duurzame inzetbaarheid voorbereiding functioneringsgesprek

1/3
duurzame inzetbaarheid
voorbereiding functioneringsgesprek
di
formulier voor de leidinggevende
Naam medewerker:
Functie:
Datum:
Het functioneringsgesprek is bedoeld
als tussentijdse evaluatie, maar vooral
om vooruit te kijken. Je bespreekt
de ontwikkeling, de voortgang van je
medewerker en je bespreekt samen
hoe de zaken die goed gaan versterkt
kunnen worden. Verder komt ter tafel:
de toekomstige samenwerking en
welke bijdrage de medewerker kan
leveren aan de apotheek. Sluiten de
wensen die de medewerker tijdens
het POP-gesprek heeft geformuleerd,
nog steeds aan bij de plannen van de
apotheek? Kun je als leidinggevende
nog meer voor de medewerker
betekenen?
Het functioneringsgesprek wordt zo
een boeiend ontwikkelgesprek voor de
medewerker en de leidinggevende.
Hieronder staan de vragen die je kunt gebruiken als voorbereiding.
Gebruik ook de afspraken uit het POP-formulier.
Kwaliteiten
Bij welke taken of specifieke werkzaamheden zag je dat je medewerker in haar/zijn element was?
Wat was je medewerker aan het doen, met wie was zij/hij en wat vond je goed gaan?
Wat betekent dat voor de afspraken uit eerdere gesprekken?
Wat gaat je medewerker gemakkelijk af?
Waarover krijgt zij/hij positieve feedback van collega’s?
kijk voor meer informatie op www.sbaweb.nl/duurzame-inzetbaarheid
maart 2014
Welke kennis, vaardigheden en houding heb ik nodig om de
gemaakte afspraak te realiseren?
Welke sterke kant van je medewerker kunnen
anderen op het werk meer benutten?
2/3
Ontwikkelen
Welke kwaliteiten zou je medewerker nog beter kunnen ontwikkelen en hoe verhoudt zich dat tot de afspraken uit bijvoorbeeld
het POP-gesprek? Welke kwaliteiten komen dan nog beter tot hun recht?
Zijn er andere taken waarvoor de medewerker in aanmerking zou kunnen komen na verdere ontwikkeling?
Samenwerken
Welke rol heeft de medewerker in het team? En wat vind je van die rol?
kijk voor meer informatie op www.sbaweb.nl/duurzame-inzetbaarheid
3/3
Hoe vind je de samenwerking met je medewerker?
Wat doet zij/hij om de werksfeer positief te beïnvloeden?
Hoe heb je je medewerker ondersteund in de uitvoering van de eerder gemaakte afspraken ?
Wat vond je bij het ondersteunen van de medewerker
gemakkelijk gaan? Hoe komt dat?
Wat vond je moeilijk? Hoe komt dat?
Wat leert je dat voor de toekomst?
Extra!
Vraag waarderende feedback aan je medewerker. Het is een
goede manier om de samenwerking te bevorderen omdat zij/
hij dan weet wat je van haar/hem verwacht.
•
•
•
•
•
•
•
Hoe zou je mij willen beschrijven?
Waarin ben ik sterk, naar jouw idee ?
Wat vind je krachtig in mijn manier van communiceren?
Waar zoek je mij voor op?
Wat kun je mij zeker vragen?
Wat is de toegevoegde waarde van mij in het team?
Waar zie je ruimte voor ontwikkeling, wat zou je mij graag
zien doen?
ontwikkelen in de apotheek
kijk voor meer informatie op www.sbaweb.nl/duurzame-inzetbaarheid