Junior projectleider – Toptalenten po/vo Deze - Jet-Net

Junior projectleider – Toptalenten po/vo
Deze functiebeschrijving geeft een typering van de belangrijkste werkzaamheden.
Flexibiliteit en bereidheid om allerhande taken uit te voeren zijn essentiële competenties.
Omgeving
In maart 2014 heeft staatssecretaris Sander Dekker zijn plan Toptalenten bekend
gemaakt. Binnen het Platform Bèta Techniek (PBT) wordt het Sirius Programma
uitgevoerd, gericht op excellentiebevordering in het hoger onderwijs. Vanuit deze kennis
en expertise wordt nu een deel van het plan Toptalenten in het primair en voortgezet
onderwijs ingericht en uitgevoerd.
Het gaat om het volgende onderdeel: het stimuleren van 8 regionale talentnetwerken
waarbij per regio 2 regionale kwartiermakers worden ingezet om kennisontwikkeling en
kennisdeling onder scholen te faciliteren. Het doel is om scholen inzichten en handvatten
te bieden voor het herkennen van toptalenten en het stimuleren van talentvolle
leerlingen om het beste uit zichzelf te halen.
Wij zijn op zoek naar versterking (0,8 fte) voor de werkzaamheden in het primair en
voortgezet onderwijs gericht op Toptalenten.
Werkzaamheden
De jr. projectleider werkt nauw samen met, en rapporteert aan de projectleider Sirius povo. De jr. projectleider maakt deel uit van het Sirius team binnen het PBT.
Algemene taken van een jr. projectleider zijn het ondersteunen bij het tot stand brengen
van innovatieve voorstellen, de uitwerking van deze voorstellen en de afstemming met
de Sirius teamleden, alsook met collega’s van andere programma’s binnen de
organisatie.
De jr. projectleider werkzaamheden zijn o.a.:
-
-
Uitvoerende werkzaamheden op het snijvlak van het landelijk projectbureau en de
regionale kwartiermakers. Kennisdeling faciliteren en organiseren van
bijeenkomsten zijn hier onderdeel van.
Ondersteunen in communicatiewerkzaamheden.
Ondersteunen in het verzamelen en bijdragen aan informatieverzameling voor
rapportages.
Kennis & vaardigheid
- Vaardigheid in het organiseren en uitvoeren van logistieke processen
- Vaardigheid in het overtuigingen, afstemmen en draagvlak creëren
- Affiniteit met talentontwikkeling
- Affiniteit met het primair en voortgezet onderwijs veld
Functie-eisen
- Proactieve houding
- Kwaliteitsbewust
- Resultaatgericht
- Goede uitdrukkingsvaardigheden (mondeling en schriftelijk)
- Academisch werk- en denkniveau.
- Ervaring met organisatorische en projectmatige werkzaamheden
- Ervaring in een netwerkomgeving
- Collegiale werkhouding
Omvang functie: 32 uur
Salarisschaal: 10
Graag ontvangen wij uw motivatiebrief en cv vóór 18 juli 2014. U kunt deze toesturen
aan Ayla Murad, projectleider Sirius po-vo: [email protected]
Ook voor vragen kunt u contact opnemen met Ayla Murad: [email protected] of
06-10679958