Hoe het Nederlands geen wereldtaal werd

Bestuur
Dr. F.W. Dijkers, voorzitter
huisarts
Prof. dr. J.G.W. Kosterink
ziekenhuisapotheker
A. van der Zeijden
CG-Raad
Drs. G.J. van Loenen
LHV
Drs. J.W. Pesser,
secretaris/penningmeester
apotheker
Drs. P.C. Dekker
longarts, Orde van Medisch Specialisten
Dr. A.A. van Dooren
M. Ed. Lector, opleiding Farmakunde Hogeschool Utrecht
Drs. S.J. Troost
Hoofd Apotheek/CSA Máxima Medisch Centrum, directeur
Farmaceutisch Centrum Maxima, Eindhoven en
Veldhoven
J.F.W.M. van Laarhoven
Waarnemend directeur De Hart & Vaatgroep
F.M.P. Lindelauf
Ziekenhuisapotheker St Jansdal
Juli 2014