BETANZOS ea súa comarca

Abril de 2015. Ano XXIII / Nº 269. 13.000 exemplares de distribución gratuíta.
www.comerciodebetanzos.com
CULTURA
O barítono italiano Leo Nucci
ofrecerá en Betanzos un concerto
benéfico en favor de Cáritas
O barítono italiano Leo Nucci
actuará por primeira vez en
Betanzos, nun concerto solidario
en favor de Cáritas Interparroquial
de Betanzos o vindeiro 5 de maio
na Igrexa de San Francisco.
Páx. 3
ASOCIACIÓNS
Bota a andar a Asociación Mototurismo Cultural Deportiva "Motoclub
Betanzos"
A Asociación Motoclub Betanzos
comeza a dar os seus primeiros
pasos trala súa constitución oficial
como entidade. Presidida por José
Ángel Montes, está integrada por
uns sesenta socios.
Páx. 11
ENTREVISTA
Imaxe dun dos patios descubertos coas aulas ao fondo do novo centro de Infantil construido pola Xunta / FOTO ARUME
A Corporación en pleno súmase á
petición de que o centro de infantil
sexa un colexio independente
C/Doctor Fariña, 12 · Bajo
BETANZOS (A Coruña)
Tlf.: 981 770 500
Fax 981 77 00 94
[email protected]
FOTO ARUME
Os catro partidos políticos que
forman a Corporación Municipal (PSOE, PP, BNG e CXB)
aprobaron no Pleno de marzo
unha moción conxunta para
instar á Xunta de Galicia a que
comprometa os fondos e os
medios para que o centro de
Medicina general:
Dr. Cuervo Vidal, Apolinar
Dermatología:
Dr. Mosquera Paz, Oscar
Fisioterapia:
Srta. Loira Lobeira, Gemma
Srta Boo, Tania
Obstetricia y Ginecología:
Dra. Cores Viqueira, María
Dra. Guillán Maquieira, Cristina
Otorrinolaringología:
Dr. Vázquez de la Iglesia, Francisco
Infantil sexa un colexio independente do Vales Villamarín.
Ademais, solicitan a construción dun patio cuberto e outras
melloras tanto nas novas instal a c i ó n s c o m o n a s d o Va l e s
Villamarín.
Oftalmología:
Dr. Torres Borrego, Carlos
Odontología:
Dr. Rodríguez Prego, José María
Pediatría:
Dra. Varela Conde, Josefa
Podología:
Sr. Fouz Vázquez, Jacobo
Sr. Pérez García, Sergio
Psiquiatría:
Dra. Costas González, Mirian
Dra. Román Fernández, Enma
O Cronista Oficial da Cidade, José
Raimundo Núñez-Varela y Lendoiro
presenta un novo libro
O Cronista Oficial da Cidade,
José Raimundo Núñez-Varela y
Lendoiro fala do seu último libro
que será presentado o 24 de abril
na Aula de Cultura Xulio Cuns.
Páx. 13
Páx. 10
Enfermería
Análisis Clínicos
Radiología
Traumatología y Cirugía Ortopédica:
Dr. Sampedro Curbera, Carlos
Dr. Aizpurúa Prada, Jesús
Dr. González González, Isidro
Dr. Trobajo de las Matas, Juan
Urología:
Dr. Busto Martín, Luis Angel
Cirugía General:
Dr. Ahenke Soto, Angel
EDI TORIA L
2 BC
E DITORIAL
Sumando esforzos e ilusións
Sumar esforzos e ilusións é un dos nosos principais retos como directiva da Asociación de Comerciantes e Empresarios. Da actual e das que
nos precederon. Sabemos que a unión fai a forza e que non hai mellor
maneira de buscar o progreso que traballando xuntos e procurando un
mesmo obxectivo común.
É por iso que dende ACEBE CCA tratamos de encamiñar as nosas accións cara unha proxección conxunta e o máis ampla posible dos diferentes sectores ós que representamos, mediante a organización de
campañas promocionais e actividades nas que se vexan reflectidos os
nosos comercios e empresas e que neles repercuta o beneficio
xeral das iniciativas.
Nunha das últimas asambleas de socios xurdiu a proposta de
promocionar un servizo que moitos dos nosos comerciantes
levan ofrecendo dende hai anos: a apertura nas tardes dos
sábados.
Moitos dos clientes saben que certas tendas abren os sábados pola tarde pero descoñecen cales e cantas son. Dende a
Asociación impulsamos unha promoción conxunta destes negocios que
ofrecen ós clientes un horario máis amplo para facilitar as súas compras
e que, ó tempo, contribúen a dinamizar e dar vida á cidade na fin de
semana.
Esta campaña, iniciada xa nas redes sociais, busca ofrecer ós clientes
unha visión conxunta das tendas que abren os sábados pola tarde axudándolles así a poderen planificar as súas compras no horario que máis
lles conveña. Polo momento son unha vintena os establecementos que
se sumaron á campaña e agardamos que o número se incremente para
poder ampliar a oferta e os servizos que prestamos ós nosos clientes.
BETANZOS e a súa comarca
abril
2015
IMAXES
CAL >
Adecentamento da rotonda das Cascas. O Concello acondicionou e adecentou a glorieta das Cascas
coa plantación de arbustos e flores ofrecendo unha
imaxe máis coidada nun dos principais puntos de
entrada e saída da cidade.
Retrasos no remate das obras. Os
veciños da rúa do Hórreo levan meses
padecendo as incomodidades das
obras que se están efectuando na zona
e que acumulan considerables retrasos.
O Concello impuxo unha sanción á
empresa adxudicataria pola demora.
<
AREA
Betanzos
e a súa comarca
Publicación mensual de distribución gratuíta. 13.000 exemplares. DEPOSITO LEGAL ◗ C-1555 / 92
EDITA ◗ Asociación de Comerciantes e Empresarios de Betanzos Centro Comercial Aberto (ACEBE CCA).
DIRECTOR ◗ Mariano García DIRECCION ◗ Praza Mestre José Dapena, 1 baixo CONTACTO ◗ Telf./Fax: 981774574
[email protected] PUBLICIDADE ◗ José Luis Pariente, Carmen Miragaya REDACCION ◗ Isabel
Souto Medín. COLABORADORES neste número ◗ Sergio Pascual, Juan Francisco Solís, Marco Basteiro, Mercedes
Casanova, Jesús Ramos, Dra. Marta Martín, Dr. Antonio Asensi, Mª Luisa Pérez.
COLABORADORES GRAFICOS ◗ Arume, César Delgado. REPARTO ◗ Servicio Postal Coruña S.C.
Betanzos e a súa comarca non se responsabiliza das opinións manifestadas polos seus colaboradores
Enderezos electrónicos
Redacción: [email protected]
Publicidade: [email protected]
“COMPRO ORO”
PAGAMOS MÁS QUE NADIE
Av. Jesús García Naveira 11 Bajo · 981 774 879
BETANZOS
abril
2015
BETANZOS e a súa comarca
PRAZA DO CAMPO
BC 3
El barítono italiano Leo
Nucci dará un concierto
benéfico en Betanzos
Será el 5 de mayo en la Iglesia de San Francisco en un acto organizado
por la Unidad Pastoral de Betanzos en favor de Cáritas Interparroquial
REDACCIÓN / Betanzos
El barítono italiano Leo Nucci ofrecerá el
próximo 5 de mayo a las ocho y media de la
tarde en la Iglesia de San Francisco un concierto benéfico en favor de Cáritas Interparroquial de Betanzos.
"Creo que es un acontecimiento histórico
para la ciudad poder contar con una figura
como Leo Nucci, una de las mayores estrellas
del panorama lírico internacional, que canta
en la Scala de Milán, en el Metropolitan... y
cuyo caché supongo será muy alto... y vendrá a cantar a Betanzos desinteresadamente", explicó el párroco Santiago Pérez, a
quien se debe precisamente que el barítono
actúe en Betanzos.
Santiago Pérez, apasionado de la lírica,
acude siempre que tiene ocasión al Festival
de Amigos de la Ópera de A Coruña y asiste
a los recitales, con especial admiración por
Leo Nucci, a quien en septiembre pasado
invitó a visitar Betanzos acompañado de
representantes de la Asociación de Amigos
de la Ópera.
Fue precisamente en esta visita durante la
que se gestó este concierto benéfico. En la
comida, en la que también estaba la Presidenta de Amigos de la Ópera de A Coruña,
el párroco comentó que sería interesante
poder contar con alguno de los artistas noveles que suelen acudir a los certámenes de la
Asociación. Fue entonces cuando Nucci,
viendo el interés del
sacerdote, se ofreció a venir a cantar
a Betanzos, siempre y cuando se
tratase de un acto
benéfico. Así fue
como, ilusionado,
Santiago Pérez,
comenzó a gestar
el acontecimiento
que tendrá lugar el
próximo 5 de
mayo.
"Es una oportunidad única para la
ciudad, no sólo por
poder escuchar esta
magnífica voz sino
porque va a estar
unos días alojado
e a súa comarca
BETANZOS
981 774574
[email protected]
[email protected]
Leo Nucci en una visita que realizó a Betanzos invitado por el sacerdote Santiago Pérez González
en Betanzos y es una persona muy cercana,
que además se sintió
muy a gusto en su
primera visita, se sintió muy querido y
bien acogido", dijo.
El acto está organizado por la Unidad
Pastoral de Betanzos
y cuenta con la colaboración del Concello de Betanzos, de la
Diputación de A
Coruña, de Abanca y
Gadis. La recaudación íntegra del festival será destinada a
Cáritas Interparroquial de Betanzos.
El aforo será limitado: "él mismo eligió
San Francisco como
escenario y vamos a tratar de habilitar unas
500 localidades", explicó Santiago Pérez.
Las invitaciones podrán retirarse a partir del
18 de abril en el Despacho parroquial por
una aportación de 20 euros y habrá también
una "fila cero" para quien quiera colaborar y
no pueda asistir al concierto. Las aportaciones pueden realizarse en la cuenta abierta al
efecto en Abanca.
Las personas que deseen informarse o retirar las invitaciones pueden acercarse al despacho parroquial de lunes a viernes en horario de 10:00 a 14:00 horas ó de 16:00 a
19:00 horas. También pueden llamar por
teléfono al 981770462 o enviar un email a
[email protected]
Santiago Pérez destacó que muchas personas de Coruña, de Vigo y de Asturias ya han
llamado para interesarse por asistir al concierto. El próximo 18 de abril a las 20:30
horas habrá un acto de presentación pública
en el Aula de Cultura Xulio Cuns.
4 BC
OP INIÓN
A piscina: servizo ou negocio particular?
A
piscina e o polideportivo
pecharon as súas portas esta
Semana Santa. Disque cun carteliño a concesionaria anunciaba que é o momento idóneo
para facer traballos de mantemento. Acontece outro tanto
cada mes de agosto.
O problema é que a decisión
t e n p r o vo c a d o u n g r a n d e
malestar en boa parte da nosa
veciñanza. Por dous motivos
principalmente. O primeiro, que
a piscina está pechada, pero
cobran igual as cotas mensuais
por un servizo que non se dá. O
segundo, que precisamente en
vacacións serían máis as persoas que teñen tempo de lecer,
que podería acudir a gozar de
instalacións municipais que
mantemos todas e todos cos
nosos impostos. E ademais privan da piscina ás persoas que
acoden a diario para facer exercicios de rehabilitación.
Quen nos trasladou esta situación, informounos ademais de
que nas piscinas municipais
que hai nas proximidades non
se pecha por Semana Santa.
Oleiros, Sada ou Pontedeume,
ademais de abrir de xeito habitual os domingos para facilitar o
uso das instalacións municipais, tan só, e como moito,
pechan nas xornadas festivas.
Os traballos de mantemento
non poden ser unha excusa
para pechar cando máis xente
pode facer uso recreativo da
piscina. Hai outras épocas do
ano nas que se xera menor
prexuízo. Sinceramente, sona
moi raro que precisamente sexa
o mellor momento para facer
estas reparacións a Semana
BETANZOS e a súa comarca
HENRIQUE DEL RÍO OTERO, PORTAVOZ DO BNG (www.bng.gal/betanzos)
Santa e agosto. E se é por darlle vacacións ao persoal, o que
tal recibe a concesionaria por
facer negocio con estes servizos municipais é máis que suficiente para contratar máis persoal e non pechar as portas.
No BNG entendemos motivadas as queixas e xustas estas
d e m a n d a s e l eva m o s e s t a
situación ao último pleno. Pedimos que o goberno local lle
exixa á empresa concesionariaAquagest, agora chamada Viaqua- que abra nas vacacións. E
que se devolvan os car tos
Ata logo
O
vindeiro mes de maio, os
betanceiros elixirán os seus representantes políticos para os vindeiros catro
anos. A actual xunta directiva, así
como o concelleiro de Cidadáns por
Betanzos, non nos presentaremos ás
eleccións municipais.
A toma desta decisión débese, fundamentalmente, á opinión que mantivemos dende sempre de que a actividade política non debe, nin pode, perpetuarse no tempo. Isto non quere dicir
que Cidadáns por Betanzos desapareza como formación política, ou si,
incluso os que participamos directamente do seu discurrir diario non o
temos claro.
Cando se está a dar o xurdimento de
C
movementos populares distintos dos
partidos políticos tradicionais, convén
lembrar que fai nove anos a nosa formación foi pioneira en todo o que, polo
que se le e escoita, sona a innovación
na toma de decisións e no funcionamento dunha organización cidadá
dedicada á política. Tomámonos á
licencia nesta derradeira carta aos
cidadáns de Betanzos de reivindicar o
que semella se inventou fai poucas
datas, sinceramente cremos que así o
podemos facer.
Recomendamos a quen queira facer
un exercicio de memoria, de forma
obxectiva e sen apasionamento partidista, repase o que pasou na forma de
facer política e o que supuxo Cidadáns
por Betanzos para o noso concello.
Evidentemente non todo foi positivo e
seguramente equivocámonos en máis
dunha ocasión, se así o fixemos, sempre tratamos de solucionar os erros
que puideramos ter cometido.
Os Plenos municipais son un exemplo do cambio que viu supoñer o noso
grupo na maneira de facer as cousas,
a participación de diferentes concelleiros nos debates, a celebración nunha
data concreta, o derradeiro martes de
cada mes, rematou coa falta de rigor
que existía ata o momento, hoxe en
día ninguén se plantexa cambiar este
funcionamento.
As dedicacións exclusivas do grupo
de goberno reducíronse e continúan
gober no local accedeu ao
Concello (46%), deixándoo
moi lonxe do límite establecido
por Lei para os concellos do
110%.
Outro dos aspectos significativos é o pagamento a provedores. Conseguimos facer
fronte a todos os compromisos
que existían.
É dicir, todas as facturas que
entraron por Rexistro a 31 de
decembro de 2014 foron aboadas con cargo aos presupostos de 2014, pechando o exer-
cicio cun remanente positivo
de tesouraría de 140.683,88
euros.
Esta política choca coa do
anterior mandato do PP que a
pesar de todo o diñeiro recibido naqueles anos por parte
doutras administracións deixou
un burato só en facturas de 1,5
millóns de euros (máis de 250
millóns das antigas pesetas).
Cun problema engadido, o
presuposto do ano 2011,
cando o PSOE entrou a gobernar, xa estaba comprometido e
Gracias a la Cofradía de Semana Santa
Desde el Partido Popular
queremos dar las gracias a
aquellas instituciones que
contribuyen de forma importante a mejorar y poner en
valor la imagen de nuestra
ciudad.
En estos días queremos
hacerlo de forma muy especial a la Cofradía de Semana Santa betanceira. Año
tras año, de forma desinteresada, con gran trabajo,
correspondentes ás cotas mensuais polos días que pecharon
sen compensalas.
Precisamente por este tipo de
cuestións nas xuntanzas abertas
que estamos a facer para redactar o noso programa de goberno,
BNG-Asembleas Abertas decidimos incluír a remunicipalización
das piscinas- tanto a cuberta
como a descuberta que apenas
abre xullo e agosto- e o polideportivo. Porque cremos que dará
mellor servizo se non está supeditada a que unha concesionaria
saque beneficios delas.
·XUNTA DIRECTIVA CxB
Control de gasto e compromiso coas obrigas
ontrol do gasto, redución
de par tidas prescindibles e
potenciación de ser vizos.
Baixo eses parámetros centrouse a política económica do
grupo municipal socialista
durante este mandato.
Froito desas medidas, a liquidación do presuposto de 2014
reflicte unha nova redución do
endebedamento do Concello,
na liña destes últimos anos,
que baixa ata situarse no 13%,
ou o que é o mesmo, 33 puntos menos que cando o actual
abril
2015
dedicación y sacrificio de
todos han conseguido que
la Semana Santa Brigantina
sea un referente en toda
Galicia.
Con un programa cada vez
más completo, añadiendo
colaboradores, con nuevas
imágenes y mejorando las
ya existentes hacen que
nos sintamos muy orgullosos de su trabajo y que con
ello contribuyan de forma
importante a mejorar la ima-
gen de nuestra ciudad y que
nos visiten en estas fechas
numerosos turistas y devotos.
Es una pena que en uno
de los momentos del año en
que nuestra ciudad es visitada por una cantidad
impor tante de turistas y
peregrinos el Concello de
Betanzos tenga la oficina de
Turismo cerrada y sin poder
ofrecer información a nuestros visitantes.
sendo as mesmas que nós propuxemos, tres. Sempre crimos que a política municipal non pode ser unha forma
de gaña-la vida.
A racionalización do gasto público
tamén queda para analizar, o derradeiro orzamento municipal que foi a aprobación plenaria reduciuse de forma
notable coa salvedade de garantir o
gasto social e incluso incrementalo.
A partida económica para festas disminuiu de forma considerable.
O colexio novo, a pesares da decisión da Consellería de Educación de
convertilo en aulario, esta construído.
O Plan Xeral de Urbanismo está en
plena redacción.
Todos estos temas, entre outros, que
foron fundamentais na hora do comezo
de CxB, cremos están encauzados e
nalgún caso resoltos.
Quedan cousas por conseguir, e
esperamos e desexamos que a nova
Corporación sexa quen de facelas realidade.
A todos os que participaron durante
ou nalgún momento na vida de Cidadáns por Betanzos, sinceramente, gracias pola vosa iniciativa e polo voso
tempo de dedicación.
A quenes tiveron a ben confiar, dándonos o seu voto, en Cidadáns por
Betanzos, o noso agradecemento,
esperamos ter cumplido coa confianza
depositada en nós.
Nada máis e moitas gracias.
AGRUPACIÓN MUNICIPAL DO PSdeG-PSOE · (www.psoebetanzos.es)
esgotado debido á dinámica
de descontrol do anter ior
goberno, que realizou unha
fuxida cara a adiante nos
meses previos ás eleccións
municipais daquel ano.
O resultado é que o peche do
exercicio de 2014 bota que o
Concello cumpriu as esixencias marcadas aos concellos
por parte do Estado; cumpre o
obxectivo de Estabilidade Presupostaria, cumpre o obxectivo
da regra de gasto e o plan de
saneamento económico elabo-
rado cando o Concello na
época do PP solicitou o crédito ICO, de 1,2 millóns de euros.
A actual situación económica
garante o futuro do Concello e
é o reflexo dunha política de
control de gasto e compromiso
á hora de afrontar as nosas
obrigas, non xerando máis
gasto do presupostado e sen
abandoar os programas e servicios de asistencia aos veciños, que non se deu nos anter iores anos á chegada do
actual grupo socialista.
JUNTA DIRECTIVA DEL PP DE BETANZOS · (ww.betanzos.com)
Desde el PARTIDO POPULAR garantizamos nuestro
apoyo para seguir en esa
línea de trabajo que convertirá nuestra Semana Santa
en Fiesta de Interés Turistico Internacional y esté a la
altura de las que tradicionalmente en Galicia son
renombradas.
