Training Teamvorming

Training Teamvorming
Onderdelen programma:
 basisprincipes van teamvorming
 teamrollen, ambt en spiritualiteit
 mogelijkheden en valkuilen collegialiteit en samenwerking
 taakverdeling en operationaliserening
De training bestaaat uit vier keer één dag of twee keer een tweedaagse.
Opleiders; drs. Jodien van Ark en drs. Hennie Kievit.
Info
Drs. Hennie Kievit, trainer KPV en supervisor, tel. 033-4609833 of [email protected]