Oosta Nieuws!

Nieuwsbrief
Oosta Nieuws!





Nieuwsbrief relaties!
Principe-akkoord CAO
uitzendkrachten
Hogere lonen in 2015
Wij gaan verhuizen!
Officiële opening van
ons nieuwe pand
(23.10.2014)
Vandaag ontvangt u een nieuwsbrief van Oosta Personele
Dienstverlening in deze (digitale) vorm. Deze nieuwsbrief sturen wij
u om u over diverse (actuele) onderwerpen te informeren!
Principe-akkoord vernieuwing CAO uitzendkrachten ABU 20122017
Het principeakkoord betreft wijzigingen in het lopende CAO en bevat
de volgende afspraken in hoofdlijnen:
*Gelijke lonen voor gelijk werken:
Vanaf 30 maart a.s. krijgen uitzendkrachten voortaan vanaf de eerste
dag dat zij worden uitgezonden hetzelfde loon als het vaste
personeel met dezelfde fuctie binnen het bedrijf.
Om duidelijkheid te krijgen welke beloning (CAO, ingedeelde functie
en toegepaste loonschaal) binnen uw bedrijf van toepassing is gaan
wij dit de komende tijd inventariseren. Hierover zullen wij contact
met u opnemen.
*Fase B wordt langer:
Fase B (die volgt op fase A van 78 weken) wordt per 1 juli 2015
gewijzigd van maximaal 8 tijdelijke contracten in 2 jaar naar
maximaal 6 tijdelijke contracten in 4 jaar.
Hogere lonen in 2015
Per 1 januari krijgen de uitzendkrachten die nog tot 30 maart 2015
worden beloond volgends de huidige ABU-loonschaal een
loonsverhoging van 1.8%. Na 30 maart krijgen zij allemaal het (in de
meeste gevallen) hogere loon van de inlener of komen terecht in de
nieuwe en hogere ABU-loonschalen.
Daar waar van toepassing zullen wij de lonen en tarieven moeten
aanpassen.
Wij gaan verhuizen!
Wegens groei gaan wij verhuizen. Ons nieuw adres zal worden:
Carlsonstraat 12 te Kampen nabij de wasstraat.
De planning is om hier te ‘draaien’ vanaf week 47!
NB. Wij willen u verzoeken om vanaf heden voor al uw
correspondentie gebruik te maken van onze postbus:
Postbus 1012, 8260 BA KAMPEN
Officiële opening nieuwe pand!
Uiteraard hoort bij een verhuizing een officiële opening.
Graag willen wij u vragen de volgende datum vrij te houden om deze
opening samen met ons te vieren onder het genot van een hapje en
een drankje: Donderdag 11 december a.s. van 17.00 – 19.30 uur.
De officiële uitnodiging volgt nog!!!!
Veldoven 17 – IJsselmuiden - 038-7113328 - [email protected]