L o h e m o s d e m o s t ra d o
cuando gober namos en
Betanzos y también ahora
en la Diputación Provincial,
de dónde recibe subvenciones desde que gobierna
nuestro partido.
Desde el PARTIDO POPULAR queremos daros las
GRACIAS por vuestro trabajo.
GRACIAS por contribuír a
que nos viste tanta gente en
estas fechas.
GRACIAS por que nuestra
SEMANA SANTA sea ya
conocida en toda Galicia.
GRACIAS, DE VERDAD.
abril
2015
BETANZOS e a súa comarca
PRAZA DO CAMPO
O 24 de abril remata o prazo A Plataforma en Defensa de Talai
de inscrición para o Desfile de pide a paralización da actividade
Moda do Comercio de Betanzos dunha fábrica instalada na zona
REDACCIÓN / Betanzos
A Asociación de Comerciantes e Empresarios de Betanzos ten aberto ata o 24 de
abril o prazo de inscrición para participar no II Desfile de Moda do Comercio de
Betanzos previsto para o vindeiro 16 de
maio na Praza da Constitución. Tamén
está aberta a inscrición para outro dos
eventos que o colectivo está a preparar.
Trátase dunha nova edición da noite de
portas abertas do comercio que se celebrará no mes de xuño e cuxo prazo
remata o 27 de maio.
Os socios que desexen informarse ou
apuntarse poden chamar ó 981774574
ou por email: [email protected]
Unha charla analizará as vantaxes
de Internet para o comercio
Será o 13 de abril no Salón Azul do Liceo con entrada libre
REDACCIÓN / Betanzos
"Cómo levar o teu negocio a internet e
conseguir vendas" é o título da charla que
o vindeiro 13 de abril impartirá Estudio
Seijo, en colaboración con ACEBE CCA,
no Salón Azul do Liceo ás 20:45 horas.
Orientada a comerciantes e empresa-
rios interesados en sacar o maior partido
posible ás vantaxes de internet á hora de
captar clientes como a incrementar os
seus servizos, abondará en aspectos
como a venda online, a fidelización, o
comercio electrónico, a consultoría
e-commerce, o marketing e a analítica
web. A entrada é libre.
REDACCIÓN / Betanzos
Os veciños e veciñas do lugar de Talai,
en Betanzos, constituiron a "Plataforma en
defensa de Talai" co obxectivo de "desenvolver as accións e presións que sexa necesaria para que o Concello de Betanzos
paralice a actividade da fábrica propiedade de Visecorsa S.L., supostamente adicada á elaboración de viruta para camas de
animais", explicaron fontes do colectivo
veciñal.
O grupo de traballo da plataforma está
formado por Jesús Silva, Lourdes Riva,
José Manuel Núñez, José Manuel González, Rosario Caínzos e Alfredo Riva, quen
actúa de voceiro. Riva salientou que "o
funcionamento da fábrica, con emisión
constante de ruido e unha gran cantidade
de fume negro constitúe un atentado contra a saúde pública, contra o noso dereito
ao descanso e, en xeral contra a nosa calidade de vida", dixo.
A Plataforma pon en entretido os informes técnicos que autorizan a actividade e
insisten en que "aprecian varias irregulari-
dades durante todo o proceso", dixeron, e
incidiron en que a fábrica está ubicada a
"escasísimos metros das casas e do
Colexio de Atocha, algo que está fóra de
toda lóxica e racionalidade".
A Plataforma participou no Pleno municipal celebrado o pasado 31 de marzo ao
abeiro do Regulamento de participación
cidadá onde deron conta das súas demandas que se resumen "á paralización definitiva da actividade da fábrica".
Os veciños piden "novos informes técnicos e revisar ben as diferentes normativas,
incluída a urbanística", explicaron.
O Pleno Municipal aprobou a revisión da
licenza da fábrica e o voceiro da Plataforma instou ó Goberno Local "a cumprir co
acordado no Pleno" ó tempo que agradeceu o apoio do PP, BNG, Cidadáns por
Betanzos e Compromiso por Galicia.
O Goberno Local explicou que a empresa "cumpre con todos os requisitos e conta
cos informes favorables da Xunta, dos técnicos municipais e de auditores externos",
polo que o feito de negar a licencia suporía prevaricación.
BC 5
A Deputación convoca o
X Premio Internacional de
Arte Gráfico Jesús Núñez
dotado con 6.500 euros
REDACCIÓN / Betanzos
A Deputación da Coruña convoca a
X edición do Premio Internacional de
Arte Gráfico Jesús Núñez dotado con
6.500 euros e unha exposición na Fundación CIEC. Ademais do gañador,
haberá dous accesits consistentes cada
un deles en beca de matrícula nun
módulo do Máster de Obra Gráfica
impartido pola Fundación CIEC.
Cada autor poderá presentar un
máximo dunha obra, en calquera das
disciplinas das técnicas gráficas: grabado calcográfico, litografía, serigrafía, xilografía e as súas derivacións. Os
traballos remitiranse á Fundación CIEC
entre o 1 e o 30 de xuño.
O xurado emitirá o seu fallo no
segundo semestre de 2015 e poderá
realizar unha selección, dun máximo
de 30 traballos, de entre as obras non
premiadas para incluilas nunha exposición itinerante.
Poden obter máis información na
páxina web da Fundación CIEC www.
fundacionciec.com. ou no teléfono
981772964.
P RA ZA DO CAMPO
6 BC
A xornada solidaria de Reiki
recada 180 quilos de alimentos
e produtos de hixiene
Unhas sesenta persoas sumáronse á iniciativa e achegáronse ó
coñecemento desta técnica de relaxación xaponesa
Cruz Vermella Betanzos
presenta o día 10 a súa
memoria de actividades
Preparan novos cursos para os meses de abril e maio
REDACCIÓN / Betanzos
REDACCIÓN / Betanzos
A xornada solidaria de portas abertas de Reiki organizada por Akira
Reiki Galicia e o voluntariado da
Federación Española de Reiki en colaboración co Concello de Betanzos e a
Asociación Manos de Luz conseguiu
recadar o pasado 15 de marzo uns
As organizadoras da xornada amosan parte dos
180 quilos de alimentos e produtos de
alimentos e produtos recadados
hixiene.
Unhas sesenta persoas se achegaron ó ción posterior da experiencia foi a máxima
local do Edificio da Pescadería no que a puntuación. Tanto pola mañá como pola
entidade organizadora ofreceu unha tarde houbo un fluir constante de xente, e
sesión de Reiki, unha técnica milenaria para quen agardaba a súa quenda, había
xaponesa de canalización de enerxía e de infusións e doce, para crear un ambien
relaxación, a cambio de alimentos non cálido, de descubrimento e de relaxación,
perecedeiros ou de artículos de hixiene ou comentaron os organizadores quen agradeceron a colaboración da Asociación
pañais para bebés e adultos.
A maioría dos asistentes, ó redor dun Manos de Luz, do Concello de todas as
80% descoñecían a técnica e a súa valora- persoas que participaron na xornada.
A Asamblea Local de Cruz Vermella
en Betanzos presentará o vindeiro día
10 de abril a Memoria de Actividades
realizadas durante o ano 2014.
O acto, aberto ó público, será ás
20:30 horas na Aula de Cultura Xulio
Cuns e ademais do balance de actuacións, renderase homenaxe a iniciativas solidarias que tiveron lugar no
pasado ano e a un grupo de voluntarias e voluntarios que levan cinco anos
como membros activos da institución.
Por outro lado, preparan novos cursos
formativos para os meses de abril e
maio. Ante a demanda suscitada, programan dous novos cursos de
manipulador/a de alimentos que serán
os días 14 de abril en horario de 10:00
a 13:00 horas e o 24 de abril en hora-
O Laboratorio de Radio
prepara a II Velada de
Radioteatro Amateur
rio de 17:00 a 20:00 horas e que terá
un custe de 20 euros.
Ofrecen tamén un curso de Formación
en persoas maiores, de 20 horas de
duración, do 20 ó 30 de abril en horario de 19:00 a 21:30 horas e cun
prezo de 80 euros.
Por último, os sábados 9 e 16 de
maio impartirase un taller de Primeiros
Auxilios en bebés e nenos, de dez
horas de duración, en horario de 9:30
a 14:30. O custe é de 50 euros.
Os socios e socias de Cruz Vermella e
as persoas en situación de desemprego
poderán beneficiarse dun desconto do
20 % no prezo destas actividades.
Para máis información e inscricións
poden chamar ó teléfono 981771727
ou achegarse ás oficinas de Cruz Vermella na Avenida Linares Rivas ou por
email: [email protected]
A Aula de Cultura Xulio
Cuns acolle un baile de
primavera para a
terceira idade
REDACCIÓN / Betanzos
O Laboratorio de Radio prepara para o
10 de maio un novo espectáculo radiofónico
na Aula de Cultura Xulio Cuns que será a II
Velada de Radioteatro Amateur, logo do
éxito de acollida da primeira edición.
Entretanto, as pezas de teatro radiofónico
"O segredo de Coirós" e "Lo malo conocido" inician a súa xira o vindeiro 12 de abril
ás 20:00 horas na Casa da Cultura de
BETANZOS e a súa comarca
REDACCIÓN / Betanzos
Pablo Portabales, á dereita, é entrevistado polos membros de Radio Coirós / CESAR DELGADO
Sada. Os concellos que desexen acoller este
espectáculo radiofónico poden solicitar
información en [email protected]
gmail.com
Ademais, os obradoiros de radio seguen
e a súa comarca
BETANZOS
981 774574
[email protected]
[email protected]
acollendo entrevistas. En marzo, en Betanzos
recibiron ó cantautor Pepe Piña e en Coirós
entrevistaron a Pablo Portabales. Os contidos están dispoñibles en www.radioitinerantecreativa.blogspot.com.
O vindeiro sábado 25 de abril celebrarase na Aula de Cultura Xulio
Cuns de Betanzos un baile de primavera para a terceira idade.
A festa, organizada polo Concello
de Betanzos, comezará a partir das
seis da tarde.
abril
2015
A Asociación Veciñal e
Cultural San Martiño
celebrará o día 19 de abril
a súa comida do socio
REDACCIÓN / Betanzos
A Asociación Veciñal e Cultural San
Martiño vai celebrar o vindeiro 19 de
abril a súa tradicional comida do socio,
que este ano será na Parrillada ChimiChurri.
O menú ten un custe de 25 euros e
inclúe entrantes (calamares, croquetas
ibéricas e empanada), churrasco, chourizo, ensalada e patacas, postre e bebidas.
Tamén dispoñen dun menú infantil cun
prezo de 12 euros.
O prazo límite para inscribirse é o 12 de
abril. As persoas que desexen participar
no xantar poden chamar ós teléfonos
672363070 ou 605240161 ou comunicarllo a calquera membro da directiva.
O Concello convoca un
concurso de cartes das
Letras Galegas e outro
de creación literaria
REDACCIÓN / Betanzos
O Concello de Betanzos ten aberto
ata o 24 de abril o prazo de presentación de traballos para o VI Concurso
de carteis das Letras Galegas. Ademais, convoca entre o 13 de abril e o
12 de maio un concurso de creación
literaria. Ámbolos dous dirixidos ao
alumnado dos centros educativos de
Primaria de Betanzos.
Poden informarse no Servizo de Normalización Lingüística, no segundo
andar da Casa do Concello, chamando
ao 98177001 extensión 2108 ou por
mail: [email protected]
abril
2015
BETANZOS e a súa comarca
PUBL ICIDADE
(3 años de garantía)
BC 7
P RA ZA DO CAMPO
A Agrupación Deportiva
O Norte denuncia continuos
roubos nas súas instalacións
Dende setembro ata marzo entraron catro veces no
vestiario e nunha caseta do campo de fútbol
REDACCIÓN / Betanzos
A Agrupación Deportiva o Norte
denuncia os continuos roubos e
actos de vandalismo que levan anos
sufrindo nas instalacións do campo
de fútbol da Peña. Os asaltos máis
recentes producíronse os pasados
días 23 e 26 de marzo aínda que
nesta ocasión os ladróns non puideron levar nada, xa que a entidade
retirou practicamente todo o material de que dispón do vestiario e da
caseta onde gardan as ferramentas
ante os reiterados asaltos que levan
sufrindo dende hai anos.
Con todo, os asaltantes provocaron importantes danos xa que forzaron unha pechadura, fixeron un
butrón e romperon varias uralitas.
Estes desperfectos foron arranxados
nesta ocasión polo Concello malia
que non se trata de instalacións
municipais, senón cedidas para o
uso da Peña pola Comunidade de
Augas de Infesta.
O Presidente da agrupación, Jorge
Valiño, mostrou a súa preocupación
e o malestar que xera na Peña esta
situación e o desánimo que produce
no grupo ata o punto de que pensan
mesmo en deixar todo.
Os roubos comezaron hai uns seis
anos cando lles levaron un tractor
cortacéspede valorado en case
3.000 euros, despois diso, volveron
entrar varias veces roubando unha
desbrozadora, unha sulfatadora,
dúas mangueiras, varias ferramentas... material que gardaban para
manter en boas condicións o campo
de fútbol, ademais de redes, balóns,
e outros materiais que o feito de ter
que repoñelos supón un custe engadido a unha peña con poucos recursos.
Dende setembro ata o pasado
marzo entraron nas instalacións
catro veces. De todos os asaltos hai
denuncias interpostas na Garda
Civil, agás deste último no que só se
produciron destrozos.
Jorge Valiño pide máis seguridade, apela á colaboración cidadá
para tratar de dar cos autores dos
danos e á conciencia cívica para
que non volvan repetirse estas situacións.
BETANZOS e a súa comarca
abril
2015
Atocha Betanzos aposta
polas linguas estranxeiras
para o alumnado de dous
anos en adiante
REDACCIÓN / Betanzos
O CPR "Nosa Señora do Carme- La Grande Obra de Atocha" de Betanzos está participando nun programa de intercambios con
alumnos e profesores doutros países e
actualmente conta con cinco alumnas francesas. En maio virán tres profesores finlandeses e en abril sete alumnos e dous profesores
viaxarán a Chipre.
Esta actividade formativa ten o seu precedente na participación no Proxecto Comenius co que alumnado do colexio viaxou a
Finlandia, Alemaña, Hungría, Francia... e
actualmente está en preparación un proxecto
novo para o vindeiro curso, integrado dentro
do programa europeo "Ersasmus +".
Outra das liñas de traballo que desenvolve
o centro é a súa incorporación ó programa
BEDA, de fomento do uso das linguas
estranxeiras en diferentes contextos, coa
finalidade de converter o colexio nun centro
plurilingüe.
Grupo de alumnas francesas de intercambio no CPR Nosa Señora do Carme - Atocha
Destaca o gran éxito que está a ter a iniciativa de preparar, como actividade
extraescolar, a alumnos de Primaria para
obter o título de inglés de Cambridge. O vindeiro curso esta actividade extraescolar estará aberta a nenos a partir de dous anos en
adiante, tanto se son alumnos do centro
como se non. Unha proposta similar, pero de
francés para secundaria empezará a impartirse tamén o vindeiro curso.
Para dar a coñecer os pormenores desta
inciativa de inglés para nenos a partir de
dous anos, o día 15 de abril no salón de
actos do colexio haberá unha charla informativa aberta ó público en xeral.
O CPR "Nosa Señora do Carme-Atocha" é
un cento concertado desde Infantil ata
Secundaria polo que a educación nestas etapas é gratuíta. Implantado en Betanzos
desde fai case 75 anos, conta tamén con
ensinanza privada en Bacharelato.
O centro dispón de servizo de comedor e
actividades extraescolares. Para o vindeiro
curso poderán contar, para os que o soliciten, co servizo de madrugadores desde as
7:45 horas.
As persoas que o desexen poden visitar o
centro e solicitar información no teléfono
981770452 ou consultar a páxina web
www.atochabetanzos.com
Estudantes do Francisco
Aguiar visitan Londres
nunha viaxe cultural
REDACCIÓN / Betanzos
O Instituto Francisco Aguiar de Betanzos
organizou unha viaxe cultural a Londres, na
que participou un grupo de 58 alumnos
acampañados por catro profesores.
A axenda cultural da viaxe incluíu unha visita aos principais museos (Tate Modern, British
Museum e National Galerie, Museum of London e Museum of Docklands). Os alumnos
puideron asistir ao cambio de garda en Buckingham Palace e as visitas a Westminster, ao
shakespeariano Globe Theatre, ao Royal
Observatory de Greenwich ou á Tower Bridge. Tampouco faltaron os clásicos paseos por
zonas comerciais ou axardinadas como Camdem, Birdcage Walk, Picadilly Circus, Oxford
Street ou Millenium Bridge nin o voo na noria
do London Eye.
Imaxe de grupo do alumnado do Francisco Aguiar que participou na viaxe a Londres
[
Sobremesas francesas
[
8 BC
O pasado 27 de marzo celebrouse no centro un concurso de sobremesas francesas,
organizado polo Departamento de Francés
que dirixe a profesora Francisca Vales Maceira. O certame tiña como finalidade fomentar
o interese do alumnado pola comida como
fonte de saúde e facer un percorrido pola
variada gastronomía francesa ó tempo que
traballaban todos os aspectos lingüísticos que
abrangue unha receita.
Trala degustación, o xurado outorgou os
seguintes premios: primeiro, a Susana Fernández Mallo e Lucía Fernández Fernández,
de 1º de ESO por "Charlotte"; segundo,
"Tarte au citron meringuée", elaborado por
Marta Dapena Rosario, de 2º de Bacharelato;
e o terceiro foi para Ariada Paz Vázquez, de
1º de ESO por "Charlotte aux fraises".
abril
2015
BETANZOS e a súa comarca
PRAZA DO CAMPO
A Confraría de Semana
Santa presenta o video
oficial o día 17 de abril
No acto entregarán os premios do concurso de
fotografía e inaugurarán a exposición
REDACCIÓN / Betanzos
A Confraría de Semana Santa de
Betanzos presentará o vindeiro 17
de abril ás 20:30 horas no Liceo o
video oficial nun acto aberto ó público en xeral e no que tamén se entregará o premio do II Concurso de
Fotografía. Na mesma tarde quedará inaugurada a mostra na que se
recollen non só as fotos presentadas
ó concurso senón tamén a reportaxe
que Arume Fotografía realizou
durante as celebracións.
O Presidente da Confraría, Ignacio
Abeal, mostrou a súa satisfacción
"pola repercusión espiritual que os
actos tiveron non só entre os asistentes senón tamén polo atractivo turístico que representou para a cidade",
dixo. "A xente respondeu moi ben e
non só cumprimos as expectativas
senón que, creo, que en moitos casos
as superamos. Estamos moi satisfeitos", comentou, e engadiu que as
incorporacións de elementos novos e
as actuacións musicais axudaron a
que a Semana Santa de Betanzos
medre e se consolide como referente.
Este ano, a Virxe das Dores e a
Virxe da Soidade luciron mantos
novos, doados polo deseñador
betanceiro Jorge Vázquez, a quen
Abeal agradeceu a súa colaboración, "ó igual que a tantas outras
persoas que aportan, cada un na
medida das súas posibilidades, un
grao de area para axudar a que esta
Semana Santa fose unha das máis
relevantes da nosa historia", dixo.
O seguinte paso será conseguir que
a Semana Santa de Betanzos sexa
declarada Festa de Interese Turístico
de Galicia, algo no que a Confraría
e o Concello levan traballando xa
tempo.
Varias imaxes das procesións da Semana Santa de Betanzos / FOTO ARUME
BC 9
10 BC
P RA ZA DO CAMPO
BETANZOS e a súa comarca
abril
2015
A Corporación en Pleno pide á
Xunta que o centro de Infantil
sexa un colexio independente
Todos os partidos políticos secundaron unha moción conxunta na que, ademais, solicitan
que se constrúa un patio cuberto e se realicen melloras nos dous centros educativos
REDACCIÓN / Betanzos
Os catro grupos da Corporación
Local (PSOE, PP, BNG e CXB) aprobaron no Pleno de marzo unha
moción conxunta para instar á
Xunta de Galicia a "comprometer
os fondos e medios para que o
aulario do Carregal abra as portas
o vindeiro curso como colexio de
Educación Infantil independente".
