Inschrijvingsformulier cursus "Toepassen en Gebruik van

Inschrijvingsformulier cursus
"Toepassen en Gebruik van Registratieprogramma ADLiB Museum Plus"
2014
Naam museum/instelling : …………………………….……………………………………….
Adres museum/instelling : ……………………………………………………………………..
E-mailadres : ……………………………………………………………………………………
Telefoon – GSM museum/instelling : …………………………………………………………
Fax museum/instelling: ………………………………………………………………………...
Naam medewerker(s) :
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
Functie medewerker(s)
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
O
wenst de cursus te volgen en betaalt 40 euro (ná ontvangst kostennota)
O
wenst de cursus te volgen, gratis als lid van erfgoedinzicht
O
wenst deel te nemen aan de opleiding voor beginners (geen Adlib-ervaring):
O
4 maart 2014
O
18 november 2014
O
wenst deel te nemen aan de opfriscursus (met Adlib-ervaring):
O
11 maart 2014
Facturatieadres : ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Datum en handtekening
Gelieve dit formulier terug te sturen of te faxen naar :
Provincie Oost-Vlaanderen
Departement Interne Organisatie
eGov
T.a.v. erfgoedinzicht
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
Tel.nr.: 09/267 77 43
Fax nr.: 09/267 76 99
E-mail : [email protected]