Klachtenregeling de werkmeester

Wat gaan we doen?
Oncoline:
Initiële diagnostiek longca
• X thorax: lesie >1cm
• SCLC: CT thorax
• NSCLC: PET/CT of CT thorax + PET
• Evt echo abdomen
• Evt skelet scintigram
• Evt MRI hersenen
T-stagering long ca
T-staging: CT
•
•
•
locale uitbereiding
satelliet nodules
Preoperatieve voorspelling met CT anders dan pre operative staging in 45%
MR beter dan CT bij:
•
•
•
Ingroei mediastinum
pancoast tumor
wervel ingroei
PET
•
•
beperkte rol in T-staging
Ivm beperkte resolutie
.
Plaatjes Pet
N en M stagering
CT matig voor
•
•
•
detecteren hilaire lnn: alleen diameter / vorm
thoraxwand ingroei (T3)
mediastinale invasie (T4)
– sensitiviteit and specificiteit < 65%.
• N- and M-stagering: PET
– Positieve klier op PET = 96% maligne!
TNM classificatie long ca
•
T1 < 3 cm
•
T2 tumor > 3 cm but
– Involves main bronchus > 2 cm distal to carina
– Invades visceral pleura
– atelectasis of part of lung
•
T3 tumor > 7 cm or invades nonvital structures
• chestwall, diaphragm, phrenic nerve, mediastinal pleura, parietal pericardium, main
bronchus
– Atelectasis of entire lung
– Separate tumor nodules in the same lobe
•
T4 tumor of any size and invades vital structures
• mediastinum, heart, great vessels, trachea, recurrent laryngeal nerve, esophagus,
vertebral body, carina
– separate tumor nodules in a different ipsilateral lobe.
Long ca T1
•
Ǿ ≤ 3 cm surrounded by lung or visceral pleura
•
endobronchial tumor distal to the lobar bronchus
Longca T2
•
•
•
•
Ǿ > 3 and < 7 cm
Invasion of the visceral pleura
Atelectasis or obstructive pneumopathy < whole lung
Tumor involving the main bronchus ≥ 2 cm to the carina.
.
Long ca T3
•
•
•
•
Tumor with atelectasis / obstructive pneumonitis of the entire lung
Tumor in the main bronchus < 2 cm of the carina
Invasion of non-vital structures (chest wall, mediastinal pleura, diaphragm,
pericardium)
Separate tumour nodules in the same lobe
long ca
Klinische alarmsignalen
•
•
•
•
•
•
Heesheid
Hoogstand diafragma
Vena cava syndroom
Pleuravocht
Pericardvocht
Dysphagie (lnn, oes invasie)
Long ca T4
•
•
•
Invasion of vital mediastinal structures
Invasion of vertebral body.
Separate tumour nodule(s) in a different ipsilateral lobe
T3 of T4?
T3 of T4?
N status
N1 resectabel maar prognose↓
N2 deels resectabel
N3 irresectabel
Mediastinale lnn
Metas long ca
verspreiding
• Direct lokale uitbereiding
• Hematogeen (kleincellig)
• Lymfogeen (plaveiselcel)
– tumor in 10% vd normaal uitziende lnn
• endobronchiaal
M status
hematogeen
• Bot (merg, in 40% bij presentatie)
– Wervels 70%
– bekken 40%
– femora 25%
•
•
•
•
Bijnieren 37% bij presentatie
Hersenen (7% op MRI, 30% autopsie)
Nier, maagdarmtraject, lever, abdominale lnn
Contralaterale long
Mamma ca
Primaire workup
• Mammogram
• Echo mamma
• Histologie
• Echo oksel
• Cytologie oksel
Oncoline: stadiering mamma ca
• Echo oksel bij Birads 4, 5, en bewezen ca
• Cytologie okselklier
• Als triage voor SWK procedure
Stadiering bij mamma ca
•
primair mammaca + klinisch & echo neg
=>geen verdere beeldvorming
•
primair mammaca + klier meta
=> X thorax + ECHO lever + botscan of
=> PET (incl lowdose CT)
•
metas
=> volledig PET-CT
=> evt MRI WK + bekken.
