-AA BRIEVEN KOMEN IN DE TOEKOMST DIGITAAL 5 DECEMBER

Redactie en Eindredactie: Marjolijn Vaessen en Ankie Ketelaars
Jaargang 20: nummer 767.24-11-2014
-AA
Contact: [email protected]
AGENDA
05 dec
25 nov
28 nov
02 dec
Schoen zetten onderbouw
Kinderen onderbouw vrij
Brief kwartiergesprekken mee
Sint en Piet op bezoek
Ruilbeurs MB, surprise BB
BRIEVEN KOMEN IN DE TOEKOMST DIGITAAL
In het eerste termijn van het nieuwe jaar gaan wij gebruik maken van een ouderportal van basisonline.
Dit zodat we onbeperkt foto’s kunnen opslaan en dat ze alleen voor jullie als ouders zichtbaar zijn op
een afgeschermde pagina. Daarnaast kunnen wij dan ook al onze brieven online versturen. Ze komen
dan binnen in jullie mailbox en ze zijn ook nog eens terug te lezen binnen de groepsomgeving. Het
team zal voor we hiermee gaan werken een training volgen en daarna gaan we de diverse onderdelen
van de ouderportal stap voor stap doorvoeren. We zullen jullie op de hoogte houden van de
ontwikkelingen.
Dit betekent dan ook het einde van de luizenbrieven op papier. Tot die tijd blijven we ze jullie
meegeven. Dit besluit hebben we binnen de MR vergadering genomen.
5 DECEMBER
Jullie hebben vast al vernomen
Dat de goede Sint in Nederland is aangekomen.
Op 5 december brengt hij misschien aan onze school
een bezoek Met pepernoten, cadeautjes en gevulde
koek?
Om een en ander goed te laten verlopen
Moet jullie wekker natuurlijk op tijd af lopen.
Graag zien we de kinderen op tijd in hun klas, In de
midden- en onderbouw jas nog aan, maar locker
gevuld met tas.
Papa's, mama's en grootouders mogen buiten wachten
gaan Op de achtergrond, op het plein, maar niet op de
parkeerplek, want daar komt de goede man misschien
wel aan.
Dan barst het feest echt los
De kinderen komen met de leerkracht naar buiten komt Sint te voet?
Of misschien wel op zijn witte ros?
De kinderen hebben een plekje gereserveerd Eerste rang... Daar waar vandaag zeker geen auto's staan
geparkeerd!
Als Sint is aangekomen
Zullen zij in hun eigen klas een beetje verder dromen.
Wachten op de beste man en zijn pieten
Het montessoricentrum kan dan volop van het Sinterklaasfeest genieten!
De bovenbouw zit tijdens dit spektakel natuurlijk niet te kniezen Zij zijn dan bezig met hun activiteit
'surprise'!
VOORSTELLEN OUDERGELEDING MR SCHOOLJAAR 2014-2015
Mijn naam is Mieke Janssen. Ik woon samen met John-Pierre en Isabelle in Weert. Mijn dochter zit in
de onderbouw. Sinds de start van het schooljaar heb ik mij aangesloten bij de MR. Vanaf mijn eerste
kennismaking met deze school ben ik erg onder de indruk van de docenten en de lesmethode. Vandaar
dat ik het een eer vind om te mogen deelnemen aan de MR. Ik hoop dat ik in de toekomst hieraan een
nuttige bijdrage kan leveren.
Mijn naam is Koen Langedijk en ik ben vader van drie kinderen waarvan Quirijn en Siebe nog op de
Montessorischool zitten. Sinds augustus 2014 ben ik lid van de MR omdat ik het leuk en interessant
vind om mee te denken over beleidszaken en om als ouder samen met de leerkrachten mee te praten
over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op de Montessorischool.
BEDANKT ALLEMAAL!
Nog een berichtje om iedereen te bedanken voor alle mooie schoenendozen, die zijn ingezameld. En
ook voor de bloembollen, die nog zijn gekocht: De opbrengst was € 30.50, waarvan buiten de
inkoopkosten van € 1.92 per zakje (totaal € 17.28) dus € 13.22 overgemaakt is naar Edukans: toch
weer de verzendkosten van ruim 2 schoenendozen! – Missschien niet veel, maar ook alle kleine beetjes
helpen!