Auteur: Tom Smit www.natuurlijkwild.nl CamRanger in de test

Auteur: Tom Smit
www.natuurlijkwild.nl
CamRanger in de test
!
"
#
"
#
$
!
%
!
&
'
#
(
)
*
+
,&!
$
'
./00
(
1
2
1
(
$
3
4
(
(
2
$
5
(
264 (
(
'
$
$
)
5
(
7
+
8
5
$
5
(
)
$
$
'
97-
.7/
+
)
(
97-
.7/
$
8
1
!
(
!
(
$
)
(
1
4
%
&+
,2
'
971
!
+
!
:
Foto 1 : De opstelling. Rechts in witte zak de camera met Cam Ranger
Foto 2 : Een van de foutmeldingen bij connectie-verlies
: