CLSK_informatiebulletins_files/CLSK Infobulletin nr 36-2014

CLSK INFORMATIEBULLETIN NR. 36 2014
1
Woensdag, 15 oktober 2014
Operatiecentrum CLSK week 41 2014
Pagina 1 van 9
2
Kalender en media-items
•
21 oktober Bezoek KNVOL regio Limburg aan VLb Eindhoven
Pagina 2 van 9
3
Samenvatting social media
De topper van de week op facebook.
volg ons op twitter: @Kon_Luchtmacht en @LtgenSchnitger zijn de snelste berichtenbron
Like ons op facebook.com/Luchtmacht
Pagina 3 van 9
4
Samenvatting intranet
Lumara ontvangt SG en HDFC
15 oktober 2014 | 11:28
Secretaris-generaal (SG) Erik Akerboom en Hoofd Directie
Financiën & Control (HDFC) Petra Lugtenburg hebben
gisteren de Luchtmachtraad (Lumara) bijgewoond in het
kader van hun periodieke bezoeken aan de
krijgsmachtdelen.
Tijdens de vergadering werden de SG en HDFC geïnformeerd over de
lopende missies waar het Commando Luchtstrijdkrachten een
bijdrage levert waaronder 1(NLD)ATFME en de Baltic Air Policing
taak in Polen. Verder werden zij op de hoogte gesteld over actuele
onderwerpen uit de managementrapportage. SG en HDFC toonden
veel interesse in de onderwerpen waarbij de SG zijn waardering uitsprak voor de inzet van CLSK en openheid waardoor een goed beeld werd
verkregen.
Weekoverzicht Defensie-operaties
14 oktober 2014 | 15:00
Nederlandse F-16’s vlogen meer dan 25 missies boven Irak
en bombardeerden voertuigen en posities van ISIS. De
toestellen gooiden totaal 10 bommen. Hierbij werd een
onbekend aantal terroristen uitgeschakeld. Een overzicht
van Defensie-operaties in de week van 6 tot en met 12
oktober 2014.
Nederland zet 6 F-16’s in tegen terreurorganisatie ISIS. De
gevechtsvliegtuigen ondersteunen grondtroepen. Het F-16detachement telt ongeveer 250 leden. Daarnaast gaan 130
militairen naar het Midden-Oosten om de Koerdische en Iraakse
strijdkrachten te trainen, zodat die zelf de strijd met ISIS kunnen
aanbinden.
Kosovo
Het aantal Nederlandse militairen bij de EULEX-missie in Kosovo is teruggebracht van 15 naar 10. Deze zomer is besloten de gehele missie
met een derde te verkleinen. De operatie helpt de stabiliteit van het bestuurlijk apparaat, politie, justitie en douane te bevorderen.
Mali
Special forces voerden meerdaagse operaties uit, ondersteund door
een Apache-gevechts- en Chinook-transporthelikopter. Apaches
voerden ook zelfstandig verkenningen uit. Een Chinook vervoerde 2
Malinezen die gewond raakten bij een aanslag met een
geïmproviseerd explosief. Zij zijn naar een ziekenhuis in Gao
gebracht. Het onbemande verkenningsvliegtuigje Scan Eagle maakte
verkenningsvluchten boven Noord-Mali.
Pagina 4 van 9
Burkino Faso
4 Nederlandse militairen vertrokken naar Burkino Faso om daar militairen uit de regio te trainen. Dat gebeurt binnen het Amerikaanse
ACOTA-programma. Het bereidt Afrikaanse landen voor op deelname aan missies van de Afrikaanse Unie en de VN in Afrika, zoals Amisom in
Somalië en Minusma in Mali.
Antipiraterij
Zr. Ms. Van Speijk patrouilleerde in de Golf van Oman, Golf van Aden en in Somalische wateren. De Amerikaanse USNS Walter S. Diehl
bevoorraadde het Nederlandse M-fregat.
Verschillende beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde Vessel Protection Detachments, waren aan boord van Nederlandse schepen om
hen te beschermen tegen mogelijke aanvallen van piraten.
