wonen voor mensen met autisme in
Papendrecht
Voor mensen met autisme vanaf 18 jaar, die (nog)
niet zelfstandig kunnen wonen, is onze beschermde
woonvorm (BW Oostpolder) in Papendrecht een
uitkomst. Deze woonvorm is gevestigd in een
appartementencomplex in de woonwijk Oostpolder.
Het complex bestaat uit 50 appartementen en ligt in
een groene omgeving, vlakbij de winkels en
openbaar vervoer.
U woont in een eigen appartement met woonkamer,
open keuken, slaapkamer, badkamer met douche,
vaste wastafel en toilet.
Op de begane grond zijn ’s avonds ruimtes
beschikbaar voor vrijetijdsactiviteiten. Overdag
worden deze ruimtes gebruikt voor dagbesteding.
Om in BW Oostpolder te kunnen wonen moet u
voldoen aan een aantal voorwaarden:
- u heeft een diagnose autismespectrumstoornis;
- uw leeftijd is tussen de 18 en 55 jaar;
- door het autisme ondervindt u beperkingen in uw
persoonlijke, sociale en maatschappelijke leven;
- u bent (nog) niet in staat om zonder begeleiding
zelfstandig te wonen en heeft daarom een
indicatie van minimaal ZZP3;
- u heeft de behoefte aan een woonomgeving
en/of begeleiding die is afgestemd op mensen
met autisme;
-
u heeft minimaal drie dagen per week
dagbesteding of bent van plan dat te gaan
zoeken;
u heeft een normale tot hoge intelligentie.
De woonvorm is niet bedoeld voor mensen met
verslavingsproblemen en/of acute psychiatrische
problemen.
Begeleiding
U kunt 24 uur per dag een beroep doen op de
gespecialiseerde woonbegeleiding. Deze is geschoold
in het begeleiden van mensen met een
autismespectrumstoornis.
Begeleidingsdoelen
U krijgt een eigen coach die samen met u een
begeleidingsplan maakt. Dit plan is vooral gericht op
de ontwikkeling van vaardigheden voor- en/of het
ondersteunen van een zo prettig mogelijk en zo
zelfstandig mogelijk leven. U kunt ondersteuning
krijgen bij onder andere de zelfverzorging, het
inrichten en schoonhouden van het eigen
appartement, aanschaf van kleding, omgaan met
dag-nachtritme, het vinden van een zinvolle
dagbesteding en het leren omgaan met autisme.
Informatie en aanmelden
Aanmelding & Informatie
Postbus 211
2990 AE Barendrecht
T 088 405 1111
E-mail: [email protected]
www.yulius.nl
Begeleidingsovereenkomst en woonafspraken
Als bewoner van BW Oostpolder tekent u een
overeenkomst, waarin de afspraken rondom de
begeleiding en/of zorg staan. Om het wonen zo goed
en prettig mogelijk te laten verlopen, zijn er met de
cliëntenraad woonafspraken opgesteld. Deze
afspraken zijn vastgelegd in het informatieboekje
dat u ontvangt zodra u in BW Oostpolder komt
wonen.
Financiering
De kosten van het wonen in BW Oostpolder worden
betaald vanuit de AWBZ. Cliënten vanaf 18 jaar en
ouder betalen een inkomensafhankelijke eigen
bijdrage, die door het CAK wordt vastgesteld. Indien
u gebruik maakt van een aanvullende behandeling,
dan wordt dit vergoedt door de
ziektekostenverzekering. U bent daarvoor wel een
eigen bijdrage verschuldigd.
Informatie en aanmelden
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft,
dan kunt u deze stellen aan de medewerkers van
Yulius Aanmelding en Informatie, telefoonnummer
088-405 6111 (ma t/m vr 09.00-17.00 uur).
Alle hulpverleners die werkzaam zijn in de
geestelijke gezondheidszorg, Bureau Jeugdzorg,
medewerkers van stichting MEE en alle huisartsen
kunnen aanmelden.