Nieuwsbrief - Elckerlyc

Elckerlyc Montessorischool
Naam bedrijf
en International School
Klimopzoom 41
Leiderdorp
1973
1993
2014
Nieuwsbrief
Agenda:
Het Goede Doel Rode Kruis
 5 dec: Sinterklaasviering,
school uit om 11.45 uur
Lieve mensen wei hebben een kraampje
gemaakt willen jullie
langs komen
Op school met geld
we hebben loom en
kunst. Voor het rode
kruis .
 13 dec: zwemtoernooi
 18 dec.: kerstdiner (‘s
middags vrij, school uit
11.45 uur)
 19 dec: begin kerstvakantie, school uit om 11.45
uur.
 20 dec. t/m 4 jan: kerstvakantie.
Senn en Gijs.
Het was voor allen die
betrokken waren bij de
inzameling en verwer-
Jaargang 42
nummer 10
vrijdag
21 november 2014
king van de actie Schoenendoos dit jaar hartverwarmend Blij met alle dozen...
om te zien dat er dit jaar 153 prachtig versierde en tot de rand met cadeautjes gevulde dozen mee naar school werden gebracht. Het
waren er nóg meer dan verleden jaar. Als we het om
gaan rekenen blijkt dat ongeveer drie van de vier
gezinnen die onze school bezoeken heeft meegedaan en dat vinden we geweldig… Hartelijk dank
voor uw bijdrage! Deze directe en concrete hulp
maakt heel veel kinderen in ‘minder geprivilegieerde
omstandigheden’ een klein beetje gelukkiger. Op de foto’s ziet u de logistieke
operatie van het controleren van alle
dozen op ‘verboden inhoud’ (bijvoorbeeld oorlogsspeelgoed)
en de leerlingen van group 7 die de dozen van de aula naar de auto’s brachten
(die er vervolgens mee naar het regionale inzamelingspunt zijn gereden).
Pagina 1
Nieuwsbrief Elckerlyc
Zwemtoernooi
Op zaterdagmiddag 13 december 2014 van 12.15 uur
tot 15.00 uur (tijd onder voorbehoud) organiseert zwem- en polovereniging SG
DKD/ Koudekerk het schoolzwemtoernooi in Leiderdorp. Het toernooi vindt
plaats in zwembad de Does, Amaliaplein 40 te Leiderdorp. De inschrijving verloopt via het Sportfondsen Sport Servicepunt. Het zwemtoernooi wordt georganiseerd voor kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8 die minimaal in het bezit zijn van een
zwemdiploma B. Kinderen kunnen zich individueel inschrijven. (Marc Ketelaars meldt: ‘het aantal deelnemers
loopt al aardig op. Meld je gauw aan, het wordt een heel leuk toernooi!’
Onlangs kwamen schooltuinleiders Henny, Gerard en Bram
langs op school. Alle kinderen die in het afgelopen jaar onder
hun leiding leerden tuinieren hadden zich verzameld in de aula.
Aan de drie heren werd een bedankboek aangeboden waarvoor
alle kinderen een stukje hadden verzorgd. Ze vertelden daarin
over wat ze hadden geleerd ‘op de tuin’ en wat ze zich als opvallend leuk of interessant herinnerden. Ook bleek Sinterklaas een
lekkere chocoladeletter voor de drie vrijwilligers te hebben gebracht! Als tegenprestatie namen de heren voor alle kinderen
een schooltuindiploma mee. Ze hielden daarbij een mooie toespraak.
Schooltuinleiders ‘De Sterrekers’ op bezoek
Eén keer per jaar vragen we u om uw
contactgegevens te actualiseren. We Opsporing verzocht
verstrekken u daarvoor een formulier
waarop u o.m. uw telefoon–, mail– en adresgegevens invult. Nog niet van iedereen hebben we dit formulier retour
ontvangen. Het is onnodig om te benadrukken dat het van groot belang is dat de school beschikt over deze gegevens. Als u het formulier niet meer in uw bezit hebt dan kunt u een exemplaar verkrijgen bij de leerkracht van uw
kind of bij de administratie. Vult u het formulier alstublieft helemaal in: een mailtje volstaat niet, evenmin als de
opmerking ‘niks gewijzigd’. Dat kunnen we dan namelijk nergens mee vergelijken. Graag even invullen dus!
Vette Bol…!
Het wordt weer
kouder buiten dus
het is belangrijk om goed voor de vogeltjes te zorgen.
Een zelfgemaakte vetbol, rijk gevuld met gemengde
zaden is dan wel het minste wat je kunt doen! De kinderen van groep vijf boetseerden met hun blote handen prachtige bollen. Na afloop zaten niet alleen zijzelf
maar ook de hele personeelskamer van boven tot onder onder het weer half gestolde frituurvet… Een béétje dierenvriend maalt daar natuurlijk niet om en poetst
net zo lang tot alles weer blinkend schoon is!