oplossing opgave 2

Eindexamen vwo scheikunde 2014-I
©
havovwo.nl
Chloordioxide
6
Maak een chromatogram van het gezuiverde water.
Maak vervolgens onder dezelfde omstandigheden (zelfde stationaire fase, zelfde mobiele
fase) een chromatogram van zuiver 2-chloorbenzenol.
Als in het chromatogram van het gezuiverde water een vlek te zien is met dezelfde
Rf -waarde als die van het zuivere 2-chloorbenzenol, dan bevat het water
2-chloorbenzenol.
7
8
9
-
200 L ClO2 -opl. bevat 200 x 2,4 = 480 g ClO2
dat is : (480 / 67,45) = 7,12 mol ClO2
7,12 mol ClO2 is ontstaan uit (5/4) x 7,12 = 9,36 mol NaClO2
dat is : 9,36 x 90,44 = 847 g NaClO2
de omzetting is 95% dus er is nodig : (100 / 95) x 847 = 891 g NaClO2
de oplossing bevat 7,5 m-% NaClO2 dus er is (100 / 7,5) x 891 =
1,19 x 104 g NaClO2 -oplossing nodig met een dichtheid van 1,06 kg/L
- dat is : ( 1,19 x 104 / 1,06 x 103) = 11 L NaClO2-oplossing nodig.
10
- Kz = [H3O+] x [HPO4 2-] / [H2PO4-] = 6,2 x 10-8
- pH = 7,00
dus :
[H3O+] = 1,00 x 10-7 mol/L
- [HPO4 2-] / [H2PO4-] = 6,2 x 10-8 / 1,00 x 10-7 = 0,62
dus : monowaterstoffosfaat : diwaterstoffosfaat = 0,62 : 1,0
11
De kleur verandert van donkerblauw naar kleurloos.
12
- 17,1 mL 0,050 M Na2S2O3 -oplossing bevat : 17,1 x 0,050 = 0,855 mmol S2O3 2- 0,855 mmol S2O3 2- reageert via I2 met 0,855 mmol ClO2
- [ClO2 ] = 0,855 / 25,00 = 3,42 x 10-2 mol/L
- de oplossing bevat : 3,42 x 10-2 x 67,45 = 2,3 g ClO2 per L
- www.havovwo.nl
- www.examen-cd.nl