Weekbrief week 39, zondag 21-09-2014

VIJFTIENDE JAARGANG
WEEKBRIEF
Uitgave Kerkenraad Hervormde Gemeente Rijsoord
www.hervormdegemeenterijsoord.nl
Contactadres redactie: Anja Lagendijk, G. Flohilstraat 19, 2988 XE Ridderkerk (Rijsoord)
tel. 0180-426525 e-mail adres: [email protected]
Inleveren van kopij: uiterlijk woensdagavond 19.00 uur
Voor berichten van ziekte, overlijden, geboorte etc.: Ds. A.H. Groen, tel. 0180-421395,
e-mail [email protected]; bij geen gehoor: Maarten v.d. Staay, tel. 0180-427266, e-mail
[email protected]
“Al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.
Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.” – 1 Korintiërs 13: 2b + 7 (NBV)
Rijsoord, week 39, zondag 21-09-2014
Welkom in onze kerk. Wij zijn blij u en jullie op deze
zondag te mogen ontmoeten.
Diensten en samenkomsten
10.00 uur: Ds. A.H. Groen
Start-/Gezinsdienst met als thema:
“De Zaaier zaaide” m.m.v. “CornerStone”
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
Bijbelgedeelte: Matteüs 13: 1-23
Onderwerp: De gelijkenis van de zaaier
Koffiedrinken na de dienst
17.00 uur: Prop. A.J. den Besten uit Sliedrecht
Collecten: diaconie & kerkrentmeesters
Uitgangscollecte:
jeugdraad
Soos Rijsoord
Woensdagmiddag 25 september om 2 uur hopen we
weer onze Soos te houden. Ds. A.H. Groen verzorgt de
meditatie. Na de thee zullen we weer een paar rondjes
Bingo gaan spelen. We sluiten de middag af om
ongeveer half vijf. Belangstellenden zijn weer hartelijk
welkom.
Het bestuur
Zangdienst 28 september
Zondag 28 september is er om 17.00 uur een
zangdienst. Voorganger is Ds. C. Hendriksen en het koor
“Sanctus” onder leiding van Everhart Zwart verleent haar
medewerking. Een ieder is van harte uitgenodigd en
breng andere belangstellenden gerust mee.
De Zendings- en Evangelisatiecommissie
Verjaardagen 70+
Voorbede gevraagd voor:
Al het werk dat in onze kerkelijke gemeente zal plaatsvinden in het nieuwe seizoen, in welke vorm dan ook.
Dat het vergezeld mag gaan van Geloof en Hoop, maar
bovenál van de Liefde.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Fam. Roterman-Streefkerk
Zieken
 Mevr. P.A. Stok-Koenders verblijft tijdelijk in “De Elf
Ranken” te Barendrecht.
 Mevr. S. de Munck-de Vlaming verblijft in het Aafje
Zorghotel bij het Maasstadziekenhuis. Dit gaat
waarschijnlijk tot 2 november duren.
 Mevr. L.B. Legerstee-van Straten wordt dinsdag 23
september in het A.S.Z. te Zwijndrecht opgenomen om
een gezwel uit haar arm te verwijderen.
Postadressen
 Verpleeghuis “De Elf Ranken”, Middeldijkerplein 28,
2993 DL Barendrecht
 Aafje Zorghotel, locatie Maasstadziekenhuis,
Maasstadweg 2, 3079 DZ Rotterdam
 A.S.Z., locatie Zwijndrecht, Langeweg 336,
3331 LZ Zwijndrecht
Dankbetuiging
Hartelijk bedankt voor de vele kaarten die ik voor mijn
verjaardag mocht ontvangen. Het was geweldig!
Riek Koppenaal
Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. M.J. Reedijk-de Koning
Agenda
datum
tijd
activiteit
14.00Wo. 24-09
Soos Rijsoord in De Hoeksteen
16.30
Zo. 28-09 10.00 Ds. A. Christ uit Katwijk aan Zee
Ds. C. Hendriksen uit Woudrichem
17.00 Zangdienst m.m.v. het koor
“Sanctus” o.l.v. Everhard Zwart
Coll.: diaconie & kerkrentmeesters
Uitgangs coll.:
zending en evangelisatie
Uitdelen weekbrief volgende week, 28-09-2014:
Henk en Henny van Ooijen en Joost Velthuizen