Agenda Cultuur W esthoek

!"
%%%#
&
#
#
)
(
$
#
% % % #'
%%%#
'
#
(
)
#
%%%# * #
!"!#
+
$$
+ ,
#
,
%%%#
* * %
&
2(
#
1 1
( #
34
%
7
% % % #'
;
'
;
+ $ 0 '!##
, 7 ?
&
0
027 +8:
&
(
%
5 %
6
#
%
5 % 0
6
%%%#
%
( 84 9: ;"7 4 "
* /
'
#
;
'
*
(
#
34
(&
. /
0
,( +
%%%#
,
'$
-
%%%#
*
&
!%
#
#
%
( 5
$
$
<,
5 =
'
/>59
5?
'
.
#'#'
12
#
,
3
EF
1
B
#
#
A'
/ 50#: #0#@
./
C
/D =* % % % #
B' (
5&
5
5
(
"$ 5
$ 4
3&7&8 $2 ! %
:
'
1
'
3 '
F
&
'
H
&
&(
4
G, E
9
!5
' 65%
'
6
$ & $$
%
'
$ & $$
%
!
I
'
'
(
%%%# '
%
#
*
:
'
1 41!
1/! '
.
8 $2 ! 9:;3 : J
K
0
#
)
&
I
2
(
(
%
'
.#
0 "1
(
'
2 $
3
F
38
' % '
6
@
;
#
'
# +
%
'
'
2
),
*
0 ,
!#
5,
5;
=#
'
,
7 $2 !
$$
!1
(5
9:1=:5?
5
(
&
>#
!'
$
2
J
%%%#
!
'
L
%
%
$$ 4 $
5
3
&
*
6;
+ &
'
*
D
3
H#
%
1&
7 $2 !
5
$'
'
#
<+
J
%%%#
K
"
5
5
'
'
#
+!$// $
$
88
$ ' <
= 5:
'
#"
5
02: ,8 KK: -- #
( #
(
>1!
& (
/$
:7 $2 ! 9:;3
/& ! & 1 &
&
0 $1 $
7 '
0
,
,
+
!
?
<
J
(
N<
>5- ' J
>5- ' 2
#
>
%%%#
%%%# E
* * -
9: :: 11
& 1!
@
<
2M5
<
>5
<
'
( #
>5
#
#
N
'
J &
'
I
" "
I
'
K
&
J
%
@;:: %$$
(
9
(
;
' &
(
B $2 !
#
& &
1!
' &
Q4 % %
'
5
'
'
# #'# 0
D* (
#
! ' $ !# 4
(
' (%
Q; '
Q ' "' ;
5
' P
( %
&
?
%
#R
%%%#
#
/D/ '
'A#
'
0
5 # #'#
R# K
'
( '
%
!
(
(
,
( *+
P
?
@
(
.(
(
#
'
@
%
S
#
) '
( 5
5
;
"#
$% #&'
)
!" # #
+
(
'
( #
' %
8+ T 1 *1G
8+ TD.
*+
#
'
+
(
+
#
+
*
#*
)
' #
/0
@
O
4
5
;
@
[email protected]
'
4
& 0 $1 $
(
.
*+
1
* +
6%3!44$!73 #
'
'
'
+
+
(
(
+ (
'
*+ '
#
(
2
-"89 (
.1 *
1
%3!4$"!5"
**5
%
= #
. #
$ $$
4 $
+
@
2
(
&
0
@
'
%
%
'
&
&
&
# K (%
%
?
0
B0
'
'
&
'
B
&
1" ! 4
@
BD
5
'
&(
#0
0
#
#
"
N
6'
5
P
6'
9
@
I
0 5!! '
(
J
&# I (
H5 (%
(
%
%
:%
#+
53- ?
:%
65'
&(
#
'
5
6
0
3-
*
< D UD (
%%%#
#
; (
5
$?
#0
0
8
E
@
&
3"
K%
( ,
'
?
# # 39
?
E2
!
-
+
;
$ $$
4
E
&
'
(
#
$
#/
?
I
4 2 EE
$
'
2 %"
;= $2 !
