Infobrochure

Ouderavond 1 jaar
ste
7 oktober 2014
Beste ouders,
Nu uw zoon/dochter in de humaniora zit, wacht hen een nieuwe uitdaging.
Verschillende leerkrachten met elk een eigen aanpak, verschillende
klaslokalen, meer toetsen (DP’s), maar ook meer vrijheid en het zelfstandiger
(willen) worden van een (beginnende) puber. Zo is het voor jullie, als ouder,
misschien ook niet altijd evident om op de hoogte te blijven van het dagelijkse
schoolleven van uw zoon/dochter.
In deze beknopte bijlage durven we jullie enkele tips aan te reiken hoe u als
ouder kan bijdragen tot een geslaagde schoolcarrière. Het schoolwerk stopt
immers niet aan de schoolpoort, het “humanior” worden gebeurt niet enkel
binnen de schoolmuren.
Op een goede samenwerking,
Mevr. Liesbeth Phlips (1Aa)
Dhr. Filip Standaert (1Ab)
Dhr. Rudi Moens (1Ac)
Mevr. Fabienne Claes (1Ad)
Mevr. Kathleen Vleugels (1Ae)
Mevr. Sofie Van den Sande (1Af)
Mevr. Lieselot De Saegher (1Af)
Contact : [email protected]
Bv. : [email protected]
Alle vakleerkrachten 1ste jaar
Directie OLVC
1. Agenda




Handtekenen op einde van de week, aantekeningen nakijken
Brieven, DP’s, tekeningen, foto’s, … horen hier niet thuis
Elke les moet ingevuld zijn, zo kan u ook lezen welk onderwerp tijdens elke les
behandeld werd. Aangekondigde DP’s/taken worden genoteerd op de dag dat
ze gekend/ingeleverd moeten worden.
Afwezigheidsbriefjes in agenda (zie 9. Ziekte)
2. Boekentas


Boekentas in orde maken de avond vóór een lesdag (en niet de ochtend zelf)
Boekentas regelmatig helemaal leegmaken (papiertje van koek, vergeten
tekening, wegsluipende appels, …)
3. Transportmap (eventueel met submappen)


Deze map wordt gebruikt om alle brieven, DP’s, strookjes, … te
“transporteren” (en dus niet in agenda)
Om zware boekentassen te vermijden, mogen leerlingen om een DP te
studeren enkel die bladzijden meenemen die ze echt nodig hebben. Gelieve
er goed mee over te waken dat die blz terug in de juiste kaft belanden!
4. DP-map




DP-map mag thuis bewaard worden.
DP’s worden geklasseerd per vak, elke DP wordt per vak op het
overzichtsblad genoteerd.
DP’s worden verbeterd.
Per trimester worden alle DP’s ingeleverd bij de klassenleerkracht.
5. Rapport



± maandelijks (zie kalender in agenda en verder in deze bijlage)
Handtekenen
Per vak ziet u het aantal DP’s/taken/attitudes/… die voor dit vak in het
totaalcijfer verwerkt zijn.
6. Studieomgeving



Leg smartphone, I-Phone, I-Pod, I-Pad, tablet, laptop, Playstation, X-Box, …
op een afgesproken plaats vooraleer zoon/dochter begint te studeren (bv.
NIET op de kamer!)
Zorg voor een zo ordelijk mogelijk bureau om aan te studeren, met zo weinig
mogelijk afleiding.
De laatste lesdag moet gekend zijn tegen de volgende les. Er moet dus elke
dag gewerkt worden voor school. Plan studeertijd op voorhand in wanneer er
buitenschoolse activiteiten zijn.
7. Voorbereiden proefwerken

Om leerlingen voor te bereiden op de PW laten we hen ± zes weken voor de
PW een planning opstellen. U kan dit samen met uw zoon/dochter opstellen,
rekening houdend met familiale en buitenschoolse verplichtingen. Regelmatig
opvolgen en bijsturen is noodzakelijk, dit is immers een leerproces.
8. Uniform (zie brief september, Schoolreglement, Schoolwebsite)

In de eerste en tweede graad van de humaniora dragen de jongens als
uniform een lange blauwe broek en een wit hemd. De meisjes dragen een
blauwe rok of blauwe lange broek en een witte hemdsblouse. Het hemd of
blouse wordt steeds in de broek of rok gedragen. Over het hemd of de blouse
wordt een effen donkerblauwe trui gedragen. Een effen donkerblauwe jas
vervolledigt het uniform. Het schoeisel, zowel voor de jongens als voor de
meisjes, is sober, met een lage hak en bruin, zwart of donkerblauw van kleur.
Make-up en sieraden horen niet thuis binnen de schoolmuren. Piercing is in
de school niet toegelaten. Hoofddeksels en hoofddoeken zijn niet toegestaan
in het college. Op de speelplaats mogen de leerlingen tijdens de winterperiode
een sobere muts dragen om zich tegen de koude te beschermen.
9. Ziekte


Bij afwezigheid van minder dan drie opeenvolgende schooldagen
=> 4 afwezigheidsbriefjes in agenda
Afwezigheid van drie of meer opeenvolgende schooldagen + wanneer
afwezigheidsbriefjes uit agenda opgebruikt zijn
=> doktersattest
10. Kalender (zie agenda)
Rapporten










30 september
Week 20-24 oktober
28 november
18 december (trimesterrapport)
6 februari
20 maart
3 april (trimesterrapport)
13 mei
11 juni
29 juni (trimester- en jaarrapport)
Oudercontacten
 13 november (enkel op
uitnodiging)
 18-19 december
 28 april
 29-30 juni