Os partidos políticos estiveron
tamén dacordo en solicitar á Consellería de Educación unha revisión
das instalacións logo destes primeiros meses de funcionamento e que
se solventen os problemas de anegamentos no exterior, que se instalen xogos para o alumnado e que
se constrúa un patio cuberto.
Xa no mes de novembro a Corporación acordara pedir á Consellería a revisión das instalacións e
acometer as melloras precisas
naqueles aspectos que non quedaron en óptimas condicións.
A Comisión de Seguemento do
Momento final da representación "Teño 2 papás" para alumnado do Vales Villamarín / ARUME
Apem desenvolve no Vales
Villamarín un proxecto pioneiro de
sensibilización en saúde mental
REDACCIÓN / Betanzos
Imaxe do porche principal do centro, o único espazo cuberto do que dispoñen actualmente os
alumnos de Infantil ante a falta dun patio cuberto / FOTO ARUME
Colexio, na que ademais dos grupos municipais están representados
a Anpa e a dirección do centro,
reuniuse o pasado mes para avaliar a situación actual.
No encontro, fíxose especial fincapé na importancia de que a
Consellería designe o "aulario"
como colexio: cunha dirección
independente da do Vales Villamarín, tendo en conta que o número
de alumnos matriculados -700 no
Vales e uns 300 no actual de Infantil- "é un dato máis que relevante
para que as novas instalacións
teñan a distinción de colexio".
Trala xuntanza, os partidos acordaron a moción conxunta aprobada en Pleno. Na mesma moción, os
grupos acordaron instar á Consellería de Educación a mudar o tellado e as fiestras do CEIP Vales Villamarín así como a renovar o mobiliario e realizar traballos de pintado, entre outras actuacións, así
como incrementar o cadro de persoal, consonte ao que a ANPA e a
dirección do centro veñen demandando, e facer unha análise técnica sobre a xestión do centro.
As profesionais da Asociación Pro Enfermos Mentales (Apem) Betanzos puxeron en
marcha un proxecto de sensibilización en
saúde mental dirixido a alumnado de 3º de
Educación Primaria, utiilizando como medio
de transmisión o teatro. Coa colaboración
do CEIP Vales Villamarín, representaron
para os nenos e nenas a obra "Teño 2
papás", que conta a historia dunha nena
que convive cunha persoa con enfermidade
mental.
O obxectivo da obra é "eliminar os prexuízos e medos asociados ás persoas enfermas,
poñendo a enfermidade mental ó mesmo
nivel que outras doenzas", explicou Lucía
Rábade, unha das psicólogas responsables
do proxecto quen salientou que, se ben se
desenvolven campañas de sensibilización a
diferentes niveis, a través dos medios de
comunicación e das redes sociais, ou a iniciativa "Mentalízate", enfocada a alumnado
de 3º da Eso e que Apem desenvolveu por
primeira vez no Instituto Francisco Aguiar
este curso, existía a necesidade de abordar
o tema co colectivo infantil.
Apem traballou coas profesoras de 3º de
Primaria facilitando asesoramento e documentación para o traballo posterior na aula.
No proxecto, dirixido pola betanceira
Lucía Rábade, colaboraron tamén o ilustrador Xosé Tomás, no deseño do cartel; a compañía Teatro dos Ghazafelhos (Pepablo
Patinho e Montse Piñón) que representou a
obra creada exclusivamente para este
proxecto pola educadora de Apem Nuria
Rivera.
Da elaboración dos decorados, dos cambios de escearios, e dos papeis secundarios
da obra encargáronse os usuarios do
C.R.P.L. Betanzos coa axuda do voluntariado. Tamén a betanceira Carmen Delgado
(César Fotógrafos), colaborou na grabación
da representación teatral utilizada para a
posterior reportaxe audiovisual.
Alumnos de Infantil
do Vales Villamarín
visitaron a Granxa
Cagiao en Vilamourel
REDACCIÓN / Betanzos
O 11 de marzo o alumnado de 4º de
Infantil do Vales Villamarín participou
nunha visita á Granxia Cagiao, en
Vilamourel, Paderne, onde pasaron a
xornada observando os labores propios dunha granxa de vacas: alimentación do gando, extracción do leite, o
coidado dos cuxiños, etc.
Os pequenos acudiron convidados
por Ana María Cagiao, nai dun dos
alumnos, e a súa familia que ademais
acudiron ó colexio para ensinarlles a elaborar un queixo.
Deste xeito, o Vales Villamarín, premiado
Dúas imaxes da visita á Granxa Cagiao
recentemente polo Ministerio de Educación,
segue na súa liña de traballo por proxectos,
e implica a todos os membros da comunidade no proceso de ensino ós pequenos.
abril
2015
BETANZOS e a súa comarca
Volve a Radio e a
Literatura a Biblos coa
segunda edición do
Clube Radiofónico de
Lectura e Escritura
REDACCIÓN / Betanzos
O pasado 6 de abril comezou a
segunda edición do Clube Radiofónico de Lectura e Escritura na Libraría
Biblos de Betanzos. Esta iniciativa do
Laboratorio de Radio, é unha aproximación á linguaxe radiofónica co
eixo temático da literatura. O Clube
consta de catro sesións ó mes, desenvolvéndose ata o 25 de maio cun
coste de 30 euros mensuais.
Entre as actividades que se realizarán destacan as entrevistas a escritores, pezas creativas ou programas
producidos polos propios participantes. Inda que xa hai grupo, quedan
prazas dispoñibles para todos aqueles interesados nesta actividade, na
que non é preciso ter un coñecemento previo. As inscripcións poden realizarse no 981771816 ou por email
[email protected]
Os traballos realizados na primeira
edición, están dispoñibles en: www.
clubradiofonicodelecturayescritura.
blogspot.com
PRAZA DO CAMPO
BC 11
Bota a andar a asociación
Motoclub Betanzos cunha
ruta pola comarca
O colectivo, integrado por uns sesenta socios, ten en
proxecto organizar unha concentración moteira en Betanzos
REDACCIÓN / Betanzos
A Asociación Moto-turismo Cultural
Deportiva (AS. M. C. D.) Motoclub
Betanzos acaba de dar os seus primeiros pasos como entidade logo de que
en xullo do ano pasado un grupo de
amigos comezase a xestar a idea de
crear un colectivo que aglutinase ós aficionados ás motos tanto de Betanzos
como da contorna.
O grupo, que se presentou oficialmente o pasado 28 de marzo na súa
sede, na antiga Cantina da estación do
tren de Betanzos, está integrado por
uns sesenta socios e presidido por José
Ángel Montes Patiño.
Os seus obxectivos son ambiciosos
pero van ir pouco a pouco: "temos moitas ideas e moitas gañas de facer cousas pero primeiro imos ir dándonos a
coñecer tanto en Betanzos como nos
municipios do entorno", explicou Mon-
tes. A primeira actividade programada
será unha ruta turística pola comarca e,
aínda que non teñen decidida a data
exacta, será probablemente o 1 ou o 2
de maio próximos.
Pero queren ir máis alá e un dos seus
propósitos e organizar, máis de cara
ao próximo ano, unha concentración
moteira en Betanzos e mesmo unha sección deportiva. Rutas gastronómicas,
colaboracións con outras agrupacións,
rutas turísticas, asistencia a concentra-
Imaxe dalgúns dos integrantes da Asociación que se presentou oficialmente o mes de marzo pasado
cións... son outras das propostas nas
que traballan a máis curto prazo.
A Asociación é moi heteroxénea, tal e
como explicou o seu presidente: "temos
xente de moi diversas idades, mesmo
algúns que rondan os oitenta anos. No
noso clube ten cabida calquera persoa
e con calquera tipo de moto, desde
scooter a motos históricas", dixo, "e
non só de Betanzos senón de calquera
outro municipio da zona".
Montes animou a todas aquelas persoas ás que lles guste o mundo das
motos a que se acheguen ó seu local
social: "estamos na Cantina da Estación, poden pasar por alí e compartir
con nós a súa afición ó tempo que
tomamos algo", comentou.
Para facerse socio ou informarse das
diferentes actividades que teñen programadas poden consultar a súa páxina de Facebook, enviar un correo electrónico a [email protected]
com ou chamar por teléfono ó
616844575.
COLA BORACIÓNS
12 BC
Uso indebido de plazas de garaje:
situaciones más habituales
[JUAN FRANCISCO SOLÍS RIVEIRO - SOLIS SOLUCIONES]
ADMINISTRADOR DE FINCAS COLEGIADO 1-1191
Las plazas de garaje están destinadas al estacionamiento de vehículos y/o en su caso de motocicletas siempre que no excedan de su
superficie ni se perjudique el derecho del propietario de la plaza
colindante a poder usar la misma.
El límite estará, no solo en la zona
delimitada por las líneas de la
plaza, sino también en si con su
actuación causa perjuicio a otro
vecino u ocasiona un peligro para
la comunidad. Puede darse el caso
que aún estacionando los vehículos
dentro de los límites de la plaza, se
perjudique al colindante al no
poder éste abrir la puerta.
Es relativamente habitual, por
parte de algunos propietarios, utilizar las plazas para almacenar todo
tipo de objetos, incluso inflamables,
convirtiéndolas incluso en auténticos trasteros, por lo que la comunidad podría requerirles para que los
retiren concediéndoles un determinado plazo para ello. En el supuesto de que no atiendan a la petición
de la comunidad, sería necesario
recurrir a las acciones previstas en
el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal. La existencia de
muebles, latas, enseres… podría
incluso plantear problemas con la
compañía de seguros en el supuesto de que se produjese un siniestro
cuando los objetos estacionados en
la plaza de garaje supongan una
elevación del riesgo. Existen garajes en los que se la comunidad ha
permitido la instalación de estanterías y armarios en las plazas de
garaje y que se destinan al almacenaje de todo tipo de objetos, sin
pensar en las consecuencias negativas que podría llegar a tener este
hecho con el seguro comunitario
ante un hipotético incendio.
También abundan las situaciones
en las que algunos vecinos utilizan
las zonas comunes para almacenar
objetos personales, considerando
que no se perjudica a nadie con
ello al tratarse habitualmente de
zonas a las que no acceden ni los
vehículos ni las personas. En estos
casos sería válido adoptar un
acuerdo por mayoría simple concediendo un plazo para su retirada.
Vencido éste, dichos objetos se
entenderán abandonados y se procederá a su retirada y/o destrucción. En el mismo acuerdo debería
de quedar reflejado que los gastos
derivados de la recogida serán a
cargo de los comuneros titulares de
los objetos depositados en las
zonas comunes.
Existen también casos en los que
si los propietarios no residen habitualmente en el inmueble o las plazas pertenecen a la promotora, son
ocupadas por terceros conocedores
de su aparente disponibilidad. En
estas situaciones el propietario de
la plaza podrá optar por instalar
cepos para evitar el uso de terceros, siempre y cuando con su instalación no se perjudique a terceros o
a la propia comunidad.
Como suele ser habitual, el cumplimiento de las más elementales
normas de convivencia y el uso
correcto de los diferentes elementos
comunes y privados, permitirá
mejorar las relaciones personales y
redundará en un mayor beneficio
para todos, evitándose así tensiones que empeoran la vida en comunidad.
SOLIS SOLUCIONES pone a disposición de los lectores un servicio gratuito
de consultas sobre Comunidades de
Propietarios. Pueden dirigir sus dudas
a [email protected]
BETANZOS e a súa comarca
abril
2015
Jesusa Naveira
[SERGIO PASCUAL]
[ESPAZO XOVE BETANZOS - DIRECCIÓN XERAL DE XUVENTUDE E VOLUNTARIADO ]
La tengo justo enfrente. Lee pacientemente el periódico como cada día desde
hace muchos días. Lleva gafas marrones
y alimenta su sed de palabras sin indigestarse tras cada página.
Cada día, como si Jesusa tuviese la
misma obligación con la noticia que el
redactor, acude puntual a su cita con el
papel.
Carismática y adictiva por su sinceridad
envidiable, esta joven capea el temporal
con su potente risa.
Con respeto a todo y a todos pero sin
miedo. Del miedo se olvidó hace ya un
tiempo. Ella, otra testigo, otra voz y parte
de aquel Betanzos que despidió a Don
Jesús García Naveira como el héroe que
para muchos nunca ha dejado de ser.
Aquel héroe que junto a su hermano,
dibujaría un Betanzos por y para sus ciudadanos.
Se levanta, cambia de periódico y se
sienta recordando cómo con los Naveira
se le cerraba un poco el estómago en las
escuelas donde aquellos niños comían, se
vestían y educaban o al menos distraían
su mente, en medio del caos de aquella
España gris y pútrida que mutilaba familias y apuñalaba libertades a golpe de
odio e imposición.
Mira atrás para desenfundar aquellas
historias tan vívidas en su mente, como
cuando cocinaba allá donde los Mauri y
veía a la alta sociedad brigantina pasearse por el Pasatiempo, orgullo del de casa
y lugar imprescindible para el foráneo.
Aquel Betanzos que recorre su mente con
la nostalgia de urbe señorial que se extingue lenta y dolorosamente, como el templo ruinoso que hoy es.
Jesusa pasa otra página con cara de no
entender nada. De seguir sin comprender
hacia dónde vamos o por qué nos despeñamos así, sin freno ni consciencia.
Ella, de izquierdas de ”pies a cabeza”,
metida a actriz de radioteatro y analista
política en sus ratos libres. La Susa. La
tía, la hermana, la amiga, la compañera.
Echa un último vistazo al diario y recoge sus bártulos. Su misa de siempre la
espera. Tras ella, una historia palpitante
asociada a Betanzos.
Se va pero mañana vuelve.
Certificado de experiencias de educación
non formal en materia de xuventude
JE- SU- SA.
Participaches nunha asociación xuvenil, xuventude en acción, campos de
traballo...? Podes solicitar un certificado para mellorar o teu currículum vitae
O certificado de experiencias de
educación non formal en materia
de xuventude é un instrumento de
acreditación oficial da participación en programas organizados
polo órgano directivo competente
en materia de xuventude e dos
que se deriva a adquisición de
coñecementos, habilidades e aptitudes que contribúen ao desenvolvemento persoal dos/das participantes, enriquecen o seu currículo
vital e favorecen unha participación activa na sociedade.
Ten por finalidade confirmar a
par ticipación nun programa
específico do órgano competente
en materia de xuventude, darlle
visibilidade á aprendizaxe non
formal adquirida e validar as
competencias asumidas, contribuíndo, deste xeito, a mellorar as
posibilidades de emprego da
mocidade galega, mediante a súa
achega ao currículum vítae.
Quen pode solicitalo?
Mozas e mozos con idades comprendidas entre os 14 e os 30
anos, ambos os dous incluidos.
Cales son os programas que
poden certificar?
Os programas dos cales se deriva o dereito á expedición do certificado de educación non formal
en materia de xuventude son Iniciativa Xove, Erasmus +, Xuventude en acción, A xuventude no
mundo, Campos de traballo e
Galeuropa.
A súa duración ten que ser supe-
rior a una xornada.
Qué Competencias e habilidades se certificarán?
1º. Traballo en equipo.
2º. Aptitudes interculturais.
3º. Aptitudes comunicativas.
4º. Mellora de habilidades en
linguas estranxeiras.
5º. Aptitudes organizativas, de
planificación e toma de decisións.
6º. Aptitudes sociais profesionais (puntualidade, cumprimento
das normas, realización de traballos asignados...).
7º. Competencias sociais e cívicas/participación activa na sociedade.
8º. Creatividade.
9º. Sentido da iniciativa e espírito emprendedor.
10º. Conciencia e expresión culturais.
11º. Confianza, autonomía e
iniciativa persoal.
12º. Outras.
Para solicitar o certificado de
educación non formal en materia
de xuventude, as persoas interesadas deberán presentar, debidamente cuberto, o formulario de
solicitude.
A persoa solicitante deberá indicar as actividades e tarefas realizadas no ámbito do programa en
que participou e poderá marcar
todas ou algunha das áreas de
competencia e habilidades sinaladas, en función das actividades
(realizadas de xeito individual ou
en equipo) que as fundamentan.
Máis Información: Espazo Xove de Betanzos. Tlf. 981774089 (horario de tarde)
[email protected]
abril
2015
PRAZA DO CAMPO
BETANZOS e a súa comarca
BC 13
ARUME FOTOGRAFÍA
El Cronista Oficial de la
ciudad, José Raimundo
Núñez-Varela y Lendoiro
acaba de publicar su último libro: "Mor fología
Urbana de Betanzos de
los Caballeros. Extramuros. Aproximación documental" , que se presentará el 24 de abril a las
ocho de la tarde en el
Aula de Cultura Xulio
Cuns. Un riguroso trabajo de investigación histórica que desarrolla la
evolución de la ciudad
más allá del recinto amurallado.
José Raimundo Núñez-Varela y Lendoiro,
Cronista Oficial de la Ciudad
"Los atentados contra el
patrimonio cometidos en
el recinto histórico me
disgustan profundamente"
"Toda mi obra es una defensa a ultranza
del patrimonio de Betanzos"
ISABEL SOUTO / Betanzos
José Raimundo Núñez-Varela y Lendoiro,
el Cronista Oficial de la Ciudad, acaba de
sacar a la luz su libro "Morfología Urbana
de Betanzos de los Caballeros. Extramuros.
Aproximación documental", un trabajo concluido en 1996 y revisado en 2014 que
será presentado el próximo 24 de abril a las
ocho de la tarde en el Aula de Cultura Xulio
Cuns del Edificio Archivo Liceo. El acto contará con la presencia de Javier RodríguezLosada Boedo, Fundador y Presidente de
Tesouros de Galicia, miembro de la International National Trust Organisation. Los asistentes recibirán como obsequio un grabado
del plano de Betanzos de 1925.
-El libro que ahora publica está terminado desde 1996, ¿qué ha pasado para que
haya tardado casi dos décadas en salir a
la luz?
-La obra fue remitida a la Diputación Provincial para su publicación en cuanto estuvo
terminada, en 1996, pero supongo que por
los avatares de la política y las alternancias
de sus representantes hizo que se perdiera.
Ahora sale a la luz por iniciativa del Ayuntamiento, con el copatrocinio de Gadis y
Abanca e impreso en nuestra Imprenta
Lugami. El libro ha sido revisado en 2014 y
he introducido nueva documentación y
algunas modificaciones. Algo parecido ha
debido ocurrir con otro libro sobre el Camino de Santiago que en su día entregué en la
ya extinguida Fundación Comarcal y posteriormente en la Xunta y del que tampoco se
sabe nada...
-¿Qué se va a encontrar el lector en esta
publicación?
-En el trabajo desarrollo la evolución de la
ciudad más allá del recinto amurallado,
extramuros, que no es algo secundario sino
que fue precisamente más allá de los muros
de la ciudad donde se generó el desarrollo
económico, el comercio, la vida de la ciudad. El desarrollo de la vida económica de
los distintos estratos que se generan extramuros, alrededor del recinto amurallado,
actividades que no pueden realizarse en el
interior porque son necesarios barcos y
para ellos hacen falta muelles, embarcaderos, tanto para la importación como para la
exportación. Todo lo que se vendía en esa
época iba por vía marítima.
Hacemos un recorrido saliendo desde la
Puerta de la Villa por la Calle de las Monjas
hasta la Plaza del Campo por las diferentes
calles, parándonos en edificios emblemáticos -muchos inexistentes hoy-, en los nombres, en las gentes, en los oficios... todo
basado en documentación recopilada en los
archivos. El libro tiene 450 páginas, incluye
numerosas fotografías, dibujos, plumillas,
planos... muchos de ellos inéditos y sorprendentes y 66 apéndices, además de un índice
de calles. Lo que
pretendo es acercar
al lector a la historia
de las calles por las
que camina, a su
evolución, a la vida
que se genera en
cada barrio, siempre con la base histórica e irrefutable
que aporta la documentación estudiada. El lector debe
saber que lo que va a encontrar en el libro
no es literatura, todo está documentado. De
lo que no hay documentos no hablo... El
libro es el resultado de miles de horas de
investigación en los archivos y el resultado
es una obra rotunda con la que pretendo
asentar la memoria de quienes viven aquí,
sean nacidos en Betanzos o forasteros.
