nieuwsflits 7

Nieuwsflits
Odaschool
Nummer 7 december 2014
VAKANTIEPAS
De KerstVakantiePas 2014 zal helaas niet verschijnen. Punt Welzijn heeft laten weten dat het
omzetten van hun bedrijfsvoering (inclusief de automatisering) tot problemen heeft geleid bij een
aantal projecten waaronder de Vakantiepas.
Naar verwachting zal de MeiVakantiePas 2015 wel verschijnen.
MR vergadering
De MR vergadering van 17 december is verplaatst naar woensdag 14 januari 2015.
WEER THUIS
Juffrouw Lisette Stultiens is gisteren ontslagen uit het ziekenhuis. Thuis moet ze verder herstellen
van de lichte hersenschudding en de hoofdwond. Achteraf zijn we erg blij dat het zo is afgelopen.
We hopen dat ze weer snel op de been is.
SINTERKLAAS
Morgen zal de Sint ons bezoeken We ontvangen hem op de locatie Anjelierstraat.
Ook de kinderen van de peuteropvang zullen bij de ontvangst aanwezig zijn.
De kinderen zijn vol verwachting.
I
KERSTVIERING
Donderdag 19.december is al weer onze traditionele kerstviering van
17.00 tot 19.00 uur.
De kinderen hebben “s middag vrij. U ontvangt hierover begin volgende week uitgebreide
informatie.
Data om te onthouden
Vrijdag 5 dec.
Maandag 8 dec.
Dinsdag 9 dec.
Donderdag 18 dec.
Sinterklaasviering
Versieren locaties in kerstsfeer
Papiercontainer locatie Anjelierstraat
Alle leerlingen middag vrij.
17.00 – 19.00 uur Kerstviering
Vrijdag 19 dec.
12.00 uur Start kerstvakantie alle leerlingen
Maandag 5 jan.
1e schooldag 2015
Dinsdag 8 jan.
GMR vergadering
Donderdag 15 jan. Nieuwsflits 8
Tussen 12 en 30 januari worden de CITO-toetsen afgenomen
Bezoek ook eens onze internetsite www.odaschoolweert.nl
Heeft u een bericht voor de Nieuwsflits, stuur het naar [email protected]
De directie en het team van de Odaschool wenst iedereen
Prettige kerstdagen en een gelukkig 2015!
Tot ziens op maandag 5 januari.
II