Moet een kind meteen onderzocht worden als het even niet

de opvoedvraag Somajeh Ghaeminia
Moet een kind meteen onderzocht worden als het even niet
mee kan komen?
leren wat leren is? Of doen deze
ouders hun dochter juist tekort door
haar weg te houden bij
onderzoekers met etiketjes?
Hoe zorgelijk is het als een kind moeite
heeft zich te concentreren?
FOTO ANP
SOMAJEH GHAEMINIA
De zesjarige heeft moeite zich te
concentreren op haar schoolwerk.
De intern begeleider wil een
onderzoek. Maar haar ouders
vinden dat te snel. Doen ze hun
kind tekort?
Op de crèche viel het meisje al op:
ondernemend, bijdehand, een
druktemaker. Als kleuter
ontstonden er gedragsproblemen
en werd zij aangemeld voor
'vroeghulp'. Maar eenmaal op de
wachtlijst ging het gedrag juist de
goede kant op. Haar ouders zagen
hun dochter kalmeren, ze bloeide
op, haar drukte werd haar charme,
ze kon van de wachtlijst af. Maar
nu ze zes jaar is en in groep 3 zit,
blijkt ze zich niet zo goed te kunnen
concentreren op haar werk. Ze
haalt de laagste Citoscores. De juf
en haar ouders maken zich geen
zorgen: zij is slim genoeg en komt
er wel. Maar de intern begeleider
van de school denkt daar anders
over. Zij wil een onderzoek naar de
concentratieproblemen van de
zesjarige.
Gemakzuchtig, vinden haar ouders:
gaat het even niet goed, doen we
een onderzoek en klaar. Terwijl ze
weten dat hun dochter nu eenmaal
niet gemiddeld is, maar zich op
haar eigen wijze er wel doorheen
slaat. Is het zó erg als je kind even
niet mee kan komen? Verdient het
niet wat meer tijd en ruimte om te
© Trouw
Een dilemma dat jeugdarts Lucy
Smit, voorzitter van Artsen
Jeugdgezondheidszorg Nederland,
zich goed kan voorstellen. "Helaas
eist ons zorgsysteem diagnoses en
etiketten, daarmee komt er geld om
een kind (tijdelijk) extra te
ondersteunen", legt Smit uit. "Maar
ik vind wel dat we met z'n allen
beter moeten nadenken over hoe
lang we die etiketten op kinderen
geplakt laten. Een mens is nu
eenmaal niet een statisch iets."
door? En om de toetsen beter te
maken; wat extra uitleg, kortere
opdrachtjes en meer structuur? Als
er doelen zijn gesteld, en na
meerdere rondes blijkt dat de
concentratie nog te zwak is, dan
kan er altijd nog onderzoek worden
gedaan."
Vergeet ook niet om het kind erbij
te betrekken, besluit Pameijer.
"Misschien kan het meisje zelf
vertellen wat ze nodig heeft om
langer aan een opdrachtje te
werken. Benut ook die kennis!"
De werkelijkheid is helaas anders:
eenmaal opgeplakt lijkt een etiket
niet verwijderbaar. Dus wat te
doen? "Probeer samen met de
leerkracht, de intern begeleider
(IB'er) en de jeugdarts eerst te
analyseren waar de
concentratieproblemen vandaan
komen, zónder meteen een etiket
te plakken, adviseert Smit. "Kijk
daarbij breed: ligt de oorzaak in
gedrag of is er misschien iets
anders aan de hand? En maak dan
samen een plan: hoe kunnen we
haar de komende tijd helpen? Wat
voor rol heeft de juf, de ouder en de
IB'er?"
De ontwikkeling van jonge kinderen
verloopt grillig, met sprongen in
plaats van in een rechte lijn, legt
school- en kinderpsycholoog Noëlle
Pameijer uit, auteur van het boek
'Samen Sterk: Ouders en School!'.
"Onderzoek heeft nu dan ook niet
zoveel zin. Ze is nog jong en het
gaat er niet zozeer om wat ze
heeft, maar om wat ze nodig heeft
om met plezier te leren."
Ook Pameijer adviseert een goed
gesprek. "Wat maakt het dat het in
groep 2 goed ging? Wat heeft dit
meisje nodig om zich beter/langer
te kunnen concentreren? Misschien
wat beweging tussen opdrachtjes
woensdag 02 april 2014
Pagina 8 (1)