Orde van de Zonnetempel Luc Jouret

Orde van de Zonnetempel
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
De Orde van de Zonnetempel is een in 1984 door de Belgische arts Luc Jouret en
Joseph Di Mambro gestichte sekte, waarvan de leden door zelfdoding en de
daaropvolgende 'reis naar Sirius" daar de komst van een nieuwe wereld afwachten. Deze
wereld zal ontstaan op aarde na de wederkomst van Jezus Christus in zijn nieuwe rol als
zonnegod of zonnekoning, die de christelijke kerken en de islam zal verenigen in één
godsdienst.
In Zwitserland, Frankrijk en Canada is de sekte verboden en worden de leden
gerechtelijk vervolgd.
Luc Jouret
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Luc Jouret (Kikwit (Belgisch-Congo), 17 oktober 1947 - Salvan (Zwitserland), 5 oktober
1994) was een Belgisch homeopathisch arts die samen met Joseph Di Mambro de sekte
Orde van de Zonnetempel stichtte.
Jouret verkondigde dat de ondergang van de wereld nabij was. De nieuwe sekte had tot
doel een geestelijke elite bijeen te brengen die zich zou klaarmaken voor de "reis naar
Sirius". Deze 'reis' was de zelfdoding waardoor men de Apocalyps te snel af zou zijn. Op
de ster Sirius kon men zich dan voorbereiden op de komst van een nieuwe wereld. Die
zou aanbreken met de terugkomst op aarde van Jezus Christus in de gedaante van een
zonnegod die de christelijke kerken en de islam zou verenigen in één grote godsdienst.
Jouret pleegde zelfmoord in het Zwitserse dorp Salvan, hetgeen leidde tot massale
zelfdoding van zijn sekteleden.
Hij was ook één van de stichters van de neonazistische / maoïstische pan-Europese partij
Parti Communautaire Européen.
1
Sirius (ster)
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Sirius
Sterrenbeeld
Grote Hond
Bayer-aanduiding α CMa
Overige
aanduidingen
HD 48915 (Henry
Draper)
Waarnemingsgegevens
Rechte klimming 6u45m08,9s
Declinatie
(Epoche 2000)
-16° 42' 58"
Magnitude
–1,46 (abs. 1,42)
Details
Lichtkracht
23 (x Zon)
Spectraalklasse
A1V
2
Temperatuur (K)
Sirius-A 9700 K,
Sirius-B 32000 K
Afstand* (lj)
parallax 0,375" = 8,7
lj
Straal
1,9 (x Zon)
Massa
2,35 (x Zon)
Veranderlijk
nee
Meervoudig
ja, zie tekst
* afstanden aangegeven als "parallax xxx
= yyy lj" zijn herleid uit de in de bron
aangegeven parallax
Portaal
Heelal
Sirius (alpha Canis Maioris) is de helderste ster in het sterrenbeeld Grote Hond (Canis
Maior). De ster staat ook bekend als de Hondsster, Canicula en Aschere.
Sirius is (na de zon) de helderste ster aan de hemel. Het is ook een van de
dichtstbijstaande sterren. Als Sirius niet te zien is aan de hemel, zijn er de hondsdagen.
Geschiedenis
In archaïsche tijden was deze ster in het Oude Egypte bekend onder de naam Sopdet,
wat volgens Plutarchus zwangere vrouw betekende en in het Grieks als Sοθιζ, Sothis, werd
overgenomen. Ook in de Oudheid was dit al een beroemde ster. Sirius komt prominent
voor op de lijst van Claudius Ptolemaeus. Tijdens de Hondsdagen van 23 juli tot 24
augustus is Sirius kort voor zonsopgang zichtbaar. De opkomst van Sopdet tegelijk met
de zon (zogenaamde heliakische opkomst), markeerde in Egypte het begin van het
nieuwe jaar - zie Egyptische kalender. Dit moment gaf ook het begin aan van de
jaarlijkse overstroming van de Nijl. Aan de hand van de helderheid en de kleuren van
het twinkelen van Sirius tijdens deze opkomst werden astrologische voorspellingen voor
Egypte gedaan.
In 1665 schatte Christiaan Huygens de afstand aarde-Sirius als 22 664 keer de afstand
aarde-zon, door de lichtsterkte van Sirius te vergelijken met die van de zon en aan te
nemen dat Sirius gelijk was aan de zon. We weten nu dat dit een grote onderschatting is.
3
Sirius B
In 1844 merkte Friedrich Bessel op, dat Sirius geen rechte baan aan de hemel beschrijft,
maar een golflijn. Hij nam aan dat Sirius een onzichtbare begeleider bezit: beide sterren
wentelen om elkaar heen, waardoor de baan van Sirius golvingen vertoont. Later werden
de banen zelfs berekend, zonder dat de begeleider ooit was waargenomen.
Deze component werd in 1862 door de lenzenslijper Alvan Clark voor het eerst gezien.
Het bleek dat ze van de 7e grootte was en dus theoretisch gemakkelijk met een zeer
kleine kijker waar te nemen moest zijn. Dit is niet het geval, doordat het sterke licht van
Sirius de begeleider overstraalt. Sirius B werd later door de Amerikaanse astronoom
Walter Adams geïdentificeerd als witte dwerg, dit was de eerste witte dwerg die
gevonden werd: de diameter (zon=1) is slechts 0,022, de massa echter (zon=1) 0,99. De
dichtheid is hiermee gemiddeld bijna 100 000 keer die van de zon. De gemiddelde
afstand A-B is 20 AE (visueel 7,6"), de periode is 49,9 jaren, schijnbare magnitude 8,4,
absolute magnitude 11,3.
Een impressie van Sirius A en Sirius B. Sirius A is de grootste ster van de dubbelster.
Behalve Sirius B zijn er nog een paar nog zwakkere begeleiders op grotere afstand, de
helderste van deze is van magnitude 14 en staat op 31,6" afstand (meting van 1915).
Toekomst
Hoewel Sirius op dit moment de helderste ster aan de hemel is zal hij door zijn
eigenbeweging van ons af bewegen en steeds zwakker lijken. Naar verwachting zal zijn rol
als helderste ster over vijf miljoen jaar door Albireo overgenomen worden.
Mythologie
In de Griekse mythologie doodt Artemis (na misleid te zijn door haar broer Apollo) per
ongeluk haar geliefde, Orion. Hierdoor was ze zo bedroefd dat ze hem als een
sterrenbeeld aan de hemel zette, met zijn trouwe hond Sirius naast zich, zodat ze hem
kon blijven zien.
4