RAGE TO THE TOP - Naar de top voor kika

RAGE TO THE TOP
Beste deelnemer aan Rage to the Top,
Allereerst bedankt voor je inzet om het onderzoek naar kanker te steunen. Dankzij jou zijn we weer
een stap dichterbij de genezing van kinderen die lijden aan kanker en in het bijzonder aan
Neuroblastoom.
Hierbij willen we je ook informeren over de randvoorwaarden en organisatie van het evenement.
Het doel van het “Rage to the top”
Het doel van het evenement is, zoveel mogelijk sponsorgeld bij elkaar verzamelen om te kunnen
investeren in onderzoek naar Neuroblastoom, een zeer hardnekkig kankermechanisme. Om
aandacht hiervoor te vragen zullen de deelnemers de hoogste trappartij van Nederland bedwingen.
Sponsoring
Van de deelnemer wordt verwacht dat hij of zij zich inzet om sponsors te zoeken en de opbrengst te
overhandigen aan de organisatie van “Rage to the Top”. Als drempel voor deelname wordt een
minimale opbrengst gesteld op €10,- per deelnemer.
Aan de sponsors zou een bedrag voorgesteld kunnen worden dat gesponsord wordt, per keer dat de
klim tot de top behaald wordt. Ook zou je jezelf kunnen laten sponsoren per trede die je overwint.
De trap heeft in totaal maar liefst 507 treden. Andere vormen van sponsoring zijn uiteraard ook
denkbaar en worden geheel aan de deelnemer over gelaten.
Tijdschema
Vanaf 10.00u zal het terrein beschikbaar zijn voor deelnemers om zich klaar te maken voor de
uitdaging die al klaar ligt in Landgraaf.
Vanaf 11.00u zal gestart worden met de loopgroepen:
1. Start groep 1: 11.00u
Einde groep 1: 11.30u
2. Start groep 2: 11.45u
Einde groep 2: 12.15u.
3. Start groep 3: 12.30u.
Einde groep 3: 13.00u.
We kunnen maximaal 25 personen per groep in één keer de trap laten beklimmen in verband met
ruimtegebrek bij de bovenste treden. Bij welke groep jij hoort, zal je in de week voor het evenement
te horen krijgen.
Als je behoefte hebt om het aantal van je beklimmingen na je eerste run te verhogen, kan dit door je
tijdens het evenement hiervoor op te geven. De vervolggroepen zullen ter plekke gevormd worden
en zullen starten vanaf 13.15u.
Bewijs van prestatie
Als bewijs van prestatie wordt je tijdens het evenement voorzien van stempels, per keer dat je de
top bereikt. Je prestatie zal in een verklaring gespecificeerd en ondertekend worden als dit nodig is
voor de kennisgeving aan je sponsors.
Faciliteiten
 Kleedruimten zijn niet beschikbaar en het is aan te bevelen om thuis al je sportkleding aan te
trekken.
 Zorg ervoor dat je zelf eten en drinken bij je hebt om te kunnen nuttigen. Het is aan te
bevelen om sportdrank, energierepen of fruit te nuttigen om voldoende suikers in je lichaam
te hebben voor een goede prestatie.
 Parkeren kan tegen betaling op het parkeerterrein van Snowworld.
 Na afloop is er geen mogelijkheid om te douchen en het is dus aan te bevelen om een vest of
jas mee te nemen, zodat je niet te snel afkoelt.
Overige opmerkingen
 Het evenement kan ten alle tijden worden afgelast, indien de weersomstandigheden niet de
veiligheid kunnen waarborgen van de deelnemers. Hier kunnen geen kosten op worden
verhaald.
 Men is uitgesloten van deelneming indien men lijdt aan hartklachten, knieklachten en als er
sprake is van zwangerschap.
 Het deelnemen aan het evenement is op eigen risico. Bij schade, letsel of diefstal stelt de
organisatie zich niet aansprakelijk. Bij deelname gaat de deelnemer hiermee akkoord.
 De minimale leeftijd voor deelname is 16 jaar of ouder.
Locatie
De trappartij ligt naast het Snowworld-complex, zie bijlage voor routebeschrijving.
Drijfveer
Dit initiatief wordt gedreven door de deelname van één van de organisators aan het klimprogramma
van "Naar de Top voor Kika". Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de site:
www.naardetopvoorkika.nl
Contact
Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met:
Dennis van Wegberg: [email protected]
Bart Doemges:
[email protected]
Hopelijk hebben we je hiermee voldoende geïnformeerd.
Succes met het vinden van sponsors en het overwinnen van de uitdaging die op 6 juli voor ons staat.
Met sportieve groet,
Organisatie van “Rage to the Top”
Bron (24-06-2014):
http://www.snowworld.com/nl/Skibaan/Skibaan/Contact-en-route-Zoetermeer-en-Landgraaf