Turkije
Het Nederlandse Patriot-detachement in Turkije nam afgelopen week 1 lancering waar. Zowel het afvuurpunt als de plaats waar het
projectiel neerkwam lagen in Syrië. De Patriots beschermen de bevolking van de stad Adana tegen mogelijke raketaanvallen vanuit Syrië. De
missie stopt eind januari 2015.
Oekraïne
In Kiev en Charkov staat een kleine groep politiemensen en
militairen paraat om de repatriëringstaken op de crashsite van de
MH-17 te hervatten, zodra dat veilig genoeg is. De Oekraïense
rampenbestrijdingsdienst (SES) is begonnen met het verzamelen van
bezittingen die de lokale bevolking vond. Die worden overgedragen
aan de Nederlandse missieleden in Oekraïne en naar Nederland
gebracht.
Op de Korporaal van Oudheusdenkazerne in Hilversum helpt
Defensiepersoneel het Landelijk Team Forensisch Onderzoek bij het
identificeren van de slachtoffers van MH-17. Het gaat om militairen
en burgers van het Instituut Defensie Geneeskundige Opleidingen
en het Kennis- en Trainingscentrum Geneeskundige Dienst. En om facilitair personeel van de kazerne zelf.
Polen
Een nieuw F-16-detachement kwam aan op de Poolse vliegbasis Malbork. Nederland draagt vanaf daar met 4 F-16’s bij aan de bescherming
vanhet luchtruim van de Baltische Staten. De bijdrage aan deze Baltic Air Policing duurt tot december van dit jaar.
Operaties binnen het Koninkrijk
Explosieven
Mijnenbestrijdingsvaartuigen van de Koninklijke Marine vonden 1 explosief op de bodem van de
Noordzee. Op het land kwam de explosieven opruimingsdienst (EOD) 29 keer in actie voor het ruimen
van explosieven.
De EOD nam uit een woning in het Limburgse Tegelen wapens en een explosief mee. De politie was
hier binnengevallen vanwege een wietplantage. De explosievenruimers lieten het projectiel op een
veilige plek ontploffen.
Het team vliegtuigberging van Defensie begon in Werkendam met de berging van een in 1944
gecrashte Britse Lancaster. Het werk gaat 6 weken duren. Bij het afgraven vonden de militairen al
delen van de motor en het landingsgestel en een propellerblad. Ook troffen ze zo’n 100 patronen van
het boordgeschut aan.
Pagina 5 van 9
Curaçao
Defensie zette op verzoek van de politie op Curaçao een onbemande
Raven in om een groepje 10 tot 16-jarige kinderen te vinden. De
jeugd was tijdens een wandeling verdwaald, terwijl het snel donker
werd. De Raven spoorde hen vanuit de lucht op. Dankzij het licht van
de Raven wisten de kinderen de weg terug te vinden. Defensie zet
een Raven op Curaçao in om criminele activiteiten in kaart te
brengen tijdens operatie Ta Basta Awor (‘Het is nu genoeg’).
Reddingshelikopters
Reddingshelikopters van Defensie brachten 5 patiënten van
Waddeneilanden naar ziekenhuizen op het vaste land.
Hulp aan politie
Combat trackers van het Korps Mariniers zochten in bospercelen bij Vlaardingen en Bleiswijk naar een vermist persoon. De Defensie
Duikgroep zocht in een vijver en een sloot bij Den Haag naar een vuurwapen.
Let op met gebruik Facebook
13 oktober 2014 | 17:11
Er lopen inmiddels enkele Facebook-onderzoeken bij de MIVD. In alle
gevallen is de aanleiding dat defensiepersoneel is lastiggevallen door derden.
Wees daarom zorgvuldig met het gebruik van deze veelgebruikte sociale
netwerksite.
Via Facebook delen gebruikers hun persoonlijke interesses met anderen. Nadeel is dat
persoonlijke informatie of die over familie voor iedereen beschikbaar is. Persoonlijke
instellingen zijn zo in te stellen dat een profiel niet (volledig) openbaar is. Misschien is
dit het overwegen waard.
Met een paar eenvoudige stappen zijn instellingen van een Facebookpagina aan te passen. Hierna is communiceren met vrienden nog steeds
mogelijk, maar in een afgeschermde omgeving.
