december - Twistvliedschool

TWISTVLIEDSCHOOL
School voor Katholiek Primair Onderwijs
Kwikstaart 44-46
Postbus 381
3640 AJ Mijdrecht
Tel. 0297-256654
www.twistvliedschool.nl
E-mail: [email protected]
”TWIST-INFO”
31e jaargang no 4
december 2014
Kerstfeest:
Het kerstbuffet is op donderdag 18 december van 18.00 - 19.15 uur. De kinderen moeten hun eigen bord
en bestek (voorzien van naam) en beker meenemen in een plastic tas. Omdat er elk jaar talloze schalen
achterblijven, vragen wij u zoveel mogelijk wegwerpschalen te gebruiken.
Donderdagmiddag 18 december is er geen school!
Om 18.00 uur kan iedereen zijn/haar kind(eren) even naar binnen brengen om ook de sfeer in de school te
proeven. Vanaf 19.00 uur bent u weer welkom op het schoolplein, daar zal muziek zijn en wordt er een
opwarmertje geschonken voor de liefhebbers (drinken buiten is alleen bestemd voor de ouders! De kinderen
van groep 1 t/m 4 worden binnen opgehaald door de ouders. De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan zelf naar
buiten om vervolgens naar huis te gaan.
Op vrijdagmiddag 19 december zijn alle groepen vrij!
Babyspeelgoed/brillen:
Gevraagd voor kindertehuizen in Europa babyspeelgoed en/of kinderkleding. Ook brillen zijn welkom!
U kunt de spullen op school inleveren of zelf brengen bij Mevr. J Loman, Landsherenstraat 6 (tel 281537).
Hoofdluis controle:
Wij willen de ouders die zich hebben opgegeven voor de hoofdluiscontrole vragen om op maandag 5 januari
te komen controleren. Dat kan al vanaf 08.20 uur.
Belangrijke data:
09 dec: info avond VLC
12 dec: groep 1 t/m 4 vrij.
15 dec: info avond groep 8 voortgezet onderwijs
18 dec: alle groepen ’s middags vrij
kerstbuffet
19 dec: kerstviering voor alle groepen
alle groepen ’s middags vrij
22 dec
t/m: kerstvakantie
02 jan
05 jan: eerste schooldag in het nieuwe jaar
07 jan: oudergesprekken groep 8
08 jan: oudergesprekken groep 8
12 jan: oudergesprekken groep 8
13 jan: oudergesprekken groep 8
23 jan: groep 1 t/m 4 vrij
met vriendelijke groeten
medezeggenschapsraad
ouderraad en team
1