Presentatie Mathijs Oosterhuis waterschap

Afvalwater zuiveren 1970-2030
Bezoek Wageningse Alumnivereniging
22 april 2014
Even voorstellen:
Mathijs Oosterhuis (T32, 1993)
Specialisatie: milieutechnologie
1999-2003 TNO-MEP
2003-heden Waterschap Regge en
Dinkel, Vechtstromen
Rioolwaterzuivering
• Bescherming oppervlaktewaterkwaliteit (WvO,
1970)
• Verwijdering zuurstofbindende stoffen
Eutrofiering van oppervlaktewater
Strenge eisen voor stikstof en fosfaat jaren ’90
En toen?
•
•
•
•
Europese Kader Richtlijn
Water
Nieuwe stoffen
Biobased Economy
Economische recessie
Ontwikkelingen zuivering rioolwater
•
•
•
•
Waterhergebruik
Terugwinning energie
Terugwinning grondstoffen
Kostenbesparing
Membraan bioreactoren
•
•
•
•
Slib/water scheiding
met UF membranen
i.p.v. nabezinktanks.
Effluent vrij van
bacteriën en virussen!
Wordt toegepast in
Ootmarsum
Technologie heeft
vooral potentie i.c.m.
hergebruik van het
effluent.
Puurwater fabriek Emmen
Levering ultra puur water aan de NAM
Energie terugwinning door vergisting van slib
•
•
•
•
90 kWh/jaar per huishouden nodig om afvalwater te
zuiveren
30% wordt opgewekt via slibvergisting
Slib wordt anaeroob vergist  biogas
Biogas  Elektriciteit in een WKK.
Thermische voorbehandeling van slib
Eigen energie opwekking 30%  50%!
Thermische voorbehandeling slib (165 °C, 6 bar)
•
•
•
•
Thermal hydrolysis of waste activated sludge at WWTP
Hengelo, the Netherlands
Mathijs Oosterhuis, Davy Ringoot, Alexander Hendriks and Paul
Roeleveld, Water Science and Technology, 2014 in press
Hogere afbraak organische stof in
slib
Meer biogas  Meer elektriciteit
Betere ontwatering slib
Hogere belasting slibvergisting
Aeroob korrelslib (Nereda)
• Snel bezinkend korrelig
slib
• Geen nabezinktank
meer nodig
• Duurzaam (20-30%
minder energie)
• Compact
• Effluent vergelijkbaar
met conventionele
rwzi’s
• Wordt toegepast in
Vroomshoop.
Rwzi Vroomshoop hybride Nereda
Film Nereda Vroomshoop
Samenwerken in het NNOP
Grondstoffen terugwinning
1. Fosfaat uit slib
2. Cellulose uit afvalwater
3. Alginaat uit korrelslib
Fosfaatterugwinning
Uit Australisch onderzoek door wetenschapper Dana Cordell blijkt
dat er wereldwijd zo’n 14,9 miljoen ton aan fosfaaterts wordt
gewonnen. Hiervan belandt 3,5 miljoen ton fosfaat in ons voedsel.
Uiteindelijk komt weer 3 miljoen ton fosfaat vrij via de menselijke
ontlasting. Als we deze 3 miljoen ton fosfaat terugwinnen, hebben
we 20% van onze wereldwijde fosfaatbehoefte afgedekt. Zo’n 11,4
miljoen ton fosfaat gaat wereldwijd jaarlijks verloren door
overbemesting. Wanneer er te veel fosfaat op het land terechtkomt,
verdwijnt een grote hoeveelheid door erosie en neerslag. Hiervoor
moeten we oplossingen ontwikkelen.
De terugwinning van fosfaat uit rioolwater is een efficiënte en
milieuvriendelijke manier om fosfaat terug te winnen. Dit kan op
diverse plaatsen in de afvalwaterketen:
•Bij het toilet door decentrale sanitatie (het apart opvangen van
urine).
•Bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s), door het fosfaat
te laten neerslaan als struviet.
•Bij de verbrandingsinstallaties voor slib, door terugwinning van
fosfaat uit slibas.
Nieuw leven voor wcpapier
Jaarlijks belandt 170 duizend ton
eenmalig gebruikt toiletpapier in het
Nederlandse riool. Dat belemmert
niet alleen de zuiveringscapaciteit in
de rioolwaterinstallatie, het is ook
zonde van het waardevolle
cellulosemateriaal. Waterschap Aa en
Maas start een grootschalige proef
om het toiletpapier af te vangen met
een Israëlische techniek.
Kernpunt van het zogenoemde
sewage recycling system van het
bedrijf Applied Cleantech is het
zeven van het afvalwater. ‘We
ontwateren het zeefmateriaal en
maken er korrels van, die we
vervolgens drogen en pasteuriseren’,
licht Yael Saar Taieb, manager van
Applied Cleantech toe.
Alginaat uit korrelslib
Alginaat is een hydrofiel polymeer dat
gemaakt wordt uit zeewier. Het
hoofdbestanddeel is alginezuur, een
polysaccharide (net als zetmeel),
opgebouwd uit mannuronzuur en
guluronzuur. Het is verkrijgbaar in
poedervorm en verhardt na mengen met
de juiste hoeveelheid water in een
rubberachtige consitentie.
Belangrijkste fabrikanten zijn Cavex,
Kromopan, Tissutex en Zelex.
Alginaat wordt zeer veel gebruikt in de
tandheelkunde om een afdruk van het
gebit te verkrijgen.
Voordelen van alginaat zijn: niet toxisch,
snel uitgehard, en relatief goedkoop.
Rioolwaterzuivering
Schoner
Slimmer
Duurzamer
Bedankt voor uw aandacht