Facebook gebruiken via een mobiele telefoon of tabloid, bijvoorbeeld vanuit het buitenland? Zet dan in instellingen de locatievoorziening op
uit. Zo is te voorkomen dat anderen zien waar iemand is.
Voor meer informatie over ‘hoe jouw Facebook-pagina af te schermen’ en belangrijke tips bekijk dan de bijgevoegde pdf, Hoe dicht ik mijn
profiel.
Pagina 6 van 9
Lof en medaille voor 550 Minusma-militairen
13 oktober 2014 | 13:03
"Aangetreden militairen, ik durf te stellen dat u iets
bijzonders heeft neergezet. Niet eerder werkte de Verenigde
Naties - in een missie als deze - met steun vanuit zo’n
sturende en coördinerende eenheid." Minister van Defensie
Jeanine Hennis zwaaide vandaag alle lof toe aan meer dan
550 militairen van land- en luchtmacht.
Afgelopen 9 maanden namen ze deel aan Minusma. In Zwolle kregen
de militairen vandaag de Herinneringsmedaille Vredesoperaties
uitgereikt door de minister en plaatsvervangend Commandant der
Strijdkrachten generaal luitenant-generaal Hans Wehren. Dat
gebeurde in het bijzijn van familie en vrienden.
Hooggespannen verwachtingen
Hennis bracht in herinnering dat de meerwaarde van de Nederlandse bijdrage aan de VN-operatie al snel duidelijk was. "Zo verkrijgt de
missieleiding door onze inlichtingen een gedetailleerd beeld van de situatie ter plekke. En aan de hand van onze informatie, aangevuld met
terreinstudies, satellietbeelden en luchtfotografie, kunnen operaties worden gepland en uitgevoerd."
Volgens haar is de Nederlandse bijdrage ook belangrijk voor het geïntegreerde karakter van Minusma. "Civiele partijen zijn hierbij gebaat.
Alleen dan kunnen vredesproces en humanitaire acties écht handen en voeten krijgen. De verwachtingen waren hooggespannen. U heeft het
meer dan waargemaakt! Sterker nog, u heeft de toon gezet!"
Vakmanschap getoond
De minister noemde het ook bijzonder dat de militairen er al snel in slaagden het vertrouwen van de bevolking te winnen en duurzame
contacten binnen de samenleving op te bouwen.
De militairen deden meer. De genie en de ondersteunende
eenheden transformeerden bij 50 graden een kale zandvlakte tot
een bouwplaats. En uiteindelijk tot een werkplaats en een kamp. "U
heeft inwoners hulp geboden", zei minister Hennis. "En u heeft voor het eerst sinds 1955 - een nieuwe kaart van Gao en omgeving
gemaakt. U bent ingezet om VN-eenheden te beschermen en van
vuurkracht te voorzien. Ook refereerde ze aan de hulp die de
Nederlanders boden na het neerstorten van een vliegtuig met 116
passagiers in Noord-Mali eind juli van dit jaar. "U bent ingezet om
slachtoffers te vervoeren, te verzorgen en te behandelen. U heeft
vakmanschap getoond in crisissituaties." De Herinneringsmedaille
Vredesoperaties wordt toegekend aan militairen die ten minste 30
dagen onafgebroken aan een vredesoperatie hebben deelgenomen.
De partners krijgen een anjer en de kinderen van de uitgezonden
militair een kindermedaillon.
Pagina 7 van 9
Oranje speelt ook in Burundi
09 oktober 2014 | 14:44
Een Burundees meisjesteam speelt sinds kort haar
wedstrijden in oranje T-shirts van de Koninklijke
Luchtmacht. De sportshirts waren over van de
Luchtmachtdagen eerder dit jaar. “Sport bezorgt deze jonge
vluchtelingen een stuk ontspanning en helpt om de draad
van het leven weer op te pakken”, aldus luitenant-kolonel
Robbert Dankers.