K
'
#
;B $2 ! 9: 11
!
B * * D D5
1
'
,
F"
5
;;C;D
@
A
E
0
1(
%
#
6'
>B +
$ +4!!22
'
0 'A +
+E
(
$ 1
' 5
3/
#
B
0$"4 C
&
' (
'
6 %
& 5
,
"
5
&
8"
'
#
0
'
' (
( " 9
<
2!$ >5
2
<" > + ;
< ! > &
' P ;
< $
97 $2 !
B0
+ !%/ B#
'
@
##
$ !
+ !%/
J &
%
0 J '
=#/ #
B "H
( # #'# * (
%
5
I
E
EB
5 5*
< D UD ( >5=
<
+ '
*
< 1 ( >5% % % #
#
!
/
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
>#
>5
;
%
.$
;
$' ;:
(
&
'
'
2
%
(
'
"4!2'$ 1!
&
%
(
9
:7 =: 1
!
'
+ 7 84 "4
'
#:
'
%
(
'
' 9
#4
2
(
+
#
5 0! !$1 5
!
,
@
8
1!
%
(*
(' '
$
41!
( #
* /
82 *1 *
1 .
UUUUUUUUUUUUUUUUUU
+!$
24!
1
@
I
0
,
3-
( ' 2
$' ;;
!
5/
&
O
J
V
52
6
[email protected]
(
#
%
*$ !% !
'
. (
& %
%
;
#I
%
%
(&
&
+
6'
&
5
5
&
' 0
& %
%
'
'
-
$
5& %
(
[email protected]
-4
-
'
?# +
&
(
'
5
9
- & J
#
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
*
!
K
!% ) $
.
!
3J
&
2
6#
"
5
'
+
+
('
&
(
&
%
"
(
"
%%%#
2%
)
+ +
5
5 *1 / *. 5
'
$ E #
'
# #
5
"!!$
(
(
%
#
(
5'
&
'
5
'
(
A& #
#
#
#
Foto's van de themadag
+
6
.
.
#
+
#
(.
'
IN VLAAMSE VELDEN 15 maart VEURNE
('
.
335 .
8(
8
8 8
8
8
en (van Freddy Penel) bij wo1.be
+
6
.
.
#
#
(. .
'
('
.
3353. 8
8( 8
8
8
88
+++++++++++++++
Auschwitz-proces te beluisteren
=J
0
+
@
'
&(
/ 1
%
( '
5%
I
I
(
&(
+
+
'
%
#J
/*
< =D/ =D*>
9
I
'
&
'
'
#+
5%
'
"
W
+
%
5& (
00X 5%
% &
#
'
5 %
/
1 '
'
'
#8
=D* %
' P
' &
&
=1=
# 8 ==/ %
'
'
&
#
' www.auschwitz-prozess.de
#
#
#I
'
+
+++++++++++++++
4$$ &G=
'
'
%
$
I
./#
(
'
+
'
'
2
9
./
E
#
&
@1
J
+++++++++++++++
WeZooz Academy ontwikkelde de afgelopen maanden een gratis videospecial in het kader van
100 jaar Wereldoorlog I.
13 korte, boeiende video's geven heel wat nuttige achtergrondinformatie en interessante anekdotes.
Gidsen en andere experten komen aan het woord op relevante locaties zoals de ijzertoren, de menenpoort, In
Flanders Fields museum, ...
Om u een idee te geven over de inhoud: Klik hier om de trailer te bekijken.
video's
U kan deze
volledig gratis bekijken op onderstaande pagina op WeZooz Academy.
Het gebruik daarvan voor in de klas is ook volledig vrij.
Klik hier om de video's te bekijken.
In samenwerking met het Koninklijk
Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis en:
#
+++++++++++++++
"
!
'
( D
0 '! "4
(
'
!%
'
+
4
(
,
%%%#
#
=
'
5
(
'
"
#
1"4 ! '
'< = >
#.
'
1D*#
'
&
#
$$$$$$$$$$$$$$
!%
"&' #
! (
"#
! !
#
,# #
"(
!) !* !&
$
#
+
*-
'