Schoolkrant Alfons Laudy SO - Verkeer en vervoer

t
n
a
r
k
l
o
o
h
c
S
De
Februari 2014
Verkeer en vervoer
Schaatsen
Interculturele dag
SO Alphons Laudy
Van de redactie
Dit is de derde schoolkrant Deze
keer is het thema verkeer en
vervoer, maar er is ook aandacht
voor andere zaken zoals de Interculturele dag en het schaatsen.
De voorkant is deze keer gemaakt door kinderen uit groep
poes. Zij hebben ook een leuk
liedje over het verkeer geleerd.
Dat staat hieronder.
Heel veel lees en kijkplezier,
Inhoud
Van de redactie ................................. 3
Oversteekliedje .................................. 3
Van de directie .................................. 4
Interview met een chauffeur ...... 5
Gebaren ziekenhuis ........................... 6
Verkeer en vervoer .......................... 7
Naar de Jaap Edenbaan ................ 8
Mijn fantasie vervoermiddel ...... 9
Interculturele dag ...............................11
Kleurplaat ............................................ 12
De redactie
Oversteekliedje
(op de wijs van Vader Jacob)
Oversteken oversteken
Stoeprand stop! Stoeprand stop!
Kijk naar alle kanten, kijk naar alle kanten
Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk
Oversteken oversteken
Let goed op! Let goed op!
Kijk, daar komt een auto, kijk, daar komt een auto
Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk
Oversteken oversteken
Let goed op! Let goed op!
Kijk, daar komt geen auto, kijk, daar komt geen auto
Stap, stap, stap, stap, stap, stap,
De Schoolkrant februari 2014
3
Van de directie
Schoolvakanties 2013-2014
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie
24-02 t/m 28-02-2014
18-04 t/m 21-04-2014
28-04 t/m 09-05-2014
29-05 t/m 30-05-2014
09-06-2014
04-07 t/m 15-08-2014
Studiedag
Donderdag
Dinsdag
Maandag
Vrijdag
13 maart 2014.
22 april 2014.
2 juni 2014.
4 juli 2014
Personeel
Binnenkort gaan twee collega’s met
zwangerschapsverlof.
Janneke Schrage is in verwachting
van haar tweede kind en gaat 17
maart met zwangerschapsverlof en
Marloes Zonneveld gaat vanaf
1 april met zwangerschapsverlof. Dit
gaat eerder plaatsvinden, omdat zij
zwanger is van een tweeling.
School wenst beide collega’s een
mooie verlofperiode en hoopt beide
collega’s weer als trotse moeders te
begroeten op school.
Studiedag
Maandag 20 januari was er een
interessante studiedag voor het
personeel van de beide locaties: SO
en VSO. Alle collega’s gingen in
groepjes stageplekken bezoeken om
te zien en te ervaren wat onze
leerlingen nodig hebben om later een
plek te krijgen in de maatschappij.
Dit kan een betaalde werkplek zijn
waar duidelijke eisen worden gesteld.
Veel collega’s van het SO vonden het
leerzaam om te zien wat nodig is
voor goede stage. Vaak zinvol in
oudergesprekken als het gaat om de
uitstroom van onze leerlingen.
ouder(s)/verzorger(s).
Momenteel bestaat
dit uit één ouder.
Meldt u aan als u wilt meedenken en
praten over de toekomst van de
school met de overige MR-leden
(personeel) en directie. Voor meer
informatie kunt u terecht bij Liesbeth
Verhoef, Mechelin Gorter of Dick
Peereboom.
Lekker fit
Op maandagochtend 24 maart vindt
de aftrap plaats van ‘Lekker Fit’.
Bij droog weer zal met muziek en
dans op het schoolplein het startschot
worden gegeven. Niet alleen het
personeel wordt nogmaals voorgelicht
over gezond eten voor de kinderen,
maar ook de ouder(s)/verzorger(s).