Dankers werkt een jaar lang als Strategisch Adviseur in Burundi en is
verbonden aan een team van 14 Burundese officieren die een groot
aantal projecten opzetten en uitvoeren om de nationale
strijdkrachten te professionaliseren. Dit gebeurt met budget van het
door Nederland aangestuurde Security Sector Development
Programma dat al 5 jaar grote impact heeft op de veiligheidssector
van het Afrikaanse land. Dankers: “In een weekbrief aan mijn familie, vrienden en collega’s schreef ik over mijn bezoek aan een school met
teruggekeerde Burundese vluchtelingen. Daarop besloot mijn collega Raymond Roovers in Nederland uit te zoeken of er nog luchtmachtshirts over waren voor het netball-schoolteam. Dat bleek te kloppen en nu loopt er een heel tevreden en bijzonder fanatiek meisjesteam in
rond.”
Kampioenen
Netball is een combinatie van korfbal en handbal en is gebonden
aan strikte regels. “De meiden op de school zijn erg fanatiek en
hebben met steun van Nederlanders in Burundi dit jaar de busreis
naar het nationaal kampioenschap kunnen maken. Daar zijn ze
tweede geworden en nu trainen ze keihard om volgend jaar te
winnen en hun land te vertegenwoordigen op de
kampioenschappen in Tanzania.”
School voor ‘thuiskomers’
De school is voor kinderen (van Burundese ouders) die als
vluchteling zijn geboren in Tanzania. Terug in het thuisland is de
eerste uitdaging om de ingenomen familiegrond terug te krijgen en
om Frans en de lokale taal Kirundi te leren. De Burundese kolonel
Bernard Ndiho is de oprichter van de school. Hij volgde enkele jaren
geleden een opleiding op het Nederlandse Instituut Defensie Leergangen. Daar leerde hij Ditte Bok-Mostert kennen. Zij helpt via de stichting
Ejo Burundi met de financiering van de school.
Pagina 8 van 9
Algemeen
1.
Ter bevordering van de interne communicatie en de nadere informatievoorziening voor de medewerk(st)ers van het Commando
Luchtstrijdkrachten en van het luchtmachtpersoneel, werkzaam buiten het Commando Luchtstrijdkrachten, wordt wekelijks een
‘informatiebulletin’ uitgegeven.
2.
Het bulletin bevat de stand van zaken van de interne en externe activiteiten van de betrokken afdelingen, evenals de meest recente
informatie uit de Luchtmachtraad, het Commandantenberaad, Kamervragen, Kamerbrieven, media momenten en feiten en cijfers
van lopende missies in het buitenland.
3.
De informatie dient wekelijks door de respectievelijke (staf)afdelingen, vóór maandag 10.00 uur, te worden gemaild (platte tekst in
Word) naar [email protected]
4.
VERZENDLIJST
INTERN CLSK
INTERN CLSK
EXTERN CLSK
C-LSK
PC-LSK, ONDERDEELSCDTN
DP&BV
C-KAB
H-Kernstaf
H-Stg JZ
DO/OPCEN
DO/HAJO
DO/HAHO
DO/HALTO
DO/BOR
H-Stg BV
H-F&C
DO/C4ISR
DP&BV/APM&BV
DP&BV/APPK
DP&BV/AGZO
DMI/AMRO
DMI/AMG&EA
DMI/AVO
DO/AJO CFTT
Luchtmachtmedewerkers, geplaatst buiten het clsk:
DMO
MIVD
CDC
DML, C-NLTD FT. RUCKER
DO, C-NOD SHEPPARD AFB, FT SILL
DPC, C-NOD TUCSON AFB
Het Joint Netherlands Training Detachment, Fort Hood
BS/DS/DOBBP/B/HALuB
SIE COMM KLU (DCo)
JAPCC
NLDA
CC AIR HQ RAMSTEIN
LUMAT/NAK VS
C- NATO DARS NM
MILITAIR ADVISEUR NL PV EU
DEFAT ROME ATHENE TEL AVIV EGYPTE
LUMAT BERLIJN
PAPA AIR BASE
NSE MADRID
Defat Ottawa
DGLC
EUROPEAN AIR GROUP HIGH WYCOMBE
DEFAT Ankara
Belgische Defensiestaf/Brussel
EDA Brussel
C2COE
A5 NLD NATO Civilian
Bijlagen: facebook: hoe dicht ik mijn profiel
Pagina 9 van 9