Bouwer I Bouwer II

Boerenerven, Ommen
Inschrijfformulier bouwkavels plan “Boerenerven”.
Bouwer I
Ondergetekende:
Naam:
___________________________________________________________________
Voornamen:
___________________________________________________________________
Adres:
___________________________________________________________________
Postcode en woonplaats:
___________________________________________________________________
Geboortedatum:
___________________________________________________________________
Telefoonnummer:
___________________________________________________________________
Identificatiebewijs:
___________________________________________________________________
Nummer Id-bewijs:
___________________________________________________________________
Bouwer II
Ondergetekende:
Naam:
___________________________________________________________________
Voornamen:
___________________________________________________________________
Adres:
___________________________________________________________________
Postcode en woonplaats:
___________________________________________________________________
Geboortedatum:
___________________________________________________________________
Telefoonnummer:
___________________________________________________________________
Identificatiebewijs:
___________________________________________________________________
Nummer Id-bewijs:
___________________________________________________________________
Bouwer III
Ondergetekende:
Naam:
___________________________________________________________________
Voornamen:
___________________________________________________________________
Adres:
___________________________________________________________________
Postcode en woonplaats:
___________________________________________________________________
Geboortedatum:
___________________________________________________________________
Telefoonnummer:
___________________________________________________________________
Identificatiebewijs:
___________________________________________________________________
Nummer Id-bewijs:
___________________________________________________________________
Voorkeur
Bouwer I, Bouwer II en Bouwer III zijn voornemens een perceel bouwterrein te kopen ten behoeve
van de bouw van een vrijstaande woning op een boerenerf en melden zich hierbij aan voor een
bouwkavel op:
O Erf A
O Erf B
O Erf C
O Erf D
Voorkeur locatie van de kavel op het erf:
Bouwer I
Bouwer II
Bouwer III
Plaats:
_______________________________________
Datum:
_______________________________________
Handtekening Bouwer I:
_______________________________________
Handtekening Bouwer II:
_______________________________________
Handtekening Bouwer II:
_______________________________________
Dit inschrijfformulier dient uiterlijk op vrijdag 31 oktober 2014 om 16:00 uur in het bezit te zijn
van:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen
Verkoopteam
p/a Postbus 500
7770 BA Hardenberg
0523-289139
Bij meerdere inschrijvingen op dezelfde kavel zal er worden geloot.
Een toegewezen bouwkavel kan niet door een ingeschreven kandidaat worden overgedragen aan
een andere gegadigde.