-En ese recorrido histórico por las calles
de la ciudad habrá datos curiosos y seguramente desconocidos...
-Muchísimos. Empezando porque hasta el
siglo XIX los nombres de las calles los
ponían las personas, los vecinos, no las
autoridades... El libro comienza con un
análisis de las razones que llevaron a los
vecinos a solicitar su traslado desde Betanzos Viejos a la ciudad actual. Como curiosidades, por ejemplo, se demuestra que el
alfolí real estaba, no donde se ha afirmado
en algunas publicaciones como el Anuario,
sino justo donde está el monumento a nuestro insigne y extraordinario hombre que fue
Antolín Faraldo Asorey. Y allí había un
muelle especial para el alfolí. En el libro se
cita por ejemplo, el horno del Rey, situado
en el Valdoncel, en donde se hizo el bizcocho para la Armada Invencible. Lugares
como la pescadería de Pai Fermoso (Payo
Formoso), que era tan importante que allí se
hacían las proclamaciones reales, se hacían
públicas subastas,... en la época del cólera
morbo había infecciones terribles y se decidió trasladar el matadero a donde se ubicaba un baluarte defensivo y así se le llamó al
edificio, el Baluarte. Se publica un dibujo de
Martínez Santiso del
baluarte. Se explica
cuando se construyeron todos los muelles,
figuran los acuerdos
municipales, los contratos, las subastas de
los distintos muelles.
Los hórreos de la
galera... las gentes
solicitaban permiso al
ayuntamiento para
instalar un hórreo y
allí se celebraban las mallas. Cómo se hace
el relleno del Carregal, cómo nacen las
industrias... vamos viendo cómo en cada
barrio se hicieron las casas principales,
cómo se forja la Cruz Verde, el Camino Real
a Castilla, y cerramos con la historia de la
Plaza del Campo. Qué era antes, cómo se
construye la platea, cuándo se pone el primer farol, cuándo se hace la fuente... todo
esto está en el libro. Y la portada, es un
homenaje que le hago a mi buen amigo
Seijo Rubio.
-El libro se edita cuando se acaban de
cumplir cincuenta años desde su primer
artículo...
-Efectivamente. El 27 de enero de 1965
realicé mi primera colaboración en prensa
en defensa de que el nombre de Brigantium
corresponde a Betanzos. Provocó una serie
"Yo no cobro por ninguna
de mis obras. Lo que
hago, lo hago por mi
pueblo. Es lo que quiero
dejar a Betanzos y a los
betanceiros"
de artículos y creó discrepancias con otros
autores, pero salió triunfante el trabajo.
También se cumple medio siglo de la publicación del artículo "Calles de Betanzos: La
puerta de la Villa". Y desde entonces hasta
hoy no he parado de trabajar y de investigar... pero aunque tengo muchísimo material, incluso podrían hacerse varios tomos
más de este libro, el tiempo no pasa en
balde y ahora me cuesta mucho. Empiezo
sobre las ocho de la mañana pero ya no
puedo pasar más de diez horas trabajando,
es muy duro y no estoy para seguir a este
nivel... espero que con la edición del libro
"El Camino Inglés a Santiago: la antigua
ruta del Camino Real de Ferrol a Compostela", en adelante dedicaré mi tiempo a estudios y ensayos puntuales, porque veo difícil
a estas alturas afrontar estudios semejantes.
-En su tarea de investigación ha recorrido
buena parte de los archivos españoles y
europeos...
-Además de los cercanos, el propio Archivo de Betanzos, los Archivos Notariales de
Coruña y del Reino de Galicia, he trabajado en archivos diocesanos, en el Archivo
General del Ejército Español, en el de
Simancas, donde mi mujer y yo nos pasamos varios años las vacaciones de verano,
en la Brithish National Library, en los archivos nacionales de Francia, el de Novara en
Italia, en Montevideo... hay archivos en los
que es un auténtico lujo trabajar. Pero es un
duro trabajo porque, en muchos casos, los
documentos están sin catalogar, no hay
índices y hay que ir hoja por hoja descifrando, después trasladarlo a un lenguaje entendible...
-¿Cuándo nace su interés por la investigación histórica?
-Desde niño. Yo me crié en la Ferretería
Raimundo Núñez, el mostrador es toda una
lección... escuchaba historias de gentes y de
lugares y todo eso me llamaba poderosamente la atención... hubo dos personas que
me influyeron muchísimo por amistad con
mi familia: Seijo Rubio y Veiga Roel. Me
dieron muy buenos consejos y me animaron
mucho... y de ellos recibí también el cariño
a Betanzos aunque en mi casa, mi abuelo
Raimundo y mi tío Ignacio eran únicos, se
sabían las tradiciones del pueblo, hablando
siempre de anécdotas de otras épocas. Viví
mi ciudad desde niño con una gran intensidad, le tengo un cariño muy especial y por
eso hago todo esto, por el cariño que le
tengo. Todos mis trabajos los hago por
amor a Betanzos, yo nunca cobré nada por
ninguna de mis publicaciones, lo hago por
mi pueblo. Es lo que quiero dejar a Betanzos y a los betanceiros. Mis crónicas son
algo por descubrir y disfrutar.
-Como defensor del patrimonio, ¿cómo
ve el deterioro del casco histórico o la desaparición de edificios emblemáticos como
la Casa Gótica, por ejemplo?
-En toda mi obra hay una defensa del
patrimonio a ultranza. La defensa del patrimonio está siempre presente y utilizo mi
página web también para ello. Yo no puedo
pasar por el Valdoncel sin hablar de la torre
que se ha destruido... lo que pasó con la
Casa Pita fue vergonzoso, la desaparición
de la Casa Gótica está siendo vergonzoso
aún ahora,... lo ocurrido con el Instituto,
una obra cumbre de la arquitectura modernista, lo que está pasando con la Fábrica de
la Luz, son cosas que duelen.. la degradación del casco histórico, son golpes todos los
días, disgustos, noticias que sientes muy
profundamente. Pero yo no me canso de
luchar. Los atentados contra el patrimonio
cometidos en el recinto histórico me disgustan profundamente.
Firme defensor del patrimonio de Betanzos
ha publicado más de cuatrocientos trabajos,
muchos de los cuales pueden consultarse en
su página web: cronistadebetanzos.com.
Entre sus logros están las gestiones realizadas para recuperar la finca "El Pasatiempo",
fue el promotor y fundador del Museo das
Mariñas y realizó la recopilación documental que hizo posible, a propuesta suya, la
creación de la Feira Franca Medieval. En
1983 fue nombrado Cronista Oficial de la
Ciudad de Betanzos, cargo que también le
otorgaron los Ayuntamientos de Miño en
1993 y Paderne en 1995.
14 BC
P RA ZA DO CAMPO
BETANZOS e a súa comarca
abril
2015
Sandra Mosquera recibe o premio
Úrsula Meléndez de Texeda
<< REDACCIÓN / Betanzos >>
A moza betanceira
Sandra Mosquera
Paredes foi
galardoada co
premio Úrsula
Meléndez de Texeda
en recoñecemento á
súa traxectoria
profesional e á súa
superación persoal.
Malia sufrir parálise
cerebral, Sandra ten
dúas carreiras e
traballa de
psicopedagoga na
súa propia empresa
><
Sandra Mosquera Paredes recibiu emocionada o Premio Úrsula Meléndez de
Texeda que o Alcalde, Ramón García, lle
entregou o pasado 15 de marzo no marco
da celebración do Día da Muller. Precisamente, este galardón creouse en 2009
para premiar a traxectoria profesional de
mulleres destacadas da cidade.
Sandra Mosquera "a pesar da súa curta
idade, 27 anos, é xa un exemplo para moitas persoas, de superación, de loita, de
traballo e sacrificio por conseguir superar
todas as barreiras que a vida lle puxo por
diante", destacou Ramón García no transcurso do acto.
Dende que sendo unha nena lle diagnosticaron unha parálise cerebral, a vida de
Sandra, cunha discapacidade física dun 77
por cento, foi unha continua loita por ir
superando atrancos. O seu esforzo e a súa
actitude, xunto co apoio da súa familia,
foron claves para que puidese chegar a
onde chegou. Súa nai levábaa todos os
días a rehabilitación dende que era ben
pequena e súa irmá Ana foi un pilar importante na súa etapa universitaria. "Sempre
me coidaron e me protexeron moito e
aínda seguen a facelo", dicía nunha entrevista publicada neste periódico hai un ano.
Sandra é Diplomada en Educación
Social, Licenciada en Psicopedagoxía e
Máster en Psicoloxía aplicada, traballa
como psicopedagoga na súa propia
empresa, xunto coa súa irmá; hai pouco
publicou un libro sobre os trastornos alimentarios na adolescencia ("Estudio exploratorio sobre factores de riesgo en el desarrollo de trastornos alimentarios") e ten
aínda moitas metas por cumprir. Unha
delas, facer o doutorado.
Unha infancia marcada pola loita e por
superar barreiras "imposibles" como aprender a camiñar, algo que logrou ós seis
anos aínda que os médicos decían que
non podería facelo nunca... rematar os
estudos e emprender unha carreira universitaria, á que lle seguiría outra máis e un
Máster. Ademais, Sandra foi unha alumna
destacada, de brillantes calificacións e con
postos de responsabilidade como Delegada ou membro da Xunta de Facultade.
Agora, serve de espello a outros nenos e
nenas que acuden ás súas clases no centro Educayuda de Betanzos, demostrando
que con esforzo e tesón poden conseguirse grandes resultados e vencer obstáculos
que ás veces poden parecer insalvables.
Sandra Mosquera estivo acompañada
pola súa familia e persoas cercanas no
acto de entrega do premio, no que o Alcal-
> Sandra Mosquera recibe o galardón de mans do Alcalde, Ramón García <
de, Ramón García, aproveitou para
apelar á igualdade entre as mulleres e
os homes e fixo un chamamento en
contra da violencia machista.
García destacou que "é fundamental
que, como mínimo, unha vez ao ano,
teñamos actos como éste, que nos
leve á reflexión e que, á súa vez, nos
sirva para render unha máis que merecida homenaxe a mulleres deste Concello que destacan pola súa traxectoria
e son exemplo na consecución da
igualdade", dixo.
Dende que en 2009 a por entón Concelleira de Muller, Esperanza Sánchez,
decidira instituir este galardón, foron
premiadas: Marieta Sánchez, a título
póstumo, polos seus vinte anos á fronte da Asociación de Amas de Casa;
Consuelo Beade, a primeira concelleira da historia de Betanzos; Salvadora
Corral e Pilar García, por toda unha
vida de traballo na pescadería; Mª del
Carmen González Madrid, a primeira
profesora do Instituto de Betanzos; Mª
Luisa Couceiro e Amalia Leis, pola súa
traxectoria á fronte de dúas emblemáticas farmacias da cidade; a soprano
Pilar Pérez Prado; e nesta edición,
Sandra Mosquera Paredes.
Úrsula Meléndez de Texeda legou
boa parte dos seus bens para a
creación dun Colexio de Orfas
> Foto da fachada do antigo colexio de Orfas promovido por Úrsula
Meléndez de Texeda e que hoxe alberga o centro municipal de maiores <
Úrsula Meléndez de Texeda procedía dunha familia fidalga de
Betanzos que no ano 1629 decidiu
legar no seu testamento a maioría
dos seus considerables bens para a
construción na cidade dunha casa
para acoller nenas orfas, similar á
que o Arzobisco Juan de San Clemente fundara en Santiago.
O seu marido, Juan de Torres, e
os seus fillos Gabriel e Mariana, xa faleceran e
non tiña herdeiros directos.
O colexio non tivo unha sede propia ata finais
do século XVIII, cando se construiu o edificio
que aínda hoxe se conserva e que actualmente,
tras varias reformas interiores, alberga o centro
municipal de maiores. Durante eses anos en
que non contaba con edificación propia, o
colexio estivo ubicado en diferentes lugares.
Úrsula Meléndez de Texeda concebira o centro como un lugar de recollemento para orfas
de idades comprendidas entre os 11 e os 22
anos que só podían sair do colexio para "tomar
estado, civil o eclesiástico" e que, unha vez que
marcharan, non podían regresar quedando a
súa praza para outra nena, tal e como recolle
nun traballo do Anuario Brigantino número 33
de 2010 José Manuel Domínguez García, quen
abonda na historia deste colexio e do que o
sucedería en 1836 no
> O edificio
mesmo emprazamento,
o C o l e x i o d e n e n a s construiuse a finais
pobres.
do século XVIII e
Ademais dos cartos
para a construción do
aínda
se conserva
centro, Úrsula Meléndez
de Texeda deixou no
na actualidade <
seu testamento unha
dotación económica destinada a axudar ás
rapazas que estaban acollidas no colexio na
súa dote á hora de casarse.
abril
2015
BETANZOS e a súa comarca
PUBL ICIDADE
BC 15
16/17 BC
MOITO QUE OFRECER
A Asociación de Comerciantes e Empresarios
de Betanzos, Centro Comercial Aberto, ten
tras de si unha longa historia, máis de trinta
anos pasaron dende a súa fundación, e
integra a uns 200 establecementos comerciais
e pequenas empresas.
A súa traxectoria e consolidación permite
ofrecer ós seus socios e socias numerosos
servizos que poden consultarse na páxina web
www.comerciodebetanzos.com
Ve l a q u í a l g ú n s d o s m á i s
destacados:
• Convenios con entidades
bancarias, empresas,
Anpas, academias,
despachos de avogados,
cruz vermella, etc. que
ofrecen condicións
vantaxosas para os socios e
socias na prestación dos seus
servizos
• Asesoramento xurídico gratuíto co
despacho de avogados López Sánchez.
• Descontos no parking. Convenio coa
empresa Parking Betanzos, polo que os socios
poden adquirir tickets de parking con
descontos para regalar ós seus clientes.
• Campañas promocionais conxuntas con
sorteos e premios para os clientes.
• Información puntual sobre axudas e
subvencións, modificacións lexislativas e
outros temas de interese.
• Formación: cursos, charlas e outras accións
formativas.
• Descontos na publicidade do periódico
"Betanzos e a súa comarca".
• Portal web www.comerciodebetanzos.com
no que atoparán toda a información sobre
convenios, axudas, campañas, formación... e
que permite ós socios e socias dispoñer dun
espazo propio de promoción.
ARUME FOTOGRAFÍA
Máis información: www.comerciodebetanzos.com
[email protected]
[email protected]
Facebook: Comercio De Betanzos Acebe
e
b
e
c
a
F
cca
Coruña, pon á disposición
ormar parte dun
dos seus socios e socias actiamplo colectivo,
vidades formativas, conveestructurado e
nios con outras entidades e empresas que
organizado, e cunha ampla traxectoria
lles ofrecen condicións vantaxosas, asesocomo é o caso da Asociación de
ramento xurídico gratuíto, a posibilidade
Comerciantes e Empresarios de Betande participar en actividades promocionais
zos, con máis de trinta anos de historia,
conxuntas como as noites de portas abersupón para os seus integrantes a positas do comercio local, organizadas en
bilidade de aunar esforzos en favor de
varias ocasións, os mercados de
conseguir obxectivos comúns.
ACEBE CCA integra á maior
ACEBE CCA dispón oportunidades e outras iniciativas
en conxunto coas
par te do comercio e das
dunha infraestrutura organizadas
administracións local, provincial ou
pequenas e medianas empreconsolidada que
autonómica.
sas locais cunha masa social
de máis duns 200 socios e dispermite ofrecer ós seus Estas colaboracións permitiron, por
instalar nos dous últimos
pón dunha infraestrutura conasociados numerosos exemplo,
anos unha pista de patinaxe duransolidada que permite ós seus
servizos e vantaxes ás te a campaña de Nadal que foi
asociados dispoñer de múltiples servizos e vantaxes ós
que non terían acceso todo un éxito de participación e
a dinamizar a vida
que de forma individual non
de forma individual contribuiu
comercial e da cidade.
podería ter acceso.
A entidade traballa en novas accións baixo
Ademais das campañas promocionais
a premisa de procurar o beneficio non só
que a entidade organiza de xeito periódo comercio e da hostalería, senón do
dico (Nadal e verán), a asociación,
municipio.
integrada nas Federacións de Comercio
Provincial e Autonómica e na Confederación de Empresarios da
BETANZOS e a súa comarca
abril
2015
VEN DE COMPRAS A BETANZOS
A ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E EMPRESARIOS DE BETANZOS PUXO EN MARCHA UNHA INICIATIVA DE PROMOCIÓN CONXUNTA DOS
ESTABLECEMENTOS COMERCIAIS E EMPRESAS QUE ABREN OS SÁBADOS POLA TARDE. UNHA VINTENA DE COMERCIOS SUMÁRONSE A ESTA PROPOSTA
CCA). O colectivo, que integra a sábados, o que buscamos agora é
maior parte do comercio e das que a xente saiba cales son eses
pequenas empresas locais, puxo en negocios que abren e ofrecer unha
marcha unha iniciativa de promo- visión conxunta das alternativas
ción conxunta dos establecementos que ofrece o comercio local para
comerciais que abren ó público os os sábados pola tarde", explicou
sábados en horario de tarde coa Anido.
A esta proposta, xurdida
finalidade de que os clientes saiban
con certeza
• BAZAR FINITA CARAMÉS
cales son os
• BICOCA
comercios e
• CALZADOS PEPE GRANERO
empresas que
• CONFECCIONES CHELA CABALLERO
• CUORE BOUTIQUE
están abertos
• CUPLE
nas tardes
• DANS COMPLEMENTOS
dos sábados e
• DBEBES
• ELI FERNÁNDEZ
poidan plani• ENXOVAL DO FOGAR
ficar as súas
• EURO CONFORT -DON DINO
compras de fin
• FREESIA
• GRAF MODA JOVEN
de semana.
• JAVIER MODA
"Moitos des• LIBRARÍA BIBLOS
• MARGOT TU BOUTIQUE DE MENAJE
tes locais levan
• METAMORFOSE
anos abrindo
• NANA PELUQUERÍA INFANTIL
nas tardes dos
• PERFUMERÍA ADREZO
ABREN OS SÁBADOS POLA TARDE
O
frecer ós clientes un
mellor servizo adaptado
ás súas necesidades é
unha das razóns pola que
unha parte importante dos comercios e empresas locais abren os
sábados pola tarde.
Deste xeito cumpren varios obxectivos. Por un lado, facilitan as compras a aqueles clientes que durante
a semana non dispoñen de tempo.
Por outro lado, contribúen a crear
cidade, ofrecendo a posibilidade
de combinar o tempo de ocio coas
compras. "Saber que o sábado
pola tarde hai tendas abertas contribúe a que a xente se anime a vir
a Betanzos, a tomar algo, a pasear
e a visitar os negocios, fai que a
cidade teña máis vida", dixo a Presidenta da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Betanzos,
Centro Comercial Aberto (ACEBE
• TIKISMIKIS
• XOMA KIDS
nunha das últimas Asambleas de
ACEBE CCA, sumáronse unha vintena de comercios de diferentes
rúas da cidade e de distintos sectores: moda, calzado, complementos,
floristerías, xoguetes, lencería e
baño, librarías, perfumerías....
A esta acción promocional pode
adherirse, de xeito gratuíto, calquera dos establecementos asociados que o desexe e que cumpla a
condición de abrir os sábados pola
tarde, chamando ás oficinas da
asociación no teléfono
981774574, de luns a venres en
horario de 10:00 a 14:00 horas ou
remitindo un e-mail a [email protected]
"Gustarianos que se sumaran a
maior cantidade de negocios posible para que a oferta sexa ampla e
interesante para os clientes", explicou a Presidenta de ACEBE CCA.
