07-04-2014Organisatieschema 0414

April 2014
ORGANISATIESCHEMA STADSGEWEST HAAGLANDEN
Secretaris / Directie
Mr. M.J. Toet
Staf / Algemene Zaken
Mr. M.J. Toet
Financiën, Informatie en Automatisering, Juridische Zaken
Ir. P.E.B. van Heel
Financiën
Mw. J. Volkerijk
Informatie en Automatisering
Communicatie
Mw. drs. C. Schep
(2e plv. secretaris)
R. Reitsma
Personeel en organisatie ______________________
Ing. G.M. van Kleef
Ruimte
Ir. C. Miedema
Drs. J.P.A. Ridder, wnd.
Wonen
Mw. Mr. A.M.J. Garnier
Verkeer en Vervoer
Drs. W.J. Benschop
e
(1 plv.secretaris)
Milieu
Mw. Mr. V.C. Lafeber
Afdeling Verkeer
Ir. E.B. Visser
Afdeling Openbaar Vervoer
Ing. L.N. van Warmerdam
Stafafdeling Programmering en Bestuurszaken
Drs. F.C.A. van der Knaap
Stafafdeling Financiën, Planning en Control
Mw. B.C. van Beers AA
Facilitaire Zaken
Documentaire informatievoorziening
Juridische Zaken
Ir. P.E.B. van Heel
Economische zaken
Mw. Mr. V.C. Lafeber
Jeugdzorg
Drs. T.J. de Ruiter