Ed Peelen - Employer Brand Insights

Betekenisvolle belevenissen
In Marketing en Human Resources
Ed Peelen
De analogie
Marketing
! Overload aan communicatie
en producten
! Schaarste aan loyale goed
betalende klanten
! Aantrekkelijk merk?
! Aantrekkelijke
koopprocessen?
! Van company centric naar
user centric: betekenisvolle
ervaringen en oplossingen,
engagerend, persoonlijk,
relevant, contextueel
Human Resources
Overload aan sollicitanten
Schaarste aan talent
Aantrekkelijke werkgever?
Aantrekkelijke
sollicitatieprocessen?
! Van company profiling en
baan en carrière perspectief
naar betekenisvolle
ervaringen; te beginnen
voor/de sollicitatie
!
!
!
!
Mag ik u meenemen
Kenmerken belevingsproces
Ø  Alle zintuigen geprikkeld
Ø  Focus en concentratie
Ø  Besef van tijd verandert
Ø  Emotioneel, je wordt geraakt
Ø  Anticiperen
Ø  Uniek
Ø  Heeft intrinsieke betekenis
Bron: Boswijk, Peelen, Olthof
Bron: Pine en Korn (2011) De multiverse
Infinite opportunities
Authenticiteit
Oorpronkelijk, uitzonderlijk, echt, referentieel, overtuigend, duurzaam, herkenbaar,
puur, geen namaak, vanuit het hart
Het verhaal…
…has a memory of
itself.
Not a history, nor an
archive, nor an
authoritative record...
A living memory, an
awareness of a
collective identity
woven of a thousand
stories.
!
Nieuwsgierigheid
Verbergen, het verhaal in een andere volgorde, ogenschijnlijke tegenstrijdigheden
Bron: van der Voorst
Een uitnodigende omgeving
explore
status
recognition
security
control
collectivity
individual
explore, learn
Peeping to Google
© ICSB Marketing en
Type persoon: persona’s
In de beleving; herinnering aan de beleving
Suggestie: Tedx: The riddle of happiness
In de beleving
De verborgen deur…
De tante
Drukkerij
Tourniket
De overloop op zolder
Wachtrij
Kantine
Naar: Sampson Lee & Tote-M
In de beleving
De verborgen deur…
De tante
Drukkerij
Niet gewenst
Tourniket
De overloop op zolder
Wachtrij
Kantine
Naar: Sampson Lee & Tote-M
In de beleving
De verborgen deur…
De tante
Drukkerij
Tourniket
De overloop op zolder
Wachtrij
Kantine
Contrast: pleasure – pain gap
Naar: Sampson Lee & Tote-M
Categorieën ergernissen
! Wachten in rij, te late levering
! Inëfficienties en onhandige logistiek
! Niet aansluiten op zintuigen (bv slecht leesbaar,
vervelende geur)
! Bejegening, niet welkom voelen
! Fysieke omgeving onprettig
! Onbegrijpelijke bureaucratie (paarse krokodil)
! Ongeschikt voor speciale groepen (bijv. leeftijdsgroep,
gehandicapten)
! Slechte garantie- en retouren regeling
! Etc.
Kenmerken van de herinnering
Ø  Een blijvende indruk
Ø  Persoonlijk
Ø  Emotioneel, fysiek, intellectueel of zelfs
spiritueel geraakt
Bron: Pine, Gilmore; Kahneman
Conclusie
•  Naar een holistische benadering, waarin het
individu centraal staat, als compleet mens met
zintuigen, emoties en gedachten, samen met
anderen, in een omgeving, in een bepaalde
stemming, met bepaalde drijfveren
•  Weg van een vraaggestuurde of
aanbodgestuurde benadering waarin de
controle bij de dienstverlener ligt
Aldous Huxley (1932) Experience is not a ma;er of having actually swum the Hellespont, or danced with the dervishes, or slept in a doss-­‐house. It is a ma;er of sensibility and intuiFon, of seeing and hearing the significant things, of paying a;enFon at the right moments, of understanding and coordinaFng. Experience is not what happens to a man, it is what a man does with what happens to him. Stelling I:
De journey van de (talentvolle) sollicitant wordt
te veel bepaald door interne processen van het
bedrijf
Stelling II:
Meer aandacht voor het (emotionele
belevings)proces biedt perspectief om beter
talent aan te trekken