“Als veteraan en als kamerlid voor de VVD heb

“Als veteraan en als kamerlid voor de VVD heb ik in de Tweede Kamer
voor de missie naar Mali gestemd. Deze missie heeft een stevig VNmandaat en is daarnaast ook in het belang van Nederland. Mede door
de missie kan bijvoorbeeld een vluchtelingenstroom vanuit Noord-Afrika
naar Europa voorkomen worden. Ik ben daarom van mening dat het
goed is dat Nederlandse militairen naar Mali gaan.
Als politicus sta je niet als stuurman aan de wal, maar je bent op
nationaal niveau bezig met het oplossen van problemen. In 2010
maakte ik de overstap van Defensie naar de politiek. Soms mis ik de
Koninklijke Luchtmacht wel. Die organisatie is taak georiënteerd,
doelgericht en mensen werken daar met veel energie. Het vertrouwen
onderling is ook heel groot. Dat vind ik nog steeds bijzonder aan
Defensie.
Ik trad toe tot de VVD fractie in de Tweede Kamer als woordvoerder
Defensiepersoneel. In die hoedanigheid was ik betrokken bij de
totstandkoming van de Veteranenwet. Een wet die ervoor moet zorgen
dat de zorg voor militairen voor, tijdens en na een uitzending optimaal
is. Ik ben er trots op dat ik als veteraan en oud-militair heb mogen
meewerken aan deze wet.
Een belangrijk aspect van de Veteranenwet is het onderdeel “erkenning
en waardering”. Dat is voor velen nog een abstract begrip. Bestuurders
denken dan vaak aan een activiteit speciaal voor de veteranen. Maar
het is vaak heel eenvoudig. Laatst had ik, zoals zo vaak, mijn
veteranenspeldje op mijn revers zitten. Ik ging bij de Starbucks op het
Centraal Station in Den Haag een koffie halen. Vraagt de jongedame bij
het afrekenen; "Wat betekent dat speldje?". Ik leg uit dat ik als militair
uitgezonden ben geweest naar Kaboel in Afghanistan en daardoor
"veteraan" ben. "Oh, respect!" zegt ze gelijk "Dank voor uw inzet om
ons veilig te houden". Dit is erkenning en waardering voor de veteraan
in de puurste vorm. Meer is er volgens mij niet nodig.
Het gaat er dus in mijn optiek om dat de samenleving zich bewust is
van de bijzondere inzet die de mannen en vrouwen van de Krijgsmacht
gepleegd hebben uit naam van Nederland voor vrede en veiligheid in de
wereld.
Die bewustwording krijgt vorm door de landelijke veteranendag in Den
Haag, maar zeker ook tijdens alle lokale veteranendagen. Er zijn in dat
laatste geval inmiddels heel veel initiatieven genomen. Zo zijn er lokale
veteranendagen, maar ook gezamenlijke veteranendagen. Zo heb in
Zeeland al meegedaan aan de Zeeuwse Veteranendag. Herkenbaar en
zichtbaar in de lokale samenleving. Mijn persoonlijke voorkeur gaat
trouwens uit naar het houden van lokale veteranendagen op een
andere dag dan de landelijke veteranendag. Op die manier hoeft
niemand te kiezen en is er zowel voor de lokale dag als voor de
landelijke dag genoeg animo. Die lokale herkenbaarheid is des te
belangrijker omdat heel veel mensen geen band meer hebben met
defensie. Kazernes gaan dicht en de organisatie krimpt in. Het beeld
wat mensen hebben van de defensieorganisatie en daarmee de
veteraan vervaagt. Daarom is lokale herkenbaarheid essentieel. Als je
opeens je buurman, buurvrouw of je collega van het werk ziet lopen in
een defilé geeft dat gelijk een ander beeld en brengt dit het veteraan
zijn veel dichter bij de samenleving.
Erkenning en waardering kan naast de veteranendagen en defilés ook
heel goed tijdens andere bijeenkomsten van gemeente of provincie.
Door alleen al te benoemen dat er veteranen in de gemeente of
provincie zijn en waar ze gediend hebben wordt weer eens de bijzonder
taak benadrukt die deze mensen gehad hebben. Als er dan ook een
paar veteranen worden uitgenodigd en in het zonnetje worden gezet is
het helemaal een mooi beeld. Zoals ik in mijn ontmoeting met de
jongedame in de Starbucks al schreef, de erkenning in de puurste vorm
is dat iemand je gewoon waardeert voor het werk wat je als militair in
bijzondere omstandigheid hebt gedaan.
We hebben er als Kamer heel veel tijd in gestoken om de veteranenwet
ingevoerd te krijgen. De uitvoering moeten we nu gezamenlijk, Kamer,
provincie, gemeente en bevolking gaan op pakken.
Ik wens u als bestuurder daar heel veel succes bij en op mijn steun kunt
u rekenen.
Andre Bosman
Majoor-vlieger bd.
F16 liaisonofficier ISAF, Kaboel, nov 2006- jan 2007
Lid VVD Tweede Kamerfractie
Woordvoerder Defensiepersoneel