18 BC
COM A RCA
BETANZOS e a súa comarca
abril
2015
PADERNE
Nenos e maiores
celebran en Paderne o
Día da Árbore e o do
Medio Ambiente
REDACCIÓN / Paderne
O Concello de Paderne organizou
varios actos no pasado mes de marzo
para celebrar o Día do Medio
Ambiente e o Día da Árbore.
Na primeira xornada realizouse
unha limpeza e recollida de lixo por
todo o termo municipal contando coa
colaboración de varios colectivos da
zona: couto de caza, sociedade de
pescadores, confraría, gandeiros e
veciños ademais da empresa encargada da recollida de lixo, sumáronse
á iniciativa.
O día 21 festexouse o Día da Árbore, nesta ocasión o lugar elixido foi a
parroquia de Paderne. Nenos e maio-
res prantaron varias especies de árbores no Telleiro e a Coral Albeiro de
Velouzás interpretou o himno á árbore
que hai uns anos se cantaba nas escolas coa chegada da primavera.
Os maiores poderán
asistir a novas sesións
de Balneoterapia en
abril e maio
REDACCIÓN / Paderne
Imaxe de grupo dos participantes na viaxe de tres días a Cantabria organizada polo Concello de Paderne
Veciños de Paderne participan
nunha viaxe a Cantabria
REDACCIÓN / Paderne
Veciños e veciñas de Paderne participaron os días 30, 31 de marzo e 1 de
abril nunha viaxe a Cantabria organizada polo Concello.
Os participantes visitaron o Pazo e o
Arriba, participantes no curso de vela que se impartiu a través da Aula da Ría
O Alcalde de Paderne, xunto aos nenos e maiores que participaron na celebración do Día da Árbore
parque da Magdalena, o Casino e a
Catedral, entre outros lugares de Santander e desprazáronse ata o Parque
de Cabárceno, a Comillas, a Santillana
del Mar, ás Cuevas del Soplao e a San
Vicente de la Barquera entre outras
localidades.
As persoas maiores de 65 anos
ou os pensionistas maiores de 60
anos que estean empadroados no
municipio poderán participar en
dúas novas sesións de balneoterapia no Balneario de Guitiriz os vindeiros días 22 de abril e 13 de
maio.
Os interesados en acudir teñen
ata o venres anterior ás datas programadas de saída para solicitar a
súa participación chamando ás oficinas municipais, ó teléfono
981797001.
A saída será dende a Casa do
Concello ás 9:30 horas co regreso
previsto para as 13:30 horas.
A Aula da Ría organizou sendos
cursos de piragüismo e Vela
REDACCIÓN / Paderne
A Aula da Ría organizou o pasado mes
de marzo sendos cursos de piragüismo e
de vela, financiadas a través da Consellería de Medio Rural e do Mar, co cofinanciamento do Fondo Europeo de Pesca. As
actividades están enmarcadas no Grupo
de Acción Costeira GAC-2 Golfo Ártabro,
do que o Alcalde, César Longo é Vicepresidente, e como parte do proxecto "Paderne e a Cultura Mariñeira".
O curso de piragüismo realizouse os días
14 e 15 de marzo e foi impartido polo técnico deportivo do Concello. Os participan-
tes partiron da Ribeira de Chantada e realizaron rutas en kaiak pola ría.
A actividade de vela realizouse en catro
xornadas de fin de semana, desde o 28 de
febreiro ata o 8 de marzo e serviu para
achegar ós asistentes á ría amosando as
posibilidades de ocio que ofrece. Nas xornadas, os participantess recibiron nocións
sobre as diferentes partes dunha embarcación, as manobras que se poden realizar,
as normas de seguridade e os nudos básicos.
O Concello prepara a Festa dos
Maiores para o 25 de abril
REDACCIÓN / Paderne
O 25 de abril celebrarase a Festa dos
Maiores no Polideportivo Municipal a partir
das 13:00 horas. O programa abrirase cun
saúda do Alcalde e unha Misa de Campaña. Tamén haberá unha felicitación especial
ós máis maiores de cada parroquia á que
seguirá o xantar de confraternidade. Haberá servizo de autobús que percorrerá as
diferentes parroquias. Á festa poden acudir
os maiores de 65 anos ou pensionistas
maiores de 60 e as súas parellas, sempre
que estean empadroados no Concello. Para
anotarse poden chamar ás oficinas municipais ata o día 22 de abril.
Súmate á Marea
Plataforma cidadá polo cambio
democrático en Betanzos
Hipólito Pérez Novo
Licenciado en Dereito e Funcionario da Xunta de Galicia
CANDIDATO Á ALCALDÍA
“ Recuperaremos o Concello para poñelo ao
servizo das betanceiras e betanceiros ”
Máis información: http://www.betanzosnovo.org
Contacto: [email protected]
Betanzos Novo
abril
2015
PUBL ICIDADE
BETANZOS e a súa comarca
BC 19
SE ACERCA
EL MOMENTO
Se acerca el momento en
el cual, con vuestro voto,
podamos definir el futuro
de Betanzos y por este
motivo nuestro Candidato
a la Alcaldía, José Ángel
Rodríguez Prieto, está
realizando encuentros con
distintas asociaciones así
como visitando las distintas Parroquias betanceiras para, de esa forma,
recabar las inquietudes
de nuestras vecinas y vecinos.
A través de las anteriores
entrevistas, y aportaciones propias, se está llevando a cabo el Programa Electoral de nuestro
Partido, siempre, contando con la opinión de todas
y todos los betanceiros,
para intentar recuperar
a Betanzos de su olvido
y despertarlo nuevamente para afrontar el futuro
con la seguridad y fuerza
desde esa renovación que
la ciudad necesita.
Desde este Partido se está realizando un proyecto ilusionante, donde
estamos absolutamente implicados
ya que, NUESTRO ÚNICO SENTIMIENTO ES BETANZOS.
Queremos trasladar a nuestras vecinas y vecinos, que
van a tener la oportunidad de elegir un nuevo Gobierno
en las urnas, que si así lo deciden tendrán desde este
Partido un Alcalde y Gobierno a la altura de lo que necesita Betanzos, para seguir disfrutando de ella en toda
su plenitud y llevarla hacia el futuro que merece.
Ese futuro se fundamenta en las siguientes iniciativas,
entre otras muchas:
Potenciar y tener en cuenta a las asociaciones de Comercio y Hostelería
para realizar acciones conjuntas.
Agilizar los trámites administrativos
para la apertura de nuevos establecimientos. Además de todo tipo de trámites burocráticos.
Dar apoyo a publicaciones de
autores de la ciudad.
Completar las dotaciones deportivas y sociales en los diferentes barrios y parroquias
de nuestra ciudad así como la
rehabilitación y modernización
de las ya existentes.
Colaboración permanente con
las AMPA´s en la realización
de actividades extraescolares.
Incentivos municipales para facilitar la
creación y el asentamiento de nuevas
empresas.
“Vivero de empresas” para tutelar e
incentivar el espíritu emprendedor y la
puesta en marcha de proyectos empresariales.
Una oficina de gestión económica que
asesore en la creación de PYMES y el
autoempleo, informe y ayude a solicitar
las prestaciones institucionales para su
funcionamiento.
Formalizar convenios con empresas y
comercios de Betanzos para abaratar
los servicios a los más jóvenes.
PORQUE
NUESTRO
SENTIMIENTO
ES BETANZOS
Fomento y desarrollo del voluntariado,
como expresión democrática de la libertad y solidaridad, sensibilizando al
tejido social en todas las áreas: social,
medioambiental, cultural, turística…
Modificación de Plan de Protección del
Casco Histórico, y Diseño de un Plan Integral para facilitar el desarrollo de lo
que constituye la Joya de nuestra Ciudad.
Programa de soterramiento de líneas
de servicio en el casco histórico.
Recuperar el esplendor perdido del
Pasatiempo.
Iluminación de Edificios y elementos de
valor patrimonial.
Creación de una plaza policía municipal mujer para la atención de casos de
maltrataos a mujeres.
Habilitar aparcamientos municipales
periféricos para días de aglomeraciones.
Humanizar la ciudad respetando las
necesidades del Municipio.
Eliminación de las barreras arquitectónicas que impiden el libre desenvolvimiento de todas y todos los vecinos.
Formalización de convenios con propietarios para incentivar el alquiler de
viviendas deshabitadas, “Bolsa de Viviendas”.
Dotar a Betanzos de un Plan General,
acorde a los tiempos.
El Candidato, y su equipo de trabajo, no tienen
la menor duda en cuanto a que ese futuro es
posible e intentará convertirlo en presente con
vuestro apoyo el próximo mes de Mayo, os aseguramos que estamos preparados para coger
las riendas de Betanzos.
20 BC
COM A RCA
BETANZOS e a súa comarca
BERGONDO
COMARCA
O Concello convoca axudas para
entidades sen ánimo de lucro
REDACCIÓN /Bergondo
A Alcaldesa, Alejandra Pérez, e membros da Policía Local xunto ó novo vehículo
A Policía Local de Bergondo
estrea coche patrulla
O Concello de Bergondo acaba de
abrir a convocatoria de subvencións
para entidades sen ánimo de lucro do
municipio. A estas axudas poderán
concorrer asociacións que desenvolvan
programas culturais, deportivos, formativos ou xuvenís. O prazo para a solicitude destas subvencións xa está aberto
e rematará o vindeiro 18 de abril. As
entidades interesadas poderán descargarse os impresos de solicitude dende a
web municipal: www.bergondo.es
CURTIS
O Concello investiu case 30.000 euros de fondos propios
para modernizar o parque móbil do corpo
REDACCIÓN /Bergondo
A Policía Local de Bergondo dispón desde o pasado 27 de marzo
dun novo coche patrulla. O Concello investiu case 30.000 euros de
fondos municipais para a modernización do parque móbil e que os
axentes dispoñan dun novo vehículo de mellores condicións.
marzo
2015
O coche é de combustible diesel e
conta con equipamento como
serea, megafonía, módulos de iluminación LED, lanternas, sinais
enrollables ou extintor.
O Concello presentou xa ante a
Xunta a solicitude dunha subvención para poder adquirir outro
vehículo máis para a policía municipal.
Ademais da Corporación, encabezada polo Alcalde, Javier Caínzos, acudiu á festa dos maiores o
Presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría
Máis de 350 persoas asistiron á
homenaxe ós maiores
organizada polo Concello
Ademais da Corporación, acudiu ó evento o Presidente
del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría
REDACCIÓN /Curtis
Máis de 350 persoas asistiron o
pasado 29 de marzo ó homenaxe
que cada ano organiza o Concello
de Curtis ós maiores do municipio.
Ademais dos membros da Corporación Municipal, encabezada polo
Alcalde, Javier Caínzos, acudiu ó
evento o Presidente del Consejo de
Estado, José Manuel Romay Beccaría.
A Festa dos maiores celébrase un
ano en Curtis e o outro ano en Teixeiro e, nesta ocasión, festexouse no
Recinto Feiral de Curtis.
Curtis inviste un millón de euros
nun plan de mellora viaria
Executaranse obras en todas as parroquias mediante as
aportacións da Xunta, da Deputación e do Concello
REDACCIÓN /Curtis
O Concello de Curtis executará
obras de mellora na rede viaria de
todas as parroquias, cun investimento dun millón de euros froito da
colaboración coa Xunta e coa
Deputación da Coruña.
As melloras consistirán na ampliación dos anchos de calzada, na
pavimentación con aglomerado
das pistas e no acondicionamento
de zonas peonís, rebacheos e reposicións de firmes.
Parte das obras, por un importe
de 700.000 euros, xa están contratadas e comezarán en breve, según
fontes municipais, e os restantes
traballos están en fase de contratación.
Promabe y otros
colectivos del sector
estudian medidas para
contrarrestar la bajada
de precios de la madera
REDACCIÓN /Comarca
El desajuste y continuas bajadas
de precios de la madera que últimamente ponen en práctica las
pasteras de España y Portugal y
las medidas a adoptar ante esta
situación fue el tema principal de
la última reunión de la Asociación
de Productores de Madera de
Betanzos y comarca, Promabe,
celebrada el pasado 6 de marzo.
En ella, los socios asistentes
acordaron parar las cortas una
temporada con el objetivo de
recuperar precios y a la espera
de los acuerdos adoptados por
otras asociaciones del sector.
En una reunión entre asociaciones de toda Galicia celebrada en
Vicedo el 21 de marzo, no se
llegó a un acuerdo global, con 4
abstenciones y un empate entre
parar las cortas y continuar. Lo
que sí se acordó fue que un equipo jurídico de Santiago redacte
una carta que se someterá a votación en una próxima reunión que
se celebrará el próximo 10 de
mayo en Cerdido, donde se decidirá si se remite a Bruselas, a los
tribunales de precios y competencia.
Por otro lado, Ence está confeccionando una propuesta respecto
a los precios que será estudiada
por los diferentes colectivos. Además, también se estudiarán otras
ofertas comerciales de las que se
informará a los socios en la próxima reunión que será el 8 de mayo
a las 20:00 horas en el Aula de
Cultura Xulio Cuns.
Por otro lado, el colectivo incidió
en la conveniencia de establecer
cotos de corta en los montes para
poder mantener el precio real. La
intención es que en los montes
pequeños y de poco volumen se
llegue a acuerdos de corta con los
colindantes para conseguir mejores precios y realizar las cortas y
plantas al mismo tiempo.
Para resolver cualquier duda
pueden contactar con la asociación a través de los teléfonos
603677503 ó 696206759. También atienden al público en su oficina situada en el edificio de la
Pescadería.
abril
2015
COMARCA
BETANZOS e a súa comarca
ABEGONDO
A Banda de Música de Abegondo rende
homenaxe a Los Key no Teatro Colón
REDACCIÓN /Abegondo
A Banda de Música de Abegondo renderá
homenaxe á Orquestra Los Key co gallo da
celebración do seu 45 aniversario. Será nun
concerto o vindeiro xoves 16 de abril ás
nove da noite no Teatro Colón da Coruña.
O director da Banda, Pablo Álvarez, fillo
de Pepe Alva, un dos fundadores de Los Key
foi quen promoveu este espectáculo que
será presentado por Paco Lodeiro e no que
actuarán algúns dos músicos da extinguida
formación: Sito Sedes, Tito Calviño, Paty
Lesta, Toni Meijide, Melchor Rodó, Manolito
Díaz, Jose María.
"Nun tempo no que as verbenas son máis
ben un espectáculo de luz e son, neste concerto preténdese facer unha homenaxe ás
verbenas de fai décadas, nas que a música
e o baile eran o máis importante, interpretando temas como "La Salvaora", "El Emigrante", "Fin de Semana", "La burrita" e o
tema "Agarrate Saxo" que tocaba Pepe
Alva e que tamén o seu fillo interpretou na
súa época na orquestra", explicaron os
organizadores. Nesta ocasión, o tema estará interpretado por Ángel Vicos, saxofonista
da Banda de Música de Abegondo. O
grupo de baile Salsa Nova de Betanzos
tamén acompañará nalgún dos temas.
A Agrupación Musical de Abegondo, asociación que xestiona a Banda de Música de
Abegondo, e a súa Presidenta, Carmen Fer-
nández, agradecen ó Concello de Abegondo que porá buses gratuítos para o concerto, desde a localidade. Tamén agradecen á
Deputación da Coruña, ó Teatro Colón, a
Sala Nova e, en xeral, a todos os que fan
posible que este evento, que ten as localidades xa esgotadas, se poida realizar. A
mediados de ano sairá un disco deste concerto, que a banda grabará nos estudios
Mans.
A Banda de Música de Abegondo, unha
das bandas de máis reciente creación no
entorno, ten o seu activo máis importante no
grupo de músicos, máis de cincuenta, con
idades de entre 10 e 70 anos, que, xunto co
director Pablo Álvarez Rodríguez e a directiva da Agrupación Musical de Abegondo
traballan con ilusión para que este proxecto
musical siga colleitando éxitos.
A agrupación dispón de páxina en Facebook "Banda De Música de Abegondo" na
que ofrecen puntual información sobre os
seus concertos e actuacións.
BC 21
O Concello acorda co Colexio de
Odontólogos prezos reducidos
para persoas en risco de exclusión
É o primeiro convenio deste tipo asinado en Galicia. Ademais, o
Goberno Local sufragará a metade do prezo xa rebaixado.
REDACCIÓN /Abegondo
O Concello de Abegondo e o
Colexio Oficial de Odontólogos e
Estomatólogos da Coruña asinaron
un acordo sen precedentes en Galicia. Trátase do establecemento de
tarifas reducidas nos tratamentos
dentais para persoas en risco de
exclusión.
Ademais, o Alcalde, José Antonio
Santiso, anunciou que o Concello
sufragará o 50 por cento do custe
destes tratamentos xa reducidos
polo Colexio de Odontólogos.
Serán os Servizos Sociais municipais os encargados de emitir os
informes pertinentes para dar acceso ás familias con menos recursos a
estes servizos.
As tarifas inclúen, por exemplo,
obturacións por 20 euros, endodon-
cias entre 30 ou 40 euros, según a
complexidade; coroas simples por
75 euros; próteses removibles por
200 euros, diagnóstico por un custe
de 10 euros e limpezas e revisións
por 10 euros, entre outros servizos.
A asistencia levarase a cabo na
clínica social do Colexio e os odontólogos serán persoal cualificado e
colexiados que se encargarán de
determinar o tratamento preciso
para cada persoa en función do
diagnóstico realizado.
O acordo ofi asinado polo Alcalde, José Antonio Santiso, e polo
Presidente do Colexio de Odontólogos, José María Suárez. Santiso
felicitou ó Presidente do Colexio
pola iniciativa que permitirá "facilitar ó máximo que as persoas con
verdadeira necesidade poidan acudir ó dentista", dixo.
DEFENDENDO O NOSO
Os recortes tanto no social como en equipamentos marcan as
políticas dos gobernos do PP tanto no Estado coma na Xunta
Pese a todo, dende o PSOE, co alcalde Ramón García Vázquez ao frente, exiximos
o que a Betanzos lle corresponde, defendendo o noso, e nese camiño seguiremos a
reivindicar, mal que lle pese a algúns, o que consideramos xusto para Betanzos:
•
Froito de defender
o noso conseguimos, xunto coa comunidade educativa, que a Xunta construise un colexio de Infantil.
Ahora toca exixir que en
lugar de aulario sexa un
colexio independiente; que
se completen os equipamentos, entre outros, cun
patio cuberto, e que se
plantexen melloras urxentes para o Vales Villamarín
•
Casco histórico.
Fartos de falsas promesas
e incumprimentos. A Xunta
do PP segue sen recuperar as vivendas que adquiriu no casco histórico.
Exixiremos a súa rehabilitación e máis axudas para
que os propietarios poidan
facer melloras
•
Construcción de
centro de día. Demanda-
remos que se recupere o
proxecto de Centro de Día,
coa mellora do antigo centro de saúde e que o Estado poña a disposición dos
veciños o local de sindicatos.
•
Porto e Autopista.
Melloras na zona portuaria, solicitadas en reiteradas ocasións á Xunta. Seguiremos a traballar para
eliminar á peaxe da
autopista
Contra os
•
recortes do PP
exixiremos que se
manteñan os servicios públicos coma
xa fixemos reclamando o mantenemento dos xulgados e das oficiñas
de facenda.
22 BC
DEP ORTES
Padexeiros do Ría de Betanzos que participaron no Campeonato de España de fondo disputado en Sevilla
O Ría de Betanzos cumple
expectativas en Sevilla e Pontevedra
O Clube de piragüismo Ría de
Betanzos participou en marzo no
Campionato de España de fondo,
disputado en Sevilla. Alí, en augas
da "Isla da Cartuja", David Mosquera Lendoiro gañou a C1 veterana e Mario Rey logrou o terceiro
posto na C1 cadete B. O resto de
membros do clube, ata un total de
dez deportistas, entraron dentro do
tempo de puntuación marcado
para este campionato.
