schoolnieuws nr 9

nieuws
2014-2015 - nummer 9 – 18 november 2014
Agenda t/m de kerstvakantie
Overblijfnieuws
3 december
voorleesmenu
4 december
Sinterklaasviering
19 december
jaarsluiting
Wanneer u uw kind(eren) wilt Het aan- of
afmelden kunt u dit telefonisch, iedere ochtend
tussen 7.45 uur en 8.10 uur, doorgeven via het
volgende telefoonnummer:
06 81660389
20 december - 4 januari
Kerstvakantie
U kunt het ook doorgeven per sms. Wanneer u
gebruikt maakt van sms, dit kan op elk moment
van de dag, vergeet dan niet om de volledige
naam van de leerling, de groep en de betreffende
dag door te geven. Per vandaag kunt u in plaats
van een sms ook een what’s appje sturen naar
bovenstaand nummer.
Hij komt, hij komt…
Dat wordt gevierd op donderdagmiddag 4
december!
Alle ouders en kinderen verzamelen zich om
13.15 uur op de speelplaats. Daar verwelkomen
we Sint en zijn pieten onder luid gezang.
De groepen 1 t/m 4 gaan met de sint (papa’s,
mama’s, opa’s en oma’s zijn ook welkom) naar de
speelzaal. Samen maken we er een gezellig uurtje
met leuke optredens van.
Indien kinderen op vaste dagen gedurende het
schooljaar overblijven, kunnen ouders/ verzorgers
dit aangeven bij de overblijfouders. Het voordeel
is dat ouders dan niet elke dag hun kind hoeven
aan te melden. Mocht het kind toch niet op een
“vaste dag” overblijven dan volstaat een
afmelding. Ziekmelding
De groepen 5 t/m 8 hebben surprise. Gisteren
(maandag 17 november) zijn er lootjes getrokken
en heeft iedereen een brief mee gekregen met
verdere uitleg. Sint brengt aan alle groepen een
kort bezoekje.
Ziekmelding
De school is (gewoon) om 15.15 uur uit.
nieuweschool
Schoutenring 32
5981 DS Panningen
De herfstvakantie is voorbij en de winter
nadert…en dat betekent dat kinderen een grotere
kans hebben om ziek te worden. Wanneer
kinderen in verband met ziekte thuis blijven,
willen we u als ouders/ verzorgers vragen om dit
voor 8.30 uur (telefonisch) door te geven aan
school.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
@nieuweschool_nu
077 307 42 23
[email protected]