01/09/2014 Geachte ouders, met het oog op een vlotte start

01/09/2014
Geachte ouders,
met het oog op een vlotte start, herinneren wij U graag aan het punt 3.4.4 m.b.t. het uniform uit het
schoolreglement.
3.4.4. Kledij op school - uniform :
In de eerste en tweede graad van de humaniora dragen de jongens als uniform een
lange blauwe broek en een wit hemd. De meisjes dragen een blauwe rok of blauwe
lange broek en een witte hemdsblouse. Het hemd of blouse wordt steeds in de broek
of rok gedragen. Over het hemd of de blouse wordt een effen donkerblauwe trui
gedragen. Een effen donkerblauwe jas vervolledigt het uniform.
Het schoeisel, zowel voor de jongens als voor de meisjes, is sober, met een lage
hak en bruin, zwart of donkerblauw van kleur.In tegenstelling tot het hemd of de blouse die steeds
in broek of rok moeten gedragen worden, mag men het poloshirt boven broek of rok dragen.
Van de leerlingen uit de derde graad mag worden verondersteld dat zij uit eigen
beweging niet zullen toegeven aan de tendens van alsmaar duurdere en
trendgevoelige kledij. Hun kledij dient steeds netjes en verzorgd te zijn. Ook zij
dragen sobere kledij zonder inscripties of allerlei fantasie. Een verzorgde, nette
jeans zonder scheuren op opstiksels is toegelaten. T-shirts, bermuda's of shorts of
andere vrijetijdskledij wordt niet aanvaard.
Bij twijfel over de correctheid van uniform (1e en 2e graad) of gepaste schoolkledij
(3e graad) geldt als enige norm de beoordeling door de directie. Leerlingen met
"fout" kledij zullen minimaal verzocht worden zich op de volgende schooldag anders
te kleden en zich voor controle te melden. In een extreem geval kunnen leerlingen
(steeds na contact met de ouders) naar huis gestuurd worden om zich om te kleden.
Bij herhaling kan een aantekening of ordemaatregel volgen.
Make-up en sieraden horen niet thuis binnen de schoolmuren. Piercing is in de
school niet toegelaten.
Wie problemen wil vermijden veroorzaakt door de zware boekentassen aan de hand,
gebruikt best een model dat op de rug wordt gedragen. Grote of al te modieuze
damestassen kunnen niet beschouwd worden als alternatief voor de boekentas.
Hoofddeksels en hoofddoeken zijn niet toegestaan in het college. Op de speelplaats
mogen de leerlingen tijdens de winterperiode een sobere muts dragen om zich tegen
de koude te beschermen.
Ondergetekende, ………………………………………………, ouder van
…………………………………… uit (klas) ………………………………… bevestigt hierbij punt 3.4.4
m.b.t. het uniform uit het schoolreglement gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan.