Emmen - Barger Oosterveld

l
Ap
e
Te
r
dusstraat
weg
Groe
ne
Ri
ch
ti
ng
Schansstraat
Sint Gerar
Sint Gerar
nd
we
g
dusstraat
Ro
45
Angelsloerstraa
len
Ri
ch
t
/K
laz
ie n
av
a
stra
Da
s
rdu
Handelsweg
Barger-Oosterveld
tin
g
era
tG
Sint Franciscusstraat
Si n
Pioniersweg
ee
n
t
N3
91
Navigatiestraat
Legenda
Emmen Barger-Oosterveld
Pioniersweg
Handelsweg
Doorgaande weg
Secundaire weg
Spoorlijn
Enkelzijdig frame
raat
Compagniest
Meerdijk
Dubbelzijdig frame
Nog te plaatsen
44
Industrie/bedrijventerrein
Meerd
ijk
at
lstra
Gro
erholt
Barg
se
Oosterveld
straat
De locaties van de frames kunnen in werkelijkheid enigszins afwijken van de locatie op de tekening.
Splitting
lem
Wil
Splitting
Water
i
i
Plattegrondskast