mv PvdA over voortgang A. H.Gerhardhuis

Fractie PvdA Nieuw-West
Pieter Caiandiaan 1 - kamer 0.26 1065 KH Amsterdam www.amsterdamnieuwwest.pvda.nl
Datum:
19 februari 2014
Betreft:
Mondelinge vragen over voortgang A.H. Gerhardhuis
Beste griffie,
De komende raadsvergadering is de laatste van deze periode in de huidige vorm.
In oktober 2012 had de PvdA-fractie een aantal vragen en we willen deze
vergadering graag concreet antwoord op deze vragen krijgen. Deze gaan over de
voortgang. De wethouder heeft uitgesproken dat hij de Raad op de hoogte zou
houden over de functieverandering van het A.H. Gerhardhuis. Per 1 januari 2013
staat het grotendeels leeg en op dit is nog onveranderd. In een voorbije
commissie is door fractielid Jitske Brommet een aantal vragen gesteld en deze
zijn door de wethouder beantwoord. De fysiotherapiepraktijk die op dit moment
aan de achterkant van het gebouw zit, gaat naar de voorkant in samenwerking
met een ergotherapeut, specialisten vanuit een huisartsenpraktijk. Een
'zorgteam' voor omwonende en potentiële gebruikers van het gebouw.
Onze fractie heeft de volgende vragen:
1. De PvdA-fractie zou graag willen dat het volgend studiejaar het gebouw
(het liefst) volledig in gebruik is. Kan dit?
2. Een wens van het 'zorgteam' is een eigen ingang in de stijl van het
gebouw. Is dat mogelijk en wenselijk?
3. Er zijn nu antikraakstudenten die gebruik maken van het gebouw. Er
waren ook plannen om kansarme jonge moeders te huisvesten. Wat is de
status van dat plan?
4. Het Gerhardhuis was een ontmoetingsplaats waar bingo gespeeld werd, ,
maaltijden kon nuttigen en een waar je een bakje deed. De keuken- en
restaurantruimte bestaat nog. Zou een horecafunctie met
maatschappelijke insteek de levendigheid bevorderen? Wat zijn de
mogelijkheden om dit tot stand te brengen?
PvdA Nieuw-West namens de fractie
Nana Nti