Informatie ouderavond mavo3-tl

Welkom ouders/
verzorgers van leerlingen uit Mavo-­‐tl 3 FarelCollege
Meerwegen scholengroep
1 Opzet van de avond: •  Voorlich=ng rekenonderwijs door Sjoukje Wisman •  Toelich=ng algemene schoolzaken door Karin Nieuwenburg •  Jaarprogramma decanaat door Karin Nieuwenburg •  Toelich=ng survival driedaagse door Xander Timmerman van XL Adventure •  Mentorvoorlich=ng
FarelCollege
Meerwegen scholengroep
2 •  Inhalen toetsen •  A’tjes en H’tjes •  PTA; programma van toetsing en afslui=ng -­‐> Farel site medio oktober. Tabblad leerlingen -­‐> schoolzaken -­‐> PTA FarelCollege
Meerwegen scholengroep
3 Jaarplanning decanaat Mavo-­‐tl 3 •  Half oktober start methode Qompas •  Oriënta?emiddagen op het MBO; de leerling bezoekt twee van de volgende oriënta?emiddagen: 1.  Dinsdag 2 december 2014 2.  Donderdag 19 februari 2015 3.  Dinsdag 10 maart 2015 4.  Woensdag 8 april 2015 Jaarplanning decanaat Mavo-­‐tl 3 •  Ouderavond op maandag 12 januari 2015 •  Voorlich?ngsdag Beroepsonderwijs op donderdag 22 januari 2015 •  Beroepsoriënta?e-­‐avond op het Corderius op dinsdag 27 januari 2015 •  Eind februari 2015 inleveren pakketkeuze voor Mavo-­‐tl 4 •  Stage van 11 mei t/m 22 mei 2015 (Hemelvaartsdag is vrij -­‐> effec?ef 9 dagen stage); contactpersoon: [email protected] Qompas • 
De leerling volgt een persoonlijk stappenplan dat is samengesteld door de decaan en maakt daarin een aantal opdrachten. Informa?e zoeken • 
• 
• 
Bij het doorlopen van het stappenplan maken leerlingen gebruik van de informa?e uit het onderdeel ‘Informa?e zoeken’. Deze informa?e kan ook geraadpleegd worden buiten het stappenplan om. De informa?e is school specifiek: sectoren, afdelingen en vakken zijn afgestemd op het aanbod van de school. Spelen met vakken Welke vakken zijn bepalend voor de sectoren die je kunt kiezen? Kun je
doorstromen naar het havo?
Na het VMBO •  Van VMBO naar MBO •  Van VMBO naar HAVO Betrokkenheid ouders Ook in leerjaar 3 is er een ouderopdracht opgenomen •  Bij de stap ‘Beroepen’ U beantwoordt een aantal vragen naar aanleiding van uw eigen loopbaan en voert hierover een gesprek met uw kind. Belangrijk: uw kind moet eerst een aantal verplichte opdrachten afronden, voordat u de ouderopdrachten kunt maken. •  Hoe kunt u nog meer betrokken zijn bij het keuzeproces? Wij raden ouders ook al?jd aan om met hun zoon of dochter open dagen te bezoeken. Uit onderzoek is gebleken dat de steun van ouders erg bepalend is bij de juiste keuze van de vervolgopleiding van de leerling. Begeleiding door school • 
• 
Voortgang: Via dit volgsysteem hebben decaan/mentor eenvoudig inzicht in de vorderingen van de leerlingen: –  Het stappenplan –  Het pordolio School specifieke instellingen worden hier ingevoerd en eigen opdrachten kunnen worden toegevoegd aan het stappenplan Mentordeel: •  M3a mentor Vicky Simon -­‐> lokaal 10 •  M3b mentor Jesse Heusinkveld -­‐> lokaal 11 •  M3c mentor Eric Westerhof -­‐> lokaal 112 •  M3D mentor Edlira Bundo -­‐> aula.