Postbus 40 – 1720 AA Broek op Langedijk KvK Alkmaar: 37107092

Huis reglement opgesteld en besloten door SVOL
m.b.t. gebruikers/bezoekers
 Bij vertrek van de gehuurde ruimte dient men het licht en verwarming uit te doen en
de deur(en) en het hek af te sluiten
 Het is de gebruiker ten strengste verboden de aanwezige brandslanghaspels te
gebruiken anders dan voor het blussen van een brand. Indien de verzegeling verbroken
is zullen de kosten van het opnieuw keuren en verzegelen op de gebruiker worden
verhaald.
 Het is de gebruiker verboden door verhuurder afgesloten ruimten te betreden en
verzegelde apparatuur (energiemeters, beveiliging, telefoon, etc.) te gebruiken anders
dan in noodgevallen. In alle gevallen komen de kosten van herstel voor rekening van
gebruiker.
 In het gehuurde object mag niet worden gegraven, gekapt of anderszins gehandeld
worden ten gevolge waarvan de kwaliteit van het terrein verandert en/of wordt
aangetast.
 In het gebouw en in de gangen heerst een absoluut rookverbod.
 Op het terras en op de parkeerplaats kan gerookt worden, afval in de zandemmer
deponeren s.v.p.
 Beschadigingen en/of verdwijning van onderdelen van het gebouw en/of terrein
moeten direct worden gemeld bij de verhuurder.
 Parkeren van auto’s, fietsen e.d. binnen de omheining is verboden.
 De gehuurde ruimte dient schoon achter gelaten te worden.
 De ter beschikking gestelde sleutels dienen onmiddellijk retour gegeven te worden aan
de verhuurder.
 Het gebouw dient om 23.00u leeg te zijn.
 Bezoekers dienen rekening te houden met de buren en geen lawaai te maken bij het
vertrek.
 Er mag geen open vuur in en om het gebouw zijn.
 Parkeren bij de kerk of het winkelcentrum BroekerVeiling.
 Laden en lossen kan i.o.m. de beheerder (06-19434988) bij het gebouw gebeuren.
Stichting Veldzorg Oosterdel – Postbus 40 – 1720 AA Broek op Langedijk
KvK Alkmaar: 37107092 – Bank: 3466.48.769 – E: [email protected] – I: www.veldzorg.nl