‘low dose’ vs ‘volledig’
Indicaties MRI mammae 1
MRI Screening
• BRCA 1 / 2 (> 50% lifetime risico)
•
•
•
jaarlijks MRI tussen 25 - 60 jaar
na thoraxwand bestraling onder 40 jaar
evt als mammaca <40 jaar
Geen MRI screening:
• andere familiaire verhoogde risico's (<50% lifetime risico)
• high risk lesion (LCIS, radial scar etc)
• na behandeling mamma ca of DCIS >40 j
• dens klierweefsel
• prothesen
• leeftijd >60 jaar
MRI mamma preop stadieren
wanneer NIET
Wanneer WEL
•
•
•
Niet routine
Niet boven 70
•
•
•
•
discrepantie tussen echo en
mamma
lobulair ca
jonge vrouwen
MST + hooggradig DCIS,
onduidelijke omvang
MST + verdenking
microinvasie bij DCIS
Occult mammaca
Metas mammaca
• Axillaire klieren: incidentie 40-74%
– >1 cm 30% pos, <1 cm 15% pos
• Mediastinale klieren
• Bot
• Lever
• Uiteindelijk ± overal
Wanneer PET-CT BIJ BEVESTIGD
MAMMACARCINOOM
•
kan ander odz vervangen
(skeletscintigrafie, echo lever, X-th, CT)
•
geadviseerd bij stadium III
•
evt bij stadium II + neoadjuvante beh.
•
Bij verdenking locoregionaal recidief /
afstandsmetastasen
– lokaal onderzoek
– evt FDG-PET-CT
•
Als toevallig positieve okselklier
op PET-CT => echo + punctie.
Fout positieven
bij Pet
2 hotspots
• Klier
• facetgewricht
Diagnostiek metastasen
mamma / longca
• X foto
=> long / bot NB: sensitiviteit
• Skelet scintigram
=> bot
• Echo
=> klieren
• CT +c
=> organen (lever, long, bijnier)
• PET
=> alles
• MRI
=> gericht!
NB: overdiagnostiek
bot, wervels, hersenen, weke delen
Controle bij long ca
T2 N1 M1b longca onder chemo
3 weken later
Bot metastasen
• X foto
• CT
• Scintigram
• PET
• MRI
Meta’s?
Vrouw 64, pijn in bekken, onduidelijk trauma
Meta’s?
Metas?
Meta ?
Metas?
Meta?
Wervel metastasen mamaca
blastisch vs lytisch
female, 86, mamma ca
no complaints
Dalmatier+ bewegings artifact
+
RF
H+
echo
=
Artefacts
Hair gel with metal
ECMT 2014
Dental implants
ECMT 2014
Metas?
Metas?
Metas?
Metas?
Metas?
Orgaan metastasen
R
R
R
LL
Man 47
gedurende weken / maanden
progressief sensorische uitval rechter lichaamshelft
LLL
R
R
R
R
R
R
R
R
R
L
L
LLL
Na IV contrast
L
LL
R
R
R
R
R
R
R
LL
LLL
CT tha / abd:
RIP long
=> metastase
R
R
R
R
L
LLL
L
L
LL
R
R
R
R
Vrouw 57 jaar met mammaca
hoofdpijn, parese rechts
Orbita meta mammaca
man 65j long ca duizeligheid
Radio Frequente Ablatie (RFA)
•
Minimaal invasieve beeldgestuurde techniek
•
per OK / percutaan
•
Niet reseceerbare tumoren
•
Meestal niet meer geschikt voor andere therapie
•
Weinig complicaties, lage morbiditeit, te herhalen.
RFA
Bijnier metas
bijnier
Patienten long ca
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4765239 pet en mri hersenen
1319062 path ## femur / collum
4902083 mamma bot lever
2891926 mamma bot lever
1020192 mamma naar long
9848791 mamma
9177897 mamma
4451202 mamma
9848791 mamma lnn, prim tumor lever
Casus 1020192
•
•
•
•
•
Vrouw 45
2006 mammaca T1 N1 Mx
2012 ovarium metas => OK
2012 pleuritis ca, pleurodese + tamoxifen
Nu pijn re thoracaal
Welke diagnostiek?
Wat nu?
Vrouw 54 mammaca
Controle lever metas 10/1 vs 20/3
Recist criteria
4902083
10/1
20/3
Man 84, pleuravocht
• wat doen we nu?
•
2054523
Wat nu?
Man
long ca, metas, chemo
nu epilepsie
Long ca, metas, chemo
nu epilepsie
December
april
Hr Gumuz 74
kno: stilstaande linker stemband
2008
2014
Posterior view
links
Anterior view
rechts
Vrouw 61 mammaca
• Is heet altijd fout?
•
2251552
thuisneempunten