Dit zal gebeuren op twee koffieochtenden onder schooltijd. De
voorlichting wordt gegeven door een
diëtiste van de Opvoedpoli.
Verder gaan de kinderen meedoen
aan veel sportactiviteiten! Dit
allemaal onder het motto: gezond
eten en bewegen maakt je fit!
Koffieochtenden
De werkgroep Ouderparticipatie
organiseert ook dit schooljaar weer
een aantal koffieochtenden.
De eerste is op donderdag 20
februari . Onder het genot van een
kopje koffie/thee wordt elke keer een
ander onderwerp besproken.
De andere koffieochtenden zijn op
maandag 24 maart en 19 mei.
Dan zal er een diëtiste komen praten
over gezonde voeding.
Medezeggenschapsraad (MR)
In de MR is nog een vacature voor
een vertegenwoordiger van de
4
SO Alphons Laudy
Interview met een chauffeur
Wij hebben een chauffeur van één van onze schoolbusjes een paar
vragen gesteld.
Morena: wat doet u?
Chauffeur: ik rij elke dag in een busje om kinderen naar de Alphons
Laudy school te brengen.
Morena: welke kleur is het busje?
Chauffeur: het busje is wit met groene strepen.
Ozan: hoeveel kinderen zitten er in het busje?
Chauffeur: in mijn busje zitten 6 kinderen.
Nona: rijdt u wel eens te hard?
Chauffeur: nee, dat mag niet!!!
Ozan: bij groen mag je rijden, bij oranje en
rood moet je stoppen
Chauffeur: dat doe ik altijd.
Morena: anders komt de politie, die zegt FOUT!
Chauffeur: ja, dat wil ik niet.
De Schoolkrant februari 2014
5
Gebaren ziekenhuis...
ziekenauto
ziek
pijn
bed
dokter
verband
6
thermometer
zalf
beter
ziekenhuis
medicijn
verpleegkundige
… om thuis te
oefenen
SO Alphons
Laudy
Verkeer en vervoer
Dit keer stond het thema ‘verkeer’ centraal bij ons op school. In groep
Zebra hebben we heel veel geleerd en geknutseld over het thema.
Wat we allemaal gemaakt hebben...
Treinen, auto’s, met autootjes wielsporen geverfd, stoplichten, fietsen,
vliegtuigen, scooters en natuurlijk mogen onze Connexxion busjes niet
ontbreken.
De Schoolkrant februari 2014
7
Naar de Jaap Edenbaan
Vier keer zijn er kinderen uit de groepen Haan, Slang Beer en Giraf
naar de Jaap Edenbaan geweest voor schaatslessen. Zoals je op de
foto’s kunt zien hebben de kinderen er erg van genoten
8
SO Alphons Laudy
Mijn fantasie vervoersmiddel
In groep Slang zijn wij begonnen
met het bekijken van een echte
fiets. Wat zit er allemaal op de
fiets? Hoe heten die onderdelen?
Daarna hebben we ons eigen
fantasie vervoersmiddel gemaakt.
De kinderen kozen verschillende
onderdelen van verschillende
vervoermiddelen. En ze maakten
daar een nieuw vervoersmiddel
van.
Onze stagiaire Milou heeft ook
stoplichten met ons gemaakt.
Onze stagiaire
Milou heeft ook
stoplichten met
ons gemaakt.
trein-speedboot-vrachtwagen en kraanauto met fietswiel
We hebben ook een nieuwe
techniek uitgeprobeerd.
Mozaïeken met vierkantjes
van papier. Dit gaf een heel
mooi en leuk resultaat.
De Schoolkrant februari 2014
9
Interculturele dag
Donderdag 13 februari was
weer de jaarlijkse
interculturele dag.
Dit jaar stonden Nederland,
Zuid-Afrika, Marokko en
Suriname centraal.
10
SO Alphons Laudy
Het was een leuke en
inspirerende dag voor de
kinderen.
De Schoolkrant maart
februari
2013
2014
11