Openbare Bekendmaking

Naamgeving
Met het mandaat van het college van B en W heeft de afdelingsmanager Gebouwen- en
Gegevensmanagement besloten om:
- in Muziekwijk te Almere Stad de naam J.G. Waltherhof vast te stellen.
- In Duin te Almere Poort een gedeelte van het Muiderzandpad en een gedeelte van de
Muiderzandweg in te trekken onder gelijktijdige vaststelling van de namen Binnenduinstraat,
Buitenduinstraat, Duinrugstraat, Duinstraat en Duinvoetstraat.
- in Almere Poort het Cascadepad te verlengen en de namen Homeruspad, Gigantenpad en
Saturnuspad vast te stellen.
- in Homeruskwartier te Almere Poort de Tantalusstraat te verlengen.
- In Olympiakwartier Oost te Almere Poort de naam Pierre de Coubertinplein vast te stellen.
- in Europakwartier te Almere Poort de naam Spanjehof vast te stellen.
Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van publicatie een bezwaarschrift
indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht: aan het college van B en W, t.a.v. de
bezwaarschriftencommissie, postbus 200, 1300 AE Almere.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, de naam en het adres van de indiener bevatten, zijn voorzien
van een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan.
Als tegen een besluit een bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed vereist is, kan de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland (Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van
“voorlopige voorzieningen”, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) op verzoek een voorlopige voorziening
treffen. Als die wordt aangevraagd, treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is
genomen.