Zusters van de Goede Herder

Klooster Euphrasia
Zusters van de Goede Herder
Dennenweg 8
2061 HX Bloemendaal
Postbus 33
2080 AA Santpoort-Zuid
Nederland
E [email protected]
PERSBERICHT
Grote verkoop kloosterinventaris
Bloemendaal, 30 augustus 2014.
Zaterdag 13 september verkopen de zusters van de Goede Herder de inventaris van Klooster Euphrasia. Zij
organiseren tussen 10.00 en 17.00u een fancy fair in en rond het klooster aan de Dennenweg 8 in
Bloemendaal. De opbrengst is bestemd voor het werk van de zusters, met name in de derde wereld.
Meer dan 900 m2
In juni verhuisden de zusters van Bloemendaal naar Heemstede. Het klooster is sindsdien opgeruimd en
religieuze kunst en kostbaarheden hebben een nieuwe bestemming gevonden. Nu wordt de resterende
inventaris verkocht. En dat is heel veel! Alles moet weg : kleine meubelen, serviesgoed, CURIOSA, oude
gebruiksvoorwerpen uit het klooster, BOEKEN, Lundia kleerkasten, vazen, potten, BIDSTOELEN, elektronica,
lampen, tafellinnen, GLASWERK, kant, gedenkborden, kerststallen, borduurwerk, SCHILDERIJEN, lijsten, spellen,
en nog veel, veel meer…….. Iedereen is van harte welkom. Er is voor elk wat wils. Pinnen kan!
Informatiemarkt
De zusters van de Goede Herder zetten zich in meer dan 70 landen in voor vrouwen en kinderen die om welke
reden ook in moeilijkheden verkeren. De congregatie heeft als NGO een permanente vertegenwoordiging bij de
Verenigde Naties. De zusters grijpen deze gelegenheid aan om bezoekers te informeren over het werk van de
congregatie en haar partners in binnen- en buitenland. Tijdens de fancy fair is er daarom ook een
informatiemarkt met: Sharing Fair Europe (verkoop derde wereld artikelen gemaakt door vrouwen), Good
Shepherd International Foundation, Mensen met een Missie, St. Religieuzen Tegen Vrouwenhandel, Stichting
VPSG Haarlem en Nederlandse, Franse en Belgische zusters die vertellen over hun werk tegen mensenhandel.
Ook de Ark Gemeenschap Kennemerland io (leef-/werkgemeenschap van mensen met en zonder beperking) is
present.
Toekomst landgoed
In twee open kringgesprekken om 11.30u en 14.30u gaan vertegenwoordigers van Groen Rood Vastgoed en de
Ark Gemeenschap Kennemerland met bezoekers in gesprek over de toekomst van Landgoed Dennenheuvel. Het
zijn vrijblijvende gesprekken waarin iedereen goede ideeën kan delen.
----------------------EINDE BERICHT --------------------------INFORMATIE
Nadere informatie wordt verstrekt door Hubert H.M. Janssen, directeur Klooster Euphrasia
[email protected] M: 06 11 15 95 52
www.bonpasteur.com
Klooster Euphrasia - Zusters van de Goede Herder