O día 28 de marzo, o clube brigantino tamén se desprazou ata
augas de Pontevedra para disputar
o Campionato Galego de fondo en
barcos de equipo. A canteira non
abril
2015
B A LO N C E S T O
P I RA GÜ I SMO
REDACCIÓN/ Deportes
BETANZOS e a súa comarca
A la izquierda foto del equipo cadete del Santo Domingo. A la derecha, equipo junior del club betanceiro. Abajo, una jugada de uno de los últimos partidos del senior
Un Santo Domingo muy
vivo en todos los frentes
MARCO BASTEIRO/ Deportes
fallou e a C2 cadete composta por
Mario Rey e José L. Sánchez acadou o terceiro posto. A K2 cadete
logrou o quinto posto, tripulada por
Iván Fernández e Kevin García.
Os veteráns tiveron tamén moito
que dicir neste campionato, acadando o terceiro posto Fran García
e Neftalí Paraje na K2 veterana
35-39 e Julián Rodríguez e Roberto
López tamén conseguiron un terceiro posto na K2 veterana 40-44.
O día 29 de marzo, os máis
pequenos comezaron tamén a súa
tempada, desprazando o clube a
máis de vinte deportistas ata augas
de Verducido. Alí todos os deportistas entraron no tempo de puntuación.
El equipo Senior del Santo Domingo
Betanzos, a pesar de las bajas, consiguió una importante victoria en el
campo del Basquet Coruña, en un
partido que se presumía vital para las
aspiraciones del club betanceiro de
permanecer un año más en la categoría.
Importante victoria del Santo por
59-75 en un encuentro en el que se
mostró muy superior a su rival a lo
largo de todo el partido y en el que la
seriedad defensiva resultó clave para
imponerse al equipo coruñés.
Tras su victoria contra el CB Ferrol,
el junior del Santo Domingo marcha
tercero de Galicia a un paso de
meterse en el play off que le daría la
posibilidad de disputar el Campeonato de España.
Gran parte de la plantilla junior
entrena y disputa partidos con regularidad en el equipo EBA y con los
filiales Baby Santo y FUCO.
El Filial FUCOBET está a un paso de
certificar su acceso al play off de
ascenso a liga autonómica tras vencer
sin problemas a Xerión por 90-48 e
imponerse a St Cristina CBA por 11
puntos. Además, varios de sus integrantes ayudan también al joven
equipo Baby Santo, que disputa la
liga autonómica, para que puedan
mantener la categoría gallega mientras ayudan al EBA a hacer lo propio.
Por su parte, el equipo cadete marcha quinto, en puestos de play off, a
pesar de caer en casa del líder, el
Estudiantes de Lugo, por 14 puntos de
diferencia.
La sección femenina del
club es ya una realidad
La sección femenina del Club Santo Domingo es
ya una realidad que ha venido para quedarse.
Además de la representación en escuelas, las
infantiles de Javi Blanco y Cris Babío y, sobre todo,
las cadetes en sus dos equipos, el de primer año y
el de segundo año, deparan intensísimos derbis en
el pabellón municipal, que se deciden para uno u
otro equipo en los últimos suspiros.
Equipo femenino del Santo Domingo
FUNERARIA y VELATORIOS
LA MERCED
SERVICIOS PARTICULARES Y DE CUALQUIER COMPAÑIA
Pza. Alfonso IX, Nº 10
Telf. 981 77 09 52 - BETANZOS
Si Ud. tiene una póliza, sea de la compañía que sea,
Ud. puede elegir su servicio,y si tiene alguna duda
o necesita de nuestro servicio, llámenos
NUESTRO TELEFONO PERMANENTE ES EL 981 79 20 28
ESTAMOS PERMANENTEMENTE A SU DISPOSICION
VELATORIOS
C/ La Marina, 80 (Paseo del Malecón) - BETANZOS - Telf. 981 771306
abril
2015
BETANZOS e a súa comarca
DEPORTES
BC 23
X A DREZ
Unha das xornadas de liga disputada en Betanzos
O Clube Xadrez
Betanzos conclúe a liga
logrando os obxectivos
de permanencia
REDACCIÓN/ Deportes
Os dous equipos do Clube Xadrez
Betanzos que disputan a Liga Galega de xadrez remataron as súas
respectivas competicións conseguindo os obxectivos que a entidade tiña marcados ó inicio da tempada.
O equipo Xadrez Betanzos A
logrou manter a permanencia na
Segunda División, a falta dunha
xornada para o remate da competición.
O equipo B, que está integrado
na súa maior parte por nenos e
nenas da escola de xadrez, finalizou cuarto na Terceira División, con
posibilidades de ascenso á Segunda.
Nicolás Domínguez, á esquerda, durante unha das
partidas do Campionato Galego
Meritoria participación
de Nicolás Domínguez
no Campionato Galego
Os nenos e nenas do Clube Xadrez Betanzos, xunto ó Presidente, Julián del Río tralo torneo / LUIS BOUZA
O Xadrez Betanzos destaca
no Comarcal Xogade
REDACCIÓN/ Deportes
Os nenos e nenas do Clube
Xadrez Betanzos participaron con
éxito na fase comarcal do torneo
Xogade, celebrado os domingos 15
e 22 de marzo en Cambre, tanto
na competición individual como
por equipos, integrados no combinado Xadrez das Mariñas xunto
con xogadores de Sigrás e da
Coruña.
Por equipos, logrou o primeiro
posto, e polo tanto o pase á fase
intercomarcal, nas categorías
infantil masculino e feminino e ale-
vín. Na competición individual,
lograron os trofeos de campión
Roque Bouza Santiso e Nicolás
Domínguez Souto, en infantil e benxamín, respectivamente.
En categoría prebenxamín, participaron no torneo Xabier Torrado
Rey, Alfonso Regueira Fontenla,
Noel Balsa González e Martín Fernández Doporto, que realizaron
unha boa competición.
En benxamín, ademais de Nicolás
Domínguez, participaron Sofía Rioboo Taibo que obtivo 4 puntos dos
cinco posibles quedando en sétima
posición; e Joel Armada Martínez,
REDACCIÓN/ Deportes
O equipo Xadrez das Mariñas, no que estaba integrado
o clube betanceiro, logrou o primeiro posto en alevín e
en infantil masculino e feminino / LUIS BOUZA
Mario López Fernández e Noelia
Rodríguez Carro.
En alevín, Omar Dans Castro quedou 5º con catro puntos. En Infantil,
ademais de Roque Bouza, participaron Pablo del Río Sánchez, 4º
con 3 puntos; Noel Freire Mahía,
6º, Martín Pereiro Lagares e María
Dans Castro.
O neno Nicolás Domínguez Souto,
do Clube Xadrez Betanzos, obtivo
un meritorio posto 13, dun total de
72 participantes, no Campionato
Galego Sub-10 disputado os pasados días 28 e 29 de marzo no Hotel
Scala de Padrón.
Nicolás Domínguez, o único
representante do clube betanceiro
neste campionato, rematou a competición con 5,5 puntos dos 8 posibles, na que foi a súa primeira participación nun torneo autonómico.
Nicolás acudiu ao Galego tras
quedar Sub-Campión Provincial na
categoría sub-10, no torneo disputado o pasado 11 de xaneiro en
Doniños.
24 BC
DEP ORTES
T AEKWO N DO
abril
2015
O Clube Kwon Campión
Provincial Escolar de
Combate en alevín e
subcampión en infantil
O Han's Horang-I logra
bos resultados nos
campionatos provinciais
de combate e técnica
REDACCIÓN/ Deportes
REDACCIÓN/ Deportes
O Clube Han's Horang-I de Bergondo
conseguiu un importante número de
medallas nas diferentes competicións
nas que participou durante o pasado
mes de marzo.
A máis recente, o Campionato Provincial Escolar de Taekwondo celebrado o
28 de marzo en Sada, no que participaron nas modalidades de exhibición,
técnica, freestyle nas categorías prebenxamín, benxamín, alevín, infantil e
cadete.
Na modalidade de técnica, obtiveron
a medalla de ouro Rubén Galdo Maira,
Adriana Carro Aguiño e Ana Llin Shin
Veiga; foron prata Daniel Pérez Rey,
Lola Soto Veira e Andrés Andrade Paz;
lograron o bronce Daniela Sánchez
Fraga, Isaac Mouzo Pérez, Andrés
Rodríguez Boutureira e Pepe Soto Veira;
ademais, lograron un quinto posto Eva
Arán Riveiro e Tomás Veira Quiñones.
Na clasificación final por equipos obtiveron o segundo posto.
Na modalidade de Freestyle feminino,
Paula Pérez Rey logrou a medalla de
bronce e en masculino, Rubén Galdo
Maira tamén se fixo cun bronce.
En exhibición cadete lograron bronce
Paula Pérez Rey, Daniela Sánchez
Fraga, Eva Arán Riveiro, Ethan Barbosa
BETANZOS e a súa comarca
Imaxe de grupo dos deportistas do Han's Horang I que participaron no Campionato Provincial Escolar de técnica
García, Inés Arán Riveiro, Iván Naveira
Muiños, Adriana Carro Aguiño e Clara
Aguiar Landeira.
En infantil tamén lograron o bronce
Andrés Rodríguez Boutureira, Isaac
Mouzo Pérez, Daniel Pérez Rey, Rubén
Galdo Maira, Tomás Veira Quiñones,
Lola Soto Veira, Andrés Andrade Paz e
Diego Roca Santiago.
Na clasificación xeral por equipos de
Freestyle quedaron terceiros. Todos os
competidores do Han's Horagn-I clasificáronse para a final galega que se
celebrará o 18 de abril en Monforte.
Este campionato será decisivo para
seleccionar ós competidores que representarán a Galicia no Campionato de
España.
Obtiveron o quinto posto na clasificación e pasan á final galega Diego Fernández Pascual, Carla Sesar Vila, Sara
Rizo Savelkouls e Alba Durán Romera.
No Provincial de Combate celebrado
en Betanzos, participaron nove competidores do clube que lograron catro
ouros: Paula Pérez Rey, Andrés Rodrí-
guez Boutureira, Daniela Sánchez
Fraga e Clara Aguiar Landeira; unha
prata: Alba Durán Romera; e dous
bronces: Isaac Mouzo Pérez e Sara
Rizo Savelkouls.
Os mestres Shin Jang Seung Han e Begoña
Veiga Rodríguez tralo campionato Galego
No Campionato Galego de Técnica e
Freestyle Adultos, disputado en Noia o
14 de marzo, participaron os mestres
Shin Jang Seung Han, que obtivo a
medalla de ouro; e Begoña Veiga
Rodríguez que logrou o bronce.
Na competición por parellas os dous
mestres lograron a medalla de prata.
O Clube Kwon Betanzos organizou,
por cuarta vez, o Campionato Provincial
Escolar de Combate, no que cada ano
aumenta a participación e o nivel dos
depor tistas e no que os rapaces
betanceiros lograron un éxito sen precedentes: Campións por equipos na categoría alevín, por diante do Maniotas de
Noia e o Natural Sport de Riveira; e
Subcampións en categoría Infantil, só
superados polo Maniotas e co Natural
Sport de Riveira como terceiro clasificado. Ademais, lograron 17 medallas, 10
delas de ouro.
A Secretaría Xeral para o Deporte, o
Concello de Betanzos e a Federación
Galega de Taekwondo contribuíron a
que a proba transcorrese sen contratempos, coas cámaras da TVG como testemuñas.
Os 12 clubes e 172 competidores inscritos amosaron os seus progresos na
modalidade olímpica do Taekwondo,
nunha xornada que foi o debut para
moitos dos participantes.
Os pequenos deportistas do Kwon
Betanzos saíron especialmente motivados cunha afición que non se cansou de
Podio con dobre presenza do Kwon, no centro, Lucas
Mahía (ouro) e Serafín Rodríguez (bronce)
Podio con dous competidores do Kwon, de esq. a dta.
Mateo Romay (bronce) e Marcelo Barreiro (ouro)
animar. En total, 17 medallas de 21
competidores das que 10 foron de ouro:
Iria Valeiro, Irati Pérez, Aixa Fernández,
Laura Penas, Lucas Mahía, Martín
Domínguez e Marcelo Barreiro en Alevín; e Anahi Schmidt, Andrea Cortés e
Juan Schmidt en Infantil. Ademais houbo
dúas medallas de prata para Tania Cortés e Nerea Quintana, ámbalas dúas en
alevín; e cinco de bronce para Marta
Cortés, Mateo Romay e Serafín Vázquez
en Alevín; e Arón Vázquez e Mario
Couceiro en Infantil.
Os 17 medallistas acadaron ademais
a clasificación para o campionato rexional, que se disputará en maio.
Cinco alumnos do Kwon
Betanzos acuden ós
Campionatos de España
Cadete e Sub 21
REDACCIÓN/ Deportes
Un grupo de cinco alumnos do Clube
Kwon Betanzos acudiron ós Campionatos de España Cadete e Sub-21 disputados en Tarragona. Luchas Mahía, Juan
Schmidt, Andrea Cortés e Anahi Schmidt
en cadete; e Alba López en sub 21, non
lograron ningunha medalla pero deron
unha boa imaxe ante os mellores da
categoría.
Non puido estar a que era unha das
favoritas para o trunfo, Laura Centoira,
por unha lesión. Os seus compañeiros
loitaron para adicarlle unha medalla
pero non foi posible.
Aínda así, non estiveron lonxe nalgún
caso e deron unha excepcional imaxe.
Andrea Cortés e Anahí Schmidt perderon no seu debut nun nacional en primeira rolda contra competidoras que se
amosaron máis ambiciosas nos momentos clave da competición. Lucas Mahía, o
outro debutante, arrincou a competición
cunha traballada victoria ante un com-
Alumnos do Clube Kwon que acudiron ós
Campionatos de España Cadete
petidor catalán, para despois perder
contra o subcampión de España do ano
anterior nun disputado combate que non
se decidiu ata o último asalto. Juan Schmidt pechou a representación betanceira
contra un competiron dos D'Warriors de
Cataluña, nun espectacular combate que
rematou 15-11.
Na segunda xornada, e mentres os
cadetes recibían o premio ó seu traballo
no parque temático Port Aventura, Alba
López gañou con relativa comodidade
en primeira rolda a unha competidora
canaria, pero no pase ás medallas
tocoulle lidiar coa campiona de España
e de Europa da categoría, Marta Calvo,
quen gañou o combate e o campionato.
DEPORTES
BETANZOS e a súa comarca
FÚTBOL
Cambio en el banquillo del Betanzos CF
El San Tirso SD
organiza la Hitachi
Air Cup
REDACCIÓN/ Deportes
Inmersos en la celebración de su 75
aniversario, el San Tirso SD organizó
Plantilla del San Tirso SD organizador de la Hitachi Air Cup
los días 4 y 5 de abril la primera
Hitachi Air Cup, torneo de fútbol 8
en categoría benjamín. El campo de O Monte aco- tuvo sabor a derbi y estuvo protagonizado por
gió el día 4 la fase previa, con 16 equipos partici- Depor y Celta. Finalmente fue el equipo herculino
pantes. En ella se clasificaron, después de jugar el que venció con claridad al vigués por 4 a 0,
una fase de grupos y una final, cuatro equipos, At. completando el cuadro de honor el Celta, UD
San Pedro, CD Calasanz, Betanzos CF y Obrero Santa Mariña (Vigo) y el CD Calasanz (A Coruña).
de Oleiros, lo que les permitió participar en la La entrega de trofeos contó con la participación de
Arsenio Iglesias y los exjugadores Maikel y Songo,
Fase Final que se disputó el domingo 5 de abril.
Ese día se dieron cita equipos de la talla del Real así como con el presidente de los Veteranos del
Valladolid, Sporting de Gijón, SD Ponferradina Depor, Manolete, el alcalde de Abegondo y el preademás de las mejores canteras gallegas encabe- sidente del San Tirso.
La directiva del club abegondés quiere agradezadas por el RC Deportivo de La Coruña, RC Celta
de Vigo, CD Lugo o Rácing de Ferrol, entre otros. cer la colaboración de su patrocinador, Hitachi
En una jornada caracterizada por un tiempo inme- Aire Acondicionado, la de las empresas y entidajorable y la numerosa asistencia de público, la des colaboradoras y la de los voluntarios, que
competición comenzó con la fase de grupos para consiguieron que la parroquia de Mabegondo
fuese el epicentro futbolístico del fútbol benjamín
un total de 16 equipos.
Disputados los cuartos y las semifinales, la final durante el fin de semana.
F Ú TBO L SA L A
El Troula FS celebró el
II Campus de Semana
Santa de fútbol sala
REDACCIÓN/ Deportes
Aprovechando las vacaciones de
Semana Santa el Troula FS celebró la
segunda edición de su Campus. Con
la participación de casi una veintena
de niños y la coordinación técnica de
Lorenzo Cachaza y Javier Martínez, los participantes trabajaron distintos aspectos técnicos
y tácticos del fútbol sala, combinado con la
práctica de otros deportes. Tres días en los
que el compañerismo y buen ambiente fueron
Asociación de Comerciantes de Empresarios de Betanzos
ACEBE.CCA
981774574
981770011
Foto de grupo del equipo del Troula FS/ ARUME
los protagonistas en el Pabellón Municipal
betanceiro. Desde la directiva se mostraron
muy satisfechos de la acogida de esta iniciativa que esperan seguir repitiendo en próximos
años.
Oficina Municipal de
Información Xuvenil
981771300
Urxencias médicas
061
Centro de saúde de Betanzos
Teléfonos de cita previa:
Policía Local
Urxencias:
Información:
981770602
981770694
Protección Civil
Servizo de limpeza
981774742
981771428
Servizo Municipal de Augas
(AGUAGEST)
Bombeiros
112
981775153
981771946
981773693
981773692
Fenosa
Averías(24H):
901404040
Oficinas:
981770155
Oficina de Correos e Telégrafos 981771888
Biblioteca
Museo das Mariñas
Arquivo Histórico
981772556
981772673
981772112
Eduardo Fernádez Abel es el
entrenador del Betanzos CF desde
la jornada 29. Después de la derrota en casa ante el Atlético Riveira y
consciente de que la solución podría
pasar por el cambio en el banquillo,
Dani Rodríguez presentó su dimisión.
El nuevo entrenador cuenta con la
experiencia de haber pasado por
banquillos como el del CD Lugo,
cuando éste militaba en Segunda
División B, o el del Cerceda, con el
que se proclamó campeón de Tercera División. Por delante el difícil reto
de sumar lo máximos puntos posibles para acercarse a una permanencia que parece cada vez más
lejana. Porque los dos empates
cosechados ante Xallas de Santa
Comba y O Val, rivales implicados
en la lucha por la permanencia, no
sirven para evitar seguir cerrando
la clasificación de la Preferente
Norte.
La competición entra en su recta
final, con siete jornadas por disputarse y con todos los equipos implicados en el descenso defendiendo
con uñas y dientes todas sus posibilidades, por remotas que puedan
parecer. En casa el Betanzos CF
recibirá al Noia y al Castro, tercero
y octavo respectivamente, teniendo
que desplazarse al campo del At.
Escairón y del Residencia.
Y así como la liga regular no le
está resultando propicia al Betanzos
CF, mejor se le está dando la Copa
en donde solventó sus eliminatorias
ante Olímpico CF por 3 a 1 y en
uno de los duelos de rivalidad de
As Mariñas, ante el San Tirso SD
Servizo de Recadación
(Deputación Provincial)
Axencia Tributaria
Rexistro da Propiedade
Equipo benjamín del Betanzos CF que participó en la Hitachi Air Cup
por 2 a 1. Queda pendiente ahora
el emparejamiento del sorteo en
una competición que, al menos, le
está dando alguna alegría al Betanzos CF esta temporada.
