ZUSTERS DOMINICANESSEN NAAR LANGENBOOM Op aanvraag

ZUSTERS DOMINICANESSEN NAAR LANGENBOOM
Op aanvraag van de Paters Dominicanen kwamen op 5 Januari 1949 Zusters
Dominicanessen naar Langenboom.
Daartoe in de gelegenheid gesteld door Mej. Th. v.d. Hagen, die alleen een in 1906
gebouwde boerderij bewoonde, en door deze aan de Zusters te schenken, onder de
voorwaarde, dat zij als pensiongaste bij hen kon blijven.
De orde van de Dominicanessen heeft deze boerderij tot een idylisch landelijk klooster
laten verbouwen, met en sfeervol kapelletje boven de vroegere schuur.
Het klooster kreeg de naam “Theresiahoeve”.
De zusters hebben zich verdienstelijk gemaakt in het Lager-, Kleuter- en het VGLO
onderwijs. Ook op sociaal gebied verleenden zij hulp waar dat nodig was.
Jammer genoeg werd in februari 1973, wegens gebrek aan roepingen “Theresiahoeve”
weer opgeheven en verlaten.
Thans is er een kindercrèche in gevestigd, terwijl het ook dienst doet als conferentiehuis
voor gespreksgroepen.
Twee Zusters zijn nu nog in Langenboom werkzaam, een als huishoudster op de pastorie
en een als onderwijzeres aan de Lagere School, welke ook, maar dan als pensiongaste op
de pastorie woont.
Theresiahoeve.