Nieuwsbrief Blauwe As

6
Nieuwsbrief
Blauwe As
Juli 2014
In deze nieuwsbrief:
• Fietsbruggen in aanbouw
• Blauwe As vooruitblik
• Namen bruggen gekozen
• Harrie Oppewal:
nieuwe projectleider Blauwe As
• Bruggen Nobellaan/Groningerstraat
Fietsbruggen
in aanbouw
Fietsbrug hoek Vaart/
Kanaal
De bouw van de allereerste brug op
de Blauwe As is begonnen. Dit is de
fietsbrug op de hoek Vaart/Kanaal.
Aannemer BAM Civiel Noordoost zorgt
voor de aanleg. De brug wordt nog niet
meteen zichtbaar. Eerst haalt BAM nog
een zware fundering weg van de vroegere ijzeren bascule trambrug. Deze
oude Trambrug lag hier tussen 1921 en
1974. De bestaande Oude Witterbrug
gaat binnenkort van zijn plek. Na de
TT-week verhuist deze brug naar de
wijk Kloosterveen. De brug krijgt daar
een plekje aan de Vestesingel.
De bouw van de nieuwe fietsbrug duurt
naar verwachting tot het najaar 2014.
Tot die tijd geldt er een omleidingsroute voor fietsers.
Bruggen Venestraat/
Molenstraat
Ondertussen komt ook de aanleg van
de twee andere fietsbruggen ter hoogte
van de Venestraat en Molenstraat
dichterbij.
Bruggenbouwer Jansen Venneboer
begint voor de bouwvak met de aanleg.
Direct omwonenden ontvangen hierover aparte informatie.
Werktitel: De Dichtersbrug
Het bewegingswerk van de brug is duidelijk te zien, zowel vanaf de weg als vanaf het water.
VISUALISATIE NR. 5 Gezichtspunt 3: brug open, dagbeeld
Klapbrug en draaibruggen
De nieuwe brug Vaart/Kanaal is een
klapbrug. De leuningen worden
voor­zien van sensorgestuurde led­
verlichting. Gaat er iemand over de
brug, dan worden de lichten feller.
Zo niet, dan zijn de lichten gedimd.
Verder is de brug opvallend vanwege
het open, ranke ontwerp. Als de brug
open staat is er een gedicht te lezen.
De nieuwe fietsbruggen Venestraat en
Molenstraat zijn identiek en maken
gebruik van een draaitechniek. Het
ontwerp is van de Asser architect Frans
Beune. Bij dit type draaibruggen blijft
er een mooi zicht op het water, ook als
de brug open is. De ontwerpen zijn
ruimtelijk en transparant. Diverse details van de bruggen leggen een
relatie met de historische context van
Assen.
Impressies beweegbare fietsbruggen, resp. hoek Vaart/Kanaal, Venestraat, Molenstraat
www.florijnas.com
Nieuwsbrief Blauwe As
Namen bruggen gekozen
In Assen hebben alle bruggen een eigen
naam. Dit is belangrijk voor de herkenbaarheid. De Commissie Naamgeving
Openbare Ruimte heeft daarom een
voorstel gedaan voor de namen van de
bruggen op de Blauwe As. Het college
van burgemeester en wethouders heeft
dit voorstel inmiddels overgenomen.
de gekozen namen
Brug 1
Willem III-brug
Brug 2 Weiersbrug
Brug 3
Venebrug
Brug 4 Molenbrug
Brug 5
Groningerbrug
Brug 6 binnenkort vragen wij u om
ideeën
Sluis Sluisstraat
Sluis 1
Sluis Havenkwartier Sluis 2
Koning Willem III was opdrachtgever
voor het graven van het Willemskanaal
(later Noord Willemskanaal).
Dat graven startte in Assen richting
Groningen. De sluizen en bruggen werden vanaf hier genummerd. De nieuwe
sluizen komen op nagenoeg dezelfde
locaties als vroeger en krijgen hun
oorspronkelijke naam weer terug. De
namen van de bruggen verwijzen vooral
naar de aangrenzende straten. Brug 6
(in de Industrieweg) heeft nog geen
naam gekregen. Het college van B&W
wil de naam van deze markante brug
graag in overleg met de inwoners van
Assen bepalen. In 2015 laten wij u weten
hoe u over de naam kunt meedenken.
Harmke Vlieg:
“Bruggen maken de Blauwe As”
Na de gemeenteraadsverkiezingen
is Harmke Vlieg (Christen Unie) de
nieuwe verantwoordelijk wethouder
voor de FlorijnAs. Wethouder Vlieg is inmiddels enthousiast begonnen.
Of, zoals zij het verwoordt:
www.florijnas.com
“De Blauwe As is een
prachtige impuls voor
de vaarrecreatie en het
omliggende gebied.”
