Ouderbrief cito-normering overgang op niveau I tm V bijlage bij

Citotoetsen: Overgang op niveau I tm V
Ieder jaar in januari en mei/juni maken de leerlingen van onze school voor verschillende vakgebieden
de toetsen van het leerlingvolgsysteem van Cito. Tot nu toe werden de resultaten van de leerlingen
teruggekoppeld in niveau A t/m E. Vanaf dit schooljaar gaat onze school gebruikmaken van een
andere niveau-indeling, nl. niveau I t/m V. Waarom we overgaan op niveau I t/m V en wat daarvan de
voordelen zijn, leggen we hieronder in het kort uit.
Waarom gebruiken van niveau I t/m V?
De niveau-indeling wordt gemaakt door de toetsen af te nemen bij een landelijke steekproef van
leerlingen halverwege en aan het einde van een schooljaar. Op basis van de scores van deze groep
leerlingen (de vergelijkingsgroep) heeft Cito een indeling in vijf niveaugroepen gemaakt. Tot nu toe
was deze niveau-indeling A t/m E. Nu gaat onze school over op het gebruik van een indeling in vijf
groepen van ieder 20%, niveau I tot en met V. Deze indeling is niet strenger, maar de groepen
betekenen wat anders:
Het voordeel van de nieuwe niveau-indeling in I t/m V is dat de verschillende niveaugroepen ieder
even groot zijn. Daardoor is er sprake van een gemiddelde groep, groep III. Dit in tegenstelling tot de
‘oude’ niveau-indeling waar het gemiddelde tussen niveau B en C ligt. Bovendien sluit de nieuwe
niveau-indeling aan bij die van andere Cito-instrumenten zoals de Entreetoets.
Mocht u naar aanleiding daarvan vragen houden, dan horen we deze natuurlijk graag.