Functie Bouwcoördinator Onderbouw

Functie Bouwcoördinator Onderbouw
Het bestuur is per ingang van 1 augustus 2014 op zoek naar een
Onderbouwcoördinator (salarisschaal Lb) op de :
Bouwcoördinator Onderbouw, groep 1 t/m 4
(WTF 0,6344 tot 1,0000)








je bent als bouwcoördinator, onderwijskundig leider voor de
aangegeven groepen.
je hebt ervaring in de onderbouw, kennis van het observatie
instrument 'Kijk" strekt tot aanbeveling.
de verwachting is dat je 1 middag in de week ambulant werkt, de
overige dagen worden lesgevend ingevuld.
Je werkt graag samen met enthousiaste en gedreven
medewerkers.
je bent in het bezit van een HBO+ of masteropleiding en/of bereid
om een Post-HBO opleiding te volgen.
de functie wordt ingevuld conform de functiebeschrijving uit het
functieboek.
Wij bieden jou:
 een functie met veel uitdagingen en mogelijkheden
 een enthousiast en gedreven team dat constructief samenwerkt
met de ouders
 een goede begeleiding en scholingsmogelijkheden
 een school die de Kanjertraining heeft gevolgd en waarin
leerkrachten en leerlingen aanspreekbaar zijn op hun gedrag
 een school die het “groene hart” is van de buurt en waar iedereen
welkom is
Informatie en sollicitatie:
Voor informatie kun je contact opnemen met Gertjan van Dijk (directeur),
tel. 0548-540799 (school) of mobiel: 06-14710806.
Je sollicitatie kun je voor 7 april a.s. sturen naar [email protected]
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in week 15 of 16
De vereniging voor PCPO
heeft zes basisscholen en een
speciale school voor basisonderwijs onder haar beheer
met in totaal ruim 1900
leerlingen.
Als grondslag en richtsnoer
voor haar handelen heeft de
vereniging de Bijbel als Gods
Woord, opgevat overeenkomstig
de
belijdenisgeschriften aanvaard op de
Synode van Dordrecht in
1618/1619.
Van personeelsleden wordt
daarom verwacht dat zij :
- een persoonlijke relatie
met God hebben door het
volbrachte werk van Jezus
Christus.
- het Woord van God
aanvaarden als fundament
en richting voor geloof en
leven.
- Van harte meeleven in
een kerkelijke gemeente,
die op de genoemde
belijdenisgeschriften
is gebaseerd.