Nieuw GS van ZH.indd - DCMR Milieudienst Rijnmond

Kennisgeving ontwerpbeschikking Luchthavenregeling
Wet luchtvaart
Onderwerp
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 1 mei 2014 een aanvraag tot vaststelling
van een luchthavenregeling ontvangen van HeliPlan V.O.F. voor een luchthaven voor helikopters.
De luchthavenregeling is van toepassing op de luchthaven aan de Spoorlaan (nabij het Prins
Clausplein) te Den Haag.
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het voornemen de gevraagde vergunning te
verlenen.
Inzage
U kunt de ontwerpbeschikking en de overige relevante stukken van 21 november 2014 tot
en met 1 januari 2015 inzien op werkdagen:
•
Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 te Den Haag (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot
16.00 uur en op donderdagavond tussen 16.00 en 20.00 uur op afspraak);
•
het Stadsdeelkantoor Leidscheveen/Ypenburg, Brigantijnlaan 303 te Den Haag, tijdens de
openingsuren;
•
de gemeente Leidschendam-Voorburg, Servicecentrum, Koningin Wilhelminalaan 10
te Leidschendam en bij Werkplein Corbulo, Prins Bernhardlaan 183 te Voorburg (na
telefonische afspraak, telefoon: 14 070);
•
de gemeente Pijnacker-Nootdorp, Oranjeplein 1 te Pijnacker (na telefonische afspraak,
telefoon: 14 015);
•
de gemeente Rijswijk, balie publieksvoorlichting, Boogaardplein 15 te Rijswijk (tijdens de
openingsuren);
•
de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van
8.30 tot 16.00 uur, buiten en na bovengenoemde periode uitsluitend na telefonische
afspraak, telefoon: 010 – 246 86 21).
Zienswijzen
Een ieder kan tot en met 1 januari 2015 schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze over
deze ontwerpbeschikking naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843,
3100 AV Schiedam, onder vermelding van kenmerk 21811346
Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen en voor inlichtingen kunt u zich
wenden tot het Expertisecentrum, bureau geluid, mevrouw mr. S. Eekhout-Glas,
telefoon: 010 – 246 80 11.
Deze bekendmaking staat ook op www.dcmr.nl
DMS-nummer: 21862868