Nieuwsbrief Blauwe As
Harrie Oppewal:
nieuwe projectleider
Blauwe As
Projectleider Wim Kamminga heeft
sinds 1 maart een nieuwe functie binnen
de gemeente Assen. Harrie Oppewal
neemt het stokje over. Wat is Harrie’s
eerste indruk van het project?
Wat trekt je aan in het project
Blauwe As?
De Blauwe As is een uniek project voor
de gemeente Assen. In enkele jaren tijd
wordt de bereikbaarheid van de stad over
water verbeterd. Het resultaat zal tot in
de verre toekomst merkbaar zijn.
De binnenstad wordt levendiger en aantrekkelijker. Niet alleen voor de watertoerist, maar ook voor de mensen aan de
wal. Het is natuurlijk prachtig als straks
nog meer bootjes de stad aan doen.
Het project resulteert dan ook in een
nog betere uitstraling van de stad naar
de watersporter, de bewoners en de middenstand.
Heb je ervaring met bruggenbouw en
waterprojecten?
Ja, ik heb veel ervaring opgedaan in
infrastructurele projecten, zoals aanleg
en reconstructie van wegen, vaarwegen,
tunnels en bruggen. Mijn werk voer ik
uit in opdracht van gemeenten en ook
voor het bedrijfsleven, zoals ingenieursbureaus en aannemers. Daardoor weet
ik hoe aan beide kanten van de onderhandelingstafel gedacht en gewerkt
wordt.
Wat vind jij het meest bijzondere aan
het project BlauweAs?
Het totaal van alle deelprojecten die de
Blauwe As vormen vind ik bijzonder.
Drie fietsbruggen, drie autobruggen,
twee sluizen, herinrichting van wegen
en de aanleg van een zwaaikom voor
vrachtschepen. Zo’n verscheidenheid
samengebracht in één project is uniek!
Ook het contact met bewoners is belangrijk in deze fase. Dus heeft u vragen?
Ik verneem ze graag.
Bruggen Nobellaan/Groningerstraat
De voorlopige gunningsbeslissing voor
de twee nieuwe autobruggen ter hoogte
van de Nobellaan en de Groningerstraat
is ingetrokken. Tijdens de bezwarentermijn rezen er vragen over de beoordelingsprocedure.
Deze bezwaren bleken terecht en
daarom heeft de gemeente de procedure
opnieuw doorlopen. De aannemerscombinatie Roelofs (uit Den Ham) en
J.C. Krans (uit Nieuw Buinen) is als
beste uit de bus gekomen.
De gunning aan de combinatie Roelofs
en J.C. Krans heeft een voorlopige status, omdat ook voor deze beslissing een
wettelijke bezwaartermijn geldt.
De impressies van deze inschrijving
kunt u bekijken op www.florijnas.com.
Globale planning Blauwe As
Juni – najaar 2014
Bouw fietsbrug Vaart/Kanaal
Juli – eind 2014
Bouw fietsbruggen Venestraat/
Molenstraat door Jansen Venneboer
Tot eind 2014
Herinrichting openbare ruimte
Kanaal NZ, deelgebied II gereed
2015/2016
Aanleg autobruggen Nobellaan,
Groningerstraat en Industrieweg.
Aanleg Sluis 2.
www.florijnas.com
Nieuwsbrief Blauwe As
Kades steeds mooier
Ook de kades van de Blauwe As krijgen
steeds meer gezicht
In deelgebied I (Vaart-Nobellaan) is
de openbare ruimte al klaar. Er zijn
bomen geplant, al het straatmeubilair
is geplaatst en de sluis is helemaal
afgewerkt. De bedieningskast kreeg op
verzoek van bewoners een historische
afbeelding.
In deelgebied II (Nobellaan-Industrieweg) wordt nog hard gewerkt. Aannemer Antea (voorheen Oranjewoud)
is hier nog tot eind 2014 bezig met de
rioleringswerkzaamheden. Per fase
worden de bewoners apart geïnformeerd met een brief.
COLOFON
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van
het project Blauwe As, het weer
bevaarbaar maken van het Kanaal.
Meer achtergrondinformatie
vindt u ook op
www.florijnas.com/blauweas
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet om contact
met ons op te nemen. Wij beantwoorden uw vragen graag.
Algemene vragen over
Blauwe As
e-mail: [email protected]
telefoon: 14 0592
@florijnas
Meldpunt openbare ruimte
Heeft u een klacht over uw
directe woonomgeving (bijvoorbeeld over zwerfvuil, hondenpoep
of graffiti), dan kunt u dit melden bij het Meldpunt Openbare
Ruimte, telefoon: 140592 of
[email protected]
Fotografie: P. Meijer/archief
gemeente Assen
Nieuwsbrief #7 verschijnt
eind 2014.
www.florijnas.com/blauweas
www.florijnas.com