[
Calendario
12 de abril:
Betanzos CF - CF Noia
19 de abril:
At. Escairón - Betanzos CF
26 de abril:
Betanzos CF - CD Castro
3 de mayo:
SD Residencia - Betanzos CF
[
REDACCIÓN/ Deportes
Concello de Betanzos
BC 25
[
abril
2015
[Categorías base
Durante la Semana Santa las categorías alevín y benjamín participaron en los torneos de Visantoña, en
el primer caso, y en la Hitachi Air
Cup en el segundo. Por lo que se
refiere a los alevines fueron dos los
equipos que tomaron parte en el
torneo de Visantoña. Ambos pasaron la primera fase, de grupos,
981771835
981776516
981770212
Xulgados
XUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 1
XUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 2
XUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 3
981770052
981770409
981774124
Farmacias
COUCEIRO
PILAR DE LA CALLE AMARO
LEIS
GALERA
AS CASCAS
981770103
981770304
981770656
881986227
881986171
Colexios
"CEIP VALES VILLAMARIN"
COLEXIO "NTRA. SRA.
SAGRADO CORAZON"
I.E.S. AS MARIÑAS
HOGAR DO CARMEN
"ATOCHA"
"I.E.S. F. AGUIAR"
GARDERIA MUNICIPAL
cayendo en octavos. Los dos entrenadores, Juanca (alevín A) y Fonsi
(alevín B) se mostraron muy satisfechos del rendimiento de los chavales a pesar de que los dos equipos
contaban con numerosas ausencias.
En cuanto a los benjamines participaron en la fase previa de la Hitachi Air Cup en la que consiguieron
llegar a una de las finales que daba
derecho a participar en la Fase
Final que se disputó al día siguiente.
Después de un emocionante partido
contra el Órdenes SD, todo se decidió en la tanda de penaltis en
donde los betanceiros tuvieron
mayor acierto.
El grupo en el que por sorteo quedaron encuadrados para la Fase
Final fue probablemente el más
duro de los cuatro con Victoria CF,
RC Deportivo de La Coruña y UD
Santa Mariña de Vigo, estos dos
últimos serían, finalmente, primer y
tercer clasificados.
Los jugadores que entrena Manolo
Viqueira lo dieron todo ante rivales
muy superiores y se quedan con la
experiencia de haber jugado contra
tres de las mejores canteras de
Galicia.
981770017
981770056
981775811
981770452
981772451
981772552
Paradas de Taxis
PRAZA DE GALICIA
RADIO TAXI BETANZOS
TELE TAXI
981770202
981774990
981771515
Espazo Xove
981774089
ELECCIÓNS M U NICIPAIS 2015
POLITICAS
DE
EMPREGO
A creación de
emprego é a día
de hoxe unha
das maiores preocupacións da
nosa sociedade. E para o PSOE non
ía a ser menos, xa non só a nivel
local senón autonómico e nacional.
Os últimos anos do goberno popular, con Rajoy e Feijoó á cabeza,
supuxeron a destrución de miles de
postos de traballo, algo que non se
viu compensado coa creación de
políticas de emprego, competencia
directa tanto do Estado coma da
Xunta. Contra esta política, os concellos deben promover iniciativas
que, aínda non sendo competencias
propias, axuden á inserción no
mundo laboral de persoas en situación de desemprego, e, especialmente, aquelas de longa duración
ou en risco de exclusión social. Nese
camiño traballamos nos últimos
catro anos e seguirémolo facendo
no próximo mandato.
A promoción e organización de
obradoiros que complementen a formación de persoas en situación de
desemprego, a través de distintas
especialidades que nestes momentos
teñan saída laboral; a potenciación
do servizo de orientación laboral,
dende o que actualmente xa se atende a centos de betanceiros; e o
mantemento dos programas fiscais,
con vantaxes tanto para á apertura
de novos establecementos como
para a trasmisión de licenzas, serán
algunhas das accións que seguiremos impulsando no próximo mandato. Especialmente estas últimas
posibilitaron seguir ampliando o
tecido comercial coa apertura de
máis establecementos en diversas
zonas da cidade e, de forma especial, no casco histórico.
Aproveitando o noso papel de
cabeceira de comarca o sector servizos debe seguir sendo a base da
nosa economía. Do seu desenvolvemento e crecemento dependerá boa
parte da creación de postos de traballos. Por iso, nas nosas iniciativas
incluiranse a potenciación dos programas de dinamización deste sector, tanto os que se poidan promover
dende a administración, coma os de
apoio a iniciativas que partan
dende outras entidades como as que
se organicen dende a Asociación de
Comerciantes e Empresarios.
Outra das accións que pretendemos desenvolver é a captación de
novas empresas para que se asenten
no noso municipio a través do desenvolvemento do Plan Xeral que permitirá crear máis zonas industriais.
BETANZOS e a súa comarca
abril
2015
de
POLÍTICOopinión
PULSO
26 BC
"Betanzos e a súa comarca" estrea esta nova
sección, orientada ás vindeiras eleccións municipais que se celebrarán o 24 de maio, na que
ofrecemos a posibilidade ós diferentes grupos
políticos de explicar as súas propostas sobre
temas de actualidade e interese.
Propoñemos este mes como tema as políticas
de emprego.
Coincidimos seguramente, que una de las
máximas inquietudes de
nuestros ciudadanos en
estos momentos, sea, la
más urgente de sus aspiraciones; conseguir un
empleo y su consecutiva estabilidad económica.
En este sentido, el PP de Betanzos es consciente de
la existencia de un reconocimiento generalizado
del papel que la Administración Local puede y
debe jugar en la identificación de las oportunidades de empleo en nuestra ciudad. No podemos
pasar por alto las cifras del desempleo en Betanzos ya que se encuentran entre las dos más altas
de todo el partido judicial, debido, en gran medida, a la desaparición de algunos de nuestros sectores productivos o a la grave crisis que han sufrido aquellos servicios, construcción, el comercio
local, etc. Pero no nos olvidemos, debido también
todo ello a una nula implicación del PSOE brigantino en llevar a cabo unas políticas para la generación de empleo en Betanzos. Las cifras y los
datos de nuestra actividad económica, sus repercusiones contables en las economías personales o
colectivas y sobre todo las respuestas y alternativas que podamos desde el Concello articular precisan de un estudiado y meditado Plan Estratégico
para la creación de empleo en Betanzos. Todo ello
ha de complementarse con lo que puede y debe
ser el papel a jugar por nuestro Ayuntamiento;
esto es, ser aglutinador de voluntades, impulsor de
alternativas y catalizador de proyectos.
Entre algunas de nuestras iniciativas se encuentran:
Medidas de simplificación administrativa y de
agilización y reducción de trámites para la puesta
en marcha y consolidación de actividades empresariales. Promover y/o mantener bonificaciones y
exenciones fiscales de competencia municipal en
el marco legal vigente, que incentiven el inicio y
consolidación del emprendimiento y de las actividades empresariales, especialmente de aquellas
generadoras de empleo. Desarrollar jornadas y
talleres que permitan estimular vocaciones empresariales en negocios con potencialidad de desarrollo en el municipio. Promoción y refuerzo de
infraestructuras propias o ajenas que puedan
albergar actividades en su fase inicial en condiciones ventajosas, integradas en un "Vivero de
Empresas". Finalizar el Plan General, para
aumentar la oferta de suelo empresarial, que
unido a nuestras comunicaciones haga de Betanzos un sitio atractivo para el establecimiento de
pequeñas empresas. Potenciar sectores como el
vino y el lúpulo, que pueden ser fuentes generadoras de empleo, sin olvidar el turismo, tan olvidado
en estos cuatro años. Facilitar una orientación y
asesoramiento básico a los emprendedores a través de los servicios de empleo y de desarrollo
local, a través de una oficina de gestión económica que asesore en la creación de Pymes y el
autoempleo. Apoyo al emprendedor. Desarrollar
de forma conjunta con diferentes colectivos y por
sectores un Plan Estratégico Comercial y Empresarial. Herramienta dinamizadora fundamental
para marcar una línea de crecimiento en nuestra
ciudad. Dotar una partida presupuestaria específica para la creación de empleo.
O desemprego é
un dos problemas
máis graves de
Betanzos e do
País. Un concello
de 13 000 habitantes non pode ter máis de 1000 no
desemprego. É terríbel ver como a
xente nova medra sen esperanza e se
forma para estar no paro ou emigrar.
A nosa principal prioridade é frear a
emigración xuvenil e que a mocidade
que marchou poida retornar. Cun
plan de emprego xuvenil, apoiando
proxectos emprendedores e espazos
gratuítos de ‘coworking’, creando un
servizo de seguimento da mocidade
desempregada.
A taxa de desemprego feminino é
moi superior á masculina. Son necesarias medidas específicas para promover o emprego feminino. Impulsaremos a economía social e outras
iniciativas que incorporen a perspectiva de xénero no seu funcionamento.
Apostamos polo turismo vinculado
ao patrimonio cultural e natural. O
noso patrimonio é a locomotora que
ten que tirar de Betanzos. A rehabilitación do Casco permitirá desenvolver o modelo do centro comercial
aberto, garantía de pervivencia dun
sector estratéxico como é o comercio.
Avogamos por limitar a implantación
de grandes superficies comerciais e
por ampliar as feiras ao Casco histórico.
Esta aposta vai permitir crear
emprego en torno a artesanía, con
obradoiros de emprego e priorizando a súa presenza e participación na
Feira Franca Medieval. A aposta por
medrar desde o noso pasado potenciará tamén a viticultura e o agro.
Cursos de agricultura ecolóxica, mercados específicos e preferencia nas
compras municipais aos produtos
locais. Desenvolveremos a produción
do viño, protexendo o solo agrario, alentaremos a creación dunha
cooperativa vitivinícola e tamén
fomentaremos o seu valor como
recurso turístico.
Terá tamén un impacto directo na
hostalaría. Promoveremos a creación
de pequenos establecementos hoteleiros cunha marca de calidade. E
todo isto require de servizos adicionais. Un banco de locais comerciais,
un viveiro de empresas e espazos de
‘coworking’ darán soporte a novas
iniciativas xunto a unha oferta de
solo industrial axustada á demanda
real. A receita para crear emprego
de calidade é apostarmos polo propio, polo que temos diferente e único.
Coñeces Allariz? Pois ese é o modelo
que queremos para Betanzos.
Betanzos ten
1.087 parados
sobre unha
poboación activa de 7.610
persoas. Outro dato importante é
que se a nosa vila pechou o ano
2009 con 13.680 habitantes,
entramos no 2015 con 13.352
habitantes, o que supón unha
caída de 328 persoas. Son datos
que deben levarnos á reflexión
sobre si o modelo implantado en
Betanzos polos distintos gobernos
municipais é o mais adecuado. A
resposta que temos en BETANZOS
NOVO é que non e por iso propoñemos un cambio de modelo.
Ata o de agora promovéronse
uns plans de promoción do emprego clientelistas que resultaron ser
un fracaso para acadar a inserción laboral. BETANZOS NOVO
propón un novo modelo de fomento do emprego baseado en medidas concretas apoiándonos nas
potencialidades do noso patrimonio cultural e natural e nas vantaxes de Betanzos como capital da
súa comarca e da posición central
que ocupa no eixo ártabro e na
Reserva da Biosfera, impulsando o
emprendemento na sociedade e o
cooperativismo así como a toma
de decisións de xeito consensuado
por todos os axentes implicados.
Algúns instrumentos imprescindibles para ilo e que non supoñen
coste para o Concello senón reordenación dos recursos existentes,
serían:
1. Creación dunha Oficina Económica. Onde os axentes de desenvolvemento local e os técnicos
do Concello apoien á xente que
teña unha iniciativa emprendedora con asesoramento, orientación
e xestión de axudas e licenzas.
2. Creación de dous Niños de
Empresas. Reordenando os edificios municipais para dotar ós
emprendedores de espazos de traballo e reunión, subministros básicos (internet, luz, auga, calefacción).
3. Fomento da creación de cooperativas e micropemes en sectores estratéxicos (agrícola, medioambiental, cultural, turístico, rehabilitación urbana, novas tecnoloxías e outras) abrindo a posibilidade á participación do Concello
en caso necesario.
4. Abrir as infraestruturas do
Concello ás empresas e asociacións para a realización de cursos
formativos aos seus traballadores
e a parados do municipio.
A ausencia de
políticas orientadas a creación
de emprego e o
anuncio de medidas panfletarias -con moito continente e pouco contido- co obxectivo de dar pulo a, entre outros, o
comercio local, son a dinámica
que levamos a vivir nos últimos
anos en Betanzos. Lonxe de utilizar
o Concello para incentivar a preparación, orientación e desenvolvemento de proxectos que promovan a creación de emprego (o que
se vén en chamar políticas activas), vemos como o goberno local
desenténdese, unha tónica xeral á
que tristemente xa estamos acostumados. Alguén lembra algunha
iniciativa que se levara adiante e
que realmente creara emprego?
Dende un Concello tamén se
pode crear emprego e de calidade. Betanzos como localidade
comercial e como capital comarcal, debe de impulsalo (con medidas, ideas, mais tamén cartos!) en
estreita colaboración con asociacións, como ACEBE, que tanta
actividade levan feito nos últimos
anos. É vital o impulso do traballo
en común (coworking), e que se
facilite o acceso do pequeno
comercio ás novas tecnoloxías, ao
igual que a ventá única na que os
emprendedores se poidan informar tanto de subvencións como de
trámites que teñan que realizar,
fomentando o autoemprego e
abrindo así a posibilidade de contratación futura en empresas no
noso Concello.
E tamén moitas outras cuestións:
facilitar a implantación de empresas que aporten valor engadido e
retorno social; a enterpreneurshipexperience ou planificación de
visitas guiadas con emprendedores
a diferentes destinos co obxectivo
de tecer alianzas; construción de
marcas potentes a través do estudo
das nosas ventaxas comparativas;
xeración de accións que fomenten
o acceso a crédito mediante unha
cooperativa social pública; alugueiro a baixos prezos para a
xeración de novas ideas de negocio; potenciación do turismo e da
marca Betanzos como destino
internacional para o repunte do
sector servizos...
Son moitas as pequenas e grandes cousas que se poden facer.
Para isto fai falta ganas, iniciativa
e vontade: todas elas ausentes
dende hai moitos anos no Concello
de Betanzos.
abril
2015
BETANZOS e a súa comarca
ESPECIAL ISTAS
BC 27
OD O N T O L O X Í A
Dra. Marta Martín · Instituto Dental Área Miño Dental
Preguntas habituales sobre:
Enfermedad periodontal
ENFERMEDADES
PERIODONTALES
Son dolencias que
afectan a los tejidos
que envuelven y soportan los dientes (periodonto), incluyendo,
encía, hueso alveolar y
otras estructuras responsables de mantener
los dientes firmemente
anclados a
los maxilares.
Las enfermedades
periodontales se dividen en dos grandes
grupos: las gingivitis y
las periodontitis. La
gingivitis es una inflamación superficial de
la encía, fácilmente tratable y con una recuperación total de los tejidos. En la periodontitis
hay una destrucción de
las estructuras más profundas, con reabsorción del hueso y si no
es tratada puede llevar
a la pérdida del diente.
Generalmente no causan dolor incluso en
casos avanzados.
¿Cuál es la causa de las enfermedades periodontales?
La causa más frecuente de las
enfermedades periodontales son
las bacterias. En la boca existen
más de 300 tipos diferentes y
muchas de ellas son potencialmente lesivas para la encía. Las
bacterias que viven en la boca se
acumulan en la superficie de los
dientes y en el surco gingival,
constituyendo la placa bacteriana. Cuando las bacterias crecen
en número excediendo cierto
nivel, producen las dolencias
periodontales.
¿Las enfermedades periodontales son hereditarias?
Para tener periodontitis es
necesaria la presencia de bacterias. No obstante, la gravedad
de las lesiones depende de la
susceptibilidad individual que es
una característica genéticamente
determinada. Teniendo en cuenta
que hoy en día poco podemos
hacer para modificar la predisposición genética, la forma de
prevenir y tratar las periodontitis
es a través del control de la
placa bacteriana. Frecuentemente las personas que padecen
periodontitis, sobre todo en las
formas más graves, tienen
parientes próximos también
afectados, lo que representa el
carácter familiar-hereditario.
¿Con qué edad se inician las
enfermedades periodontales?
Las formas más frecuentes aparecen en los adultos, iniciándose
en torno a los 30 años. Generalmente cuanto más joven es el
paciente, mayor probabilidad de
presentar una forma grave de
periodontitis que necesite más
cuidados. Raramente las enfermedades periodontales afectan a
los niños, pero cuando aparecen
se trata de formas graves que
amenazan seriamente la dentición e incluso la salud general.
Las enfermedades periodontales están entre las más frecuentes
en la raza humana. La gingivitis
afecta a casi la totalidad de la
población, tanto infantil como
adulta. La periodontitis afecta
casi a uno de cada dos adultos
mayores de 35 años.
¿Cómo se si mi encía está
enferma?
Los síntomas son sangrado
espontáneo o durante el cepillado, aparición de pus en la
encía, mal sabor y mal aliento, encía enrojecida, retracción de encía, alteración en la
posición de los dientes y hasta
movilidad dental. El diagnóstico solo puede realizarlo el
dentista pero, si usted presenta cualquiera de estos signos,
deberá consultarlo para que
su caso sea valorado.
¿Es normal que la encía
sangre?
La señal que antes nos avisa
de la existencia de problemas
en la encía es la aparición de
sangrado gingival, ya sea
espontáneo o tras el cepillado. Una encía que sangra
puede presentar una gingivitis
(forma menos grave) o una
periodontitis (forma más
grave). En casos particulares,
como ciertos medicamentos
y/o enfermedades pueden
facilitar el sangrado gingival.
¿La movilidad dental asociada
a las enfermedades periodontales es reversible?
En los casos en que la movilidad no es muy acentuada, puede
disminuir después del tratamiento. Con todo puede no desaparecer totalmente porque la cantidad de hueso generalmente no
aumenta después del tratamiento. Esta es una de las razones
que justifica la importancia del
diagnóstico precoz de las enfermedades periodontales.
¿Las enfermedades periodontales tienen cura?
El tratamiento de las enfermedades periodontales consigue
detener el avance de la dolencia,
pero no consigue, en la mayoría
de los casos, regenerar los tejidos perdidos. Por otro lado, la
periodontitis es una dolencia crónica, por lo que es fundamental
realizar consultas de mantenimiento frecuentes. En caso contrario la enfermedad puede reactivarse. En las formas más agresivas, como son los casos que
aparecen en niños y adultos
jóvenes, en fumadores de más
de 20 cigarrillos día, o en algunas enfermedades sistémicas
como la diabetes no controlada,
el tratamiento puede no llevar al
control total de la enfermedad
pero si a su avance más lento.
¿Cómo se tratan las enfermedades periodontales?
El tratamiento tiene por objeto
la eliminación de las bacterias
responsables y el control de los
factores que aumentan la susceptibilidad a la enfermedad, como
tabaco y algunas enfermedades
sistémicas, buscando crear las
condiciones para tener controlada la enfermedad a largo plazo.
En las gingivitis, es suficiente
una mejora en las condiciones
de higiene oral por parte del
paciente, y un tratamiento de
profilaxis, rápido y fácil, por
parte del profesional. En las
periodontitis el tratamiento se
desarrolla en varias fases. En
primer lugar, se realiza un estudio periodontal clínico y radiológico para evaluar la situación,
hacer un diagnóstico y establecer un plan de tratamiento.
Seguidamente, se efectúa la fase
básica de tratamiento para retirar la placa bacteriana de la
bolsa periodontal, que se denomina raspaje y alisado radicular.
En bolsas profundas es necesario
hacer, adicionalmente, una
pequeña cirugía periodontal
correctiva. Una vez controlada la
enfermedad, se inicia el tratamiento de mantenimiento.
