Kinderen aan de macht 1 Inleiding - Bosch-do

Hoofd Technische Zaken Piet ten Bhömer en Neuroradioloog Omid Eshgi
UMCG neemt eerste biplane Artis Q in gebruik voor neuroangiografie
Als de kleinste details
doorslaggevend zijn
De afdeling Radiologie van het UMCG is deze zomer
uitgerust met een nieuwe angiografiekamer, inclusief
een biplane Artis Q. Het is de eerste angiokamer in
Nederland met een biplane systeem, dat volledig is
toegerust op neurologische diagnostiek en inter­
venties. Neuroradioloog Omid Eshghi vertelt over
de belangrijkste pluspunten van het systeem.
InnovationMatters najaar 2014
Op het moment dat vervanging van de C-boog ter sprake
kwam bij de afdeling Radiologie in het UMCG, is heel bewust gekozen voor een biplane systeem. “Dankzij de combinatie van twee C-bogen kunnen we in één keer frontaal
en lateraal opnames maken. Dat vormt een groot voordeel voor wat we hier doen”, vertelt Eshghi. “Hoe korter
de tijd dat we een patiënt moeten doorlichten, hoe beter
natuurlijk. Het grote voordeel van dit systeem is daarom
dat we niets steeds hoeven te wisselen. Dat verkort de
behandeltijd flink, wat ook uitermate van belang is, zeker
bij neurologische interventies. En dat we daarmee ook
de benodigde hoeveelheid contrastvloeistof kunnen
verlagen, is dan alleen maar mooi meegenomen, om het
risico op nierschade bij patiënten te beperken.”
Siemens Healthcare1
De neuroangiografiekamer bij het UMCG wordt zowel
voor diagnostiek als voor interventies ingezet. “En die
interventies doen we hier bij zo’n 400 á 500 patiënten
per jaar”, schat Eshghi in. “We zetten dit systeem op dit
moment niet in voor research. Mogelijk dat we dat op
een later moment wel nog gaan doen, maar nu staan
diagnostiek en behandeling voor ons voorop.”
Large display
Een beter overzicht is een van de redenen van Eshghi om
te kiezen voor een nieuw large display. “Het grote scherm
(60 inch) is echt iets van deze tijd, wat me – letterlijk –
beter zicht biedt op wat ik doe.” Het display heeft de
mogelijkheid om diverse vensters tegelijkertijd te vertonen en biedt specialisten als Eshghi de mogelijkheid om
de schermgrootte en de vensterindeling geheel naar eigen
inzicht samen te stellen en zo zijn werkblad individueel in
te richten. En de beeldkwaliteit? Piet ten Bhömer, hoofd
Technische Zaken: “Het grote scherm biedt veel mogelijkheden. De daadwerkelijke beeldkwaliteit van dit systeem
zijn we nog aan het optimaliseren. Op dit moment zijn
we nog maar enkele weken in de lucht en er zijn veel
parameters in te regelen.”
‘Gratis’ perfusiescan
Een groot scherm is uitermate belangrijk voor kwalitatieve
beeldvorming, maar de echte kracht van het systeem zit
natuurlijk ‘onder de motorkap’: dat is de software. Eshghi:
“Bij patiënten waar we een beroerte vermoeden, kunnen
InnovationMatters najaar 2014
we nu bijvoorbeeld op de Artis Q een perfusiescan van het
hoofd doen. Voorheen werd daarvoor standaard eerst een
blanco CT gedaan, gevolgd door een CT-angio. Dankzij het
nieuwe systeem kunnen we bij deze patiënten die diagnostiek overslaan. Bij een vermoeden van een afsluiting
van vaten in het hoofd gaan we nu direct naar de angio­
kamer. Daar voeren we dan in feite ‘gratis’ een perfusiescan uit, die ons direct in staat stelt te beslissen of we tot
een interventie willen overgaan.”
Werken in 3D: dynaCT
Driedimensionaal werken, oftewel rotatieangiografie,
maakt het veel eenvoudiger de exacte werkrichting te
bepalen. “We starten altijd met dynaCT, om vervolgens
gerichtere 2D-scans te maken. We gebruiken de rotatiebeelden dan als het ware als onze navigatie. De virtuele
3D-prikpadplanning en -guidance vormt een groot pluspunt. Een lage-resolutie CT-flatpanelscan maakt het
gehele volume zichtbaar. Zo kunnen we eenvoudiger
aangeven waar we percutaan willen aanprikken om het
katheter aan te brengen. Dit passen we bijvoorbeeld toe
bij percutane vertebroplastieken of bij diepliggende AVM’s
(arterioveneuze malformaties). We bepalen met dynaCT
waar we het katheter inbrengen en vervolgens prikken we
aan via de bil.”
Volumes over elkaar leggen
Ten Bhömer: “Een derde veelbelovende optie, die we nog
goed gaan testen, is iFusion. Dat biedt ons de mogelijk-
Siemens Healthcare2
CARE & CLEAR
heid om beelden van CT, MR én angiografievolumes te
combineren.” Eshghi knikt instemmend: “Door die beelden
over elkaar te leggen, kunnen we AVM’s bijvoorbeeld ook
gaan bestralen. Met angiografie herkennen we de AVM en
dankzij de MR-beelden is dan vervolgens in te tekenen
waar we gericht willen gaan bestralen.” Voorheen
gebeurde dat grotendeels handmatig. Eshghi legde dan
de beelden zelf over elkaar en tekende dat handmatig in.
Veiligheid en betrouwbaarheid
Diagnostiek en behandeling, maar ook veiligheid én betrouwbaarheid staan in Groningen hoog in het vaandel.
“Wij zoeken altijd naar het compromis. De beste beeld­
kwaliteit gecombineerd met de laagste dosis. En een
beter zicht op wat een specialist doet, maakt een ingreep
immers ook veiliger”, legt Ten Bhömer uit. “De specialisten
hier zijn uitermate kritische mensen. En dat is logisch, we
opereren hier in een academische wereld waar we naar
de kleinste details kijken. Je wilt niets missen en daarom
de nieuwste (softwarematige) mogelijkheden kunnen
benutten.” Eshghi: “Maar ook betrouwbaarheid van de
apparatuur is van groot belang. De patiënten die we hier
in de angiokamer krijgen zijn uiterst kwetsbaar.”
InnovationMatters najaar 2014
De biplane Artis Q betekent voor het UMCG een
sprong voorwaarts in beeldkwaliteit en stralingsbe­
lasting. Dankzij fundamentele innovaties van de
röntgenbuis en de detector én nieuwe software ver­
betert de zichtbaarheid van kleine vaten tot wel
70%. De stralingsbelasting kan in sommige gevallen
gehalveerd worden.
CARE…
Siemens Healthcare werkt continu aan dosisverlagende
technologie. De Artis Q beschikt standaard over CARE-technologie (Combined Applications to Reduce Exposure). Daarmee wordt de stralingsbelasting voor zowel patiënt als behandelaar verlaagd en wordt het
monitoren én rapporteren over gebruikte doses eenvoudiger en gestructureerder.
…& CLEAR
Ook standaard op elk Artis systeem is CLEAR: een verzameling technologieën die geautomatiseerd bijdragen
aan een optimale beeldkwaliteit. Ook biedt CLEAR aan
de behandelaar de mogelijkheid de beelden naar zijn of
haar wensen in te stellen.
Siemens Healthcare3