Begroting 2014-2015 Inkomsten Contributie leden Totaal

Begroting 2014-2015
Inkomsten
Contributie Pop-Up
Contributie Sweet-Up (jeugd)
Contributie In Between
Contributie de Puppies (kinderen)
Optredens (netto opbrengst)
Eigen concert
Sponsors/Subsidie
Contributie
240
160
138
115
leden
79
17
11
10
Totaal
18.960
2.720
1.513
1.150
250
0
Totaal opbrengsten
24.593
Uitgaven
Honorarium dirigent(en)/pianist/band/choreografe
Muziek (arrangementen/cd's/bladmuziek)
Huur ruimte
Buma/Kamer van Koophandel
gratis optredens
aanschaf apparatuur
Verzekeringen
Lief en Leed
PR en Communicatie
Afsluiting/kerstborrel
Algemene kosten
Website
huur karstalling
Onvoorzien
Totaal kosten
18.472
1.000
2.231
550
500
100
800
125
250
300
200
250
150
200
25.128
-536