¿El cepillado normal es suficiente para prevenir la enfermedad periodontal?
No. Como el cepillo no alcanza
los espacios interdentales, es
necesario usar seda o cepillos
interdentales para mantener esos
espacios libres de placa bacteriana. Con todo, la utilización de
estos instrumentos, al inicio, es
difícil y laboriosa, requiriendo
aprendizaje y práctica. Si al
aplicar la seda siente mal sabor,
significa que ese espacio contiene bacterias responsables de las
alteraciones de sus encías. Ese
olor será peor cuanto más tiempo pase sin limpiar la zona interdental.
28 BC
ESP ECIA LISTAS
BETANZOS e a súa comarca
marzo
2015
SALUD
Antonio Asensi Pernas · Médico de Familia CS Betanzos
Policlínica Betanzos Salud
FISIOTERAPÍA Y
REHABILITACIÓN
ATENDEMOS A
CLIENTES PRIVADOS,
MUTUAS Y TODAS LAS
COMPAÑÍAS
ASEGURADORAS
C/Doctor Fariña, 12 bajo
Tlf.: 981 77 05 00
BETANZOS (A Coruña)
La eterna juventud a
tu alcance: presume de
una piel bella y sana
Pese a que el
envejecimiento es
un proceso normal, en nuestra
cultura se le da
gran importancia
a mantenerse
joven, buscando
la eterna juventud.
A partir de los
25 años la regeneración de la
piel empieza a
enlentecerse,
la elastina y el
colágeno van
abandonando
su capacidad
de recuperación y extensión… iniciándose lentamente el
complejo proceso
del envejecimiento cutáneo, apareciendo las
líneas de expresión y posteriormente las arrugas. Factores
genéticos,
ambientales
(clima, exposición solar...) o
estilos de vida
(tabaquismo...)
entre otros, hacen
que nuestra piel
pierda elasticidad y se arrugue.
Investigaciones
recientes afirman
que la genética
belleza sociocultural, a diferencia
de la cirugía
plástica, que lo
que busca es la
reconstrucción:
tras un accidente,
resección tumoral, etc.
Algunos ejemplos de procedimientos de la cirugía estética
son: rejuvenecimiento
de párpados
y bolsas
grasas (blefaroplastia),
estiramiento
facial (ritidectomía) mejora estética de la nariz
(rinoplastia),
aumento de senos
(mamoplastia),
renovación de la
piel (peeling), eliminación del
exceso de tejido
adiposo (liposucción)…
Si no cuidas tu cuerpo,
¿dónde vas a vivir?
(Anónimo)
sólo influye en un
25%.
La cirugía estética, subespecialidad de la cirugía
plástica, intenta
corregir par tes
del cuerpo que
no son satisfactorias para la persona, buscando
el modelo de
MÉDICO ESTOMATÓLOGO
IMPLANTES
CIRUGÍA ORAL
ESPECIALISTA EXCLUSIVO
EN ORTODONCIA
C/Dr. José Fariña, 12 bajo
BETANZOS · 981 770 500
Prolongar la juventud
Pero ¿podemos prolongar la
juventud o retardar el envejecimiento?
Los medicamentos inteligentes o milagrosos para prolongar la juventud, publicitados
en prensa, radio, televisión o
internet, suelen ser de dudosa
eficacia o fraudulentos y en
algunos casos hasta perjudiciales para la salud, al evitarnos recibir el tratamiento
médico adecuado.
Una forma sana, fácil y natural para mantener una piel
bella consiste en:
1- A cada tipo de piel, darle su
cuidado
2- Evitar el estrés, factor clave
del antienvejecimiento.
3- Llevar una dieta equilibrada
La comida es la gasolina del
cuerpo y la mente.
4- Beber mucha agua.
5- Practicar ejercicio físico de
forma regular.
6- No fumar previene las arrug a s. Po r c a d a 1 0 a ñ o s
fumando, la piel envejece
dos años y medio más.
7- Protegerse del sol, con ropa
protectora, cremas con filtro
solar resistentes al agua…
evitando broncearse. El sol
es el acelerador del envejecimiento cutáneo.
8- Aplicar diariamente, sobre
todo después del baño, una
crema hidratante a nuestra
piel.
9- Utilizar periódicamente una
crema limpiadora exfoliante.
10- Dormir en cantidad y calidad adecuada.
abril
2015
ESPECIAL ISTAS
BETANZOS e a súa comarca
OP T I C A
BC 29
CLINICA DENTAL
Mª. del Pilar Viqueira Amor
Mª Luisa Pérez Iglesias · Óptica - Parafarmacia - Herboristería Selgas
Dos ojos para toda la vida: cúidalos
Médico Estomatólogo - Dentista
Coleg. nº 372
C/Dr. José Fariña, 2 - 2º B - Telf. 981 77 31 08 · BETANZOS
Los ojos están hechos para ver con luz, pero no para mirar la luz y actualmente con la
cantidad de dispositivos electrónicos que tenemos al alcance, cada vez más pronto,
nuestros ojos empiezan a hacer algo para lo que no están “diseñados”.
El ojo se adapta a la luz y no la luz al ojo. Los objetos los vemos porque reflejan luz.
El 80% de la información sensorial llega a nosotros a través de los ojos. Es un hecho
inevitable que ocurran cambios en la visión por el paso del tiempo, en particular en la
percepción del contraste, del color, de la profundidad y en la resolución espacial.
La retina, situada en el fondo del ojo, cuenta con más de cien millones de fotorreceptores, que a través de aproximadamente ochocientas mil fibras nerviosas medulares,
enviarán a más de mil cuatrocientos millones de neuronas la información recibida en
forma de estímulos. Ese proceso de ver las cosas, que nos parece tan natural y
sencillo, vemos que realmente es complicado.
P
PROTEGER LAS RETINAS
ara entender mejor el proceso,
imaginemos la retina como un
mosaico formado por baldosas
sensibles al tacto. Si cada vez que
tocamos una, se produce un cambio de color, a base de ir tocando baldosas podríamos reproducir cualquier
dibujo por complicado que fuese.
Cuanto más pequeña fuera la medida
de las baldosas del mosaico, más detalladamente podríamos reproducirlo ya
que contaríamos con la posibilidad de
precisar mejor el trazo.
En la retina, cada baldosa sería una
célula fotosensible. Al ser “tocada” por
un punto de luz enviaría una señal al
cerebro en forma de impulso eléctrico.
De todo esto se deduce que la retina es
una de las partes fundamentales del
globo ocular, y que de su integridad
depende en gran parte la buena visión.
Leyendo esto supongo que a todos nos
entra una gran curiosidad por saber
cómo podemos proteger y cuidar a
nuestras retinas para que nos permitan
seguir gozando del maravilloso sentido
de la vista.
-Lo ideal es hacerse revisiones oculares
periódicas, ya que muchas veces no es
necesario ver mal para gozar de una
mala salud ocular.
La presión o tensión intraocular (PIO) es
algo que deberíamos controlar lo antes
posible, para saber como va evolucionando con el paso del tiempo, es básico mantenerla dentro de unos paráme-
tros para evitar el tan temido glaucoma
que puede comprometer nuestra vista.
Para entenderlo mejor, podemos imaginar que nuestro ojo es una bombilla de
una lámpara. Para que se encienda la
bombilla necesitamos un cable, que en
nuestro caso será el nervio óptico, y un
enchufe, que será nuestro cerebro. Pues
bien, si no mantenemos la PIO a
“raya”, lo que sucede es que funcionan
la bombilla y el enchufe, pero la lámpara no se puede encender porque la PIO
rompe nuestro cable transmisor (nervio
óptico).
-Lo otro que debemos hacer es proteger
nuestros ojos de las fuentes luminosas
que producen fototoxicidad, que pueden ser
*Naturales: Luz solar directa e indirecta
*Artificiales: Televisores, smartphones,
videoconsolas, tablets, ordenadores,
fluorescentes, luces led….
Con los años, el sistema visual de la
mayoría de las personas se vuelve más
vulnerable a los procesos degenerativos
produciéndose por ejemplo cataratas,
degeneración macular (DMAE)….
Los daños a nivel interno del globo ocular causados por la fototoxicidad de la
luz tienen carácter acumulativo, el daño
pues se produce durante toda la vida,
de la misma forma que los daños/lesiones causados por las radiaciones UVA/
UVB sobre la piel.
Afortunadamente para todos los usuarios de cualquier edad, existen lentes
RAMON SANTOS ROMERO
FISIOTERAPEUTA
RECUPERACION FUNCIONAL - AFECCIONES DE
COLUMNA - LESIONES DEPORTIVAS
C/ROLLO, 30-1º D - TELEFONO 981 770829 - BETANZOS
CLINICA DENTAL
Dr. Enrique Núñez Núñez
con certificado de seguridad retiniana,
que proporcionan dos tipos de protección frente a la fototoxicidad de la luz:
-A corto plazo FUNCIONAL, proporcionando inmediatamente una mejora
del contraste, menor fatiga visual y una
mejora de la profundidad espacial.
Además de reducir la sensibilidad al
deslumbramiento.
-A largo plazo ESTRUCTURAL porque
absorbe la luz dañina para la retina,
reduce el proceso neuro-degenerativo
en el sistema visual y protege la retina
de la ceguera evitable.
Estas lentes tienen varios niveles de protección según se busque su acción preventiva, o su función de protección
para las retinas más sensibles, y además se adaptan a distintas situaciones
de intensidad luminosa. Son útiles para
todos, pero especialmente para personas diabéticas, con ojo seco, operados
de cataratas o con cataratas incipientes, operados de cirgía refractiva (miopía, hipermetropía…) que tengan reflejos e imprescindibles para niños y jóvenes sometidos a muchas horas de ordenador, le, luz azul…
Existen varios tratamientos de este tipo,
pero, sin duda, el más destacado es el
desarrollado por una española, la
Dra. Celia Sánchez Ramos, que
experimentó durante muchos años para
conseguir con estas lentes replicar el
proceso natural de protección de forma
artificial.
CLINICA PODOLÓXICA
B ETA NP E
Tratamento do pé
Mª Vanessa Vara Fernández
Podólogo · Colegiado nº 0701
Helomas (callos)
Hiperqueratosis (durezas)
Onicocriptosis (uñas encarnadas)
Podoloxía deportiva,
infantil e xeriátrica
Tratamento do Pé Diabético
MEDICO ESTOMATOLOGO
C/Rollo, 9 - 1º · Betanzos
Pza. Hnos. García Naveira, 7-2º - Telf. 981 774281-BETANZOS
Telf. 981 673008 - SAN TIRSO - Abegondo
Tlf. 981 77 49 26
CENTRO FISIOTERAPIA
ESPERANZA LOPEZ FREIJOMIL
FISIOTERAPEUTA
RECUPERACION FUNCIONAL
Avda. Ctra. de Castilla, 45-53, bajo - Telf. 981 770766
30 BC
LECER
BETANZOS e a súa comarca
abril
2015
de
LECTURAS PRIMAVERA
“El pequeño vampiro se cambia de casa”
CURSOS E OBRADOIROS
EDIFICIO LICEO
Ata o 15 de abril. Sala de Exposicións do Edificio Liceo.
Exposición titulada "Patrimonio de Betanzos. Estudos
para a súa rehabilitación". Froito da colaboración entre o
Concello de Betanzos e o Máster Universitario en
Rehabilitación Arquitectónica da Universidade da Coruña.
Mostra do traballo de oito autores que afondaron na
historia de Betanzos a través das construcións do seu casco
histórico.
Do 17 ao 30 de abril. Sala de Exposicións do Edificio
Liceo. Exposición titulada Semana Santa de Betanzos
2015 coas fotografías presentadas ó concurso convocado
pola Confraría de Semana Santa de Betanzos xunto con
imaxes da mesma temática de diversos profesionais.
Horario Liceo:
luns a venres: de 12:00 a 14:00 e de 19:00 a 21:00 h
sábados, domingos e festivos: de 12:00 a 14:00h
CRUZ VERMELLA BETANZOS
FUNDACIÓN CIEC
Ata o 30 de abril. IV Encontro Alfara Oviedo-CIEC
Betanzos. Exposición colectiva de artistas participantes no
encontro de xóvenes artistas 2015 nos talleres de La Encina
de San Silvestre, Salamanca.
Horario Fundación CIEC: martes a sábado de 10:00 a
14:00 h e de 16:00 a 20:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL ALFONSO CASTELAO
Ata o 30 de abril. Exposición bibliográfica de clásicos da
literatura infantil, con motivo do Día Internacional do libro.
Horario: de luns a venres de 10:00 a 14:00 h
e de 16:00 a 21:00 h. Sábados de 10:30 a 13:00h
PREESCOLAR NA CRUZ VERMELLA
Todos os xoves de 10:30 a 12:00 h. Actividade
gratuíta orientada a familias con [email protected] de entre 0 e 3
anos. Organización de actividades de lecer e de
asesoramento sobre temas como os coidados,
alimentación, educación, primeiros auxilios,
desenvolvemento evolutivo dos menores...
Curso de Manipulador/a de alimentos
Martes 14 de abril. Horario de 10:00 a 13:00 h.
Viernes 24 de abril. Horario de 17:00 a 20:00 h.
Prezo 20 euros *
Formación en persoas maiores
Do 20 ó 23 e do 27 ó 30 de abril . Horario de luns a
xoves de19:00 a 21:30 h. Prezo: 80 euros *
Primeiros Auxilios en bebés e nenos
Sábados 29 e 16 de maio. Horario de 9:30 a 14:30 h.
Prezo: 50 euros *
*[email protected] de Cruz Vermella e [email protected], terán un
20% de desconto
Máis información e inscricións na Asamblea Comarcal
de Cruz Vermella Betanzos. Avda. Linares Rivas, nº 1.
Tlf. 981771727. [email protected]
BIBLIOTECA MUNICIPAL ALFONSO CASTELAO
Obradoiro creativo e narración oral
Sábado 18 de abril. Destinado a nenas/os de 2 a 6
anos. Organizado pola Biblioteca, dentro das
CICLO DE CONFERENCIAS DO ANUARIO BRIGANTINO
Xoves 9 de abril. 20:30 h Sala Azul do Liceo. Conferencia actividades "Ler conta moito" da Xunta de Galicia.
titulada "Novos espazos para novos tempos. Casco
Histórico de Betanzos" impartida por Ana Fonticoba e
Beatriz Lucas. Organiza: Concello de Betanzos.
Sábado 11 de abril. 20:00 h. Aula de Cultura Xulio
Cuns. Representación teatral da obra "PAN! PAN!" pola
compañía "A Panadaría". Organizada polo Concello
de Betanzos dentro da Rede Galega de Teatros e
Venres 24 de abril. 20:00 h Aula Municipal de Cultura
Auditorios da AGADIC
Xulio Cuns. Presentación do libro "Morfología Urbana de
Betanzos de los Caballeros" por conta do seu autor, o
cronista oficial da cidade, José Raimundo Núñez-Varela y
Lendoiro. Organiza: Concello de Betanzos
Venres 17 de abril. 20:30 h. Aula de Cultura Xulio
Cuns. Entrega do premio ao gañador do concurso de
fotografía Semana Santa de Betanzos 2015.
Presentación do vídeo oficial da Semana Santa.
Xoves 9. 20:00 h Inauguración da exposición de gravados
Organiza: Confraría de Semana Santa de Betanzos
de Omar Kessel.
Venres 10. 20:00 h Carlos Callón, no ciclo "Os poetas teñen Ata o 24 de abril. Aberto o prazo do VI Concurso de
a palabra" coordinado por Miguel Anxo Fernán Vello.
carteis das Letras Galegas. Dirixido ao alumnado dos
Sábados 11 e 25, Obradoiros de Ilustración e Banda
centros educativos de primaria de Betanzos.
Deseñada impartidos por Xosé Tomás (só para [email protected])
Do 13 de abril ao 12 de maio. Aberto o prazo do V
Luns 13, 20 e 27. De 19:00 a 20:30 h. Clube Radiofónico
Concurso de creación literaria. Dirixido ao alumnado
dos centros educativos de primaria de Betanzos.
de lectura e escritura (só para [email protected])
Venres 17. 20:00 h Charla-coloquio sobre os cascos
históricos co Alcalde de Allariz, Francisco García, que falará Máis información: Servizo de Normalización
Lingüística, Casa do Concello, 2º andar. Tlf.
sobre "o patrimonio como problema ou como
981770011 ext. 2108, nor[email protected]
oportunidade?".
Organiza: Concello de Betanzos.
Sábado 18. De 17:30 h a 19:00 h Taller de barro para
[email protected] e maiores impartido por Maca Herce. Destinado a
[email protected] e pais, impartirase os sábados durante catro semanas
consecutivas. Modelado a man e decoración de formas e
Venres 10 de abril. 20:30 h. Aula de Cultura Xulio
figuras de animais.
Cuns. Presentación da Memoria de Actividades 2014
Xoves 23. Celebración do Día do Libro durante toda a
de Cruz Vermella.
xornada.
Martes 28. 20:00 h "Serramoura por dentro" actores,
Sábado 25 de abril. 18:00 h. Aula de Cultura Xulio
Cuns. Baile de Primavera da Terceira Idade. Organiza:
creadores, guionistas e outros integrantes do equipo que
produce a serie "Serramoura" contarán algúns dos segredos Concello de Betanzos
e proxectarase algún avance da nova tempada.
Actividades abertas ó público agás os cursos nos que
As actividades programadas poden sufrir cambios
cómpre inscribirse previamente. Tlf. 981771816
de última hora.
[email protected]
CONFERENCIAS
TEATRO
PRESENTACIÓNS LITERARIAS
CONCURSOS
PROGRAMACIÓN LIBRARÍA BIBLOS
OUTROS EVENTOS
Autora: Ángela Sommer-Bodenburg.
Ed. Alfaguara.
“Rüdiger, el amigo de Antón, no da miedo sino que es una
criatura agradable, pero, cuando su familia se enfada con él,
decide ir a vivir a casa de su amigo Antón. Me gustó mucho
porque es muy entretenido y muy divertido”.
Berta Sobrino Carneiro, alumna de 6º E do CEIP Vales Villamarín
“Esther y su mundo”
Autores: Philip Douglas. Purita Campos
Ed. Glénat
“Esther é unha nena de 14 anos que vive nunha pequena
cidade inglesa. Aínda que a historia comeza nos primeiros
anos da década dos 70, os personaxes presentan inquedanzas, aficións, problemas e complexos cos que todos nos
podemos identificar. Gustoume moito porque Esther ten os mesmos problemas
que calquera pode ter e soluciona uns si e outros non, coma na vida real".
Verónica Suárez Rilo, alumna de 6º E do CEIP Vales Villamarín
“Junie B. Jones tiene un admirador
secreto”
Autora: Barbara Park. Ed.: Bruño
“Se acerca San Valentín. En el colegio van a decorar una
caja con corazones. Los alumnos de la clase tienen que
comprar o hacer una tarjeta para cada uno de los niños y
meterla dentro de esa caja. Junie B. es la primera en meter
sus tarjetas. Allí se encontrará con una gran sorpresa. ¿Qué
habrá en esa caja para ella?".
Clara Blanco Veres, alumna de 5º B do CEIP Vales Villamarín
CINE PRIMAVERA
de
EXPOSICIÓNS
Mortdecai
Comedia negra protagonizada por Johnny
Depp, basada en la novela de Kyril Bonfiglioli
y que cuenta la historia de un marchante de
arte que quiere recuperar una pintura robada
que dicen que oculta el código de una cuenta
bancaria con dinero de los nazis. Ewan
McGregor, Gwyneth Paltrow y Olivia Munn le
acompañan en el reparto. Dirige David Koepp.
La pirámide
Grégory Levasseur debuta como director en esta
película de terror donde unos arqueólogos inspeccionan una pirámide recién descubierta y encontrarán algo con lo que no contaban. Ashley Hinshaw y Denis O'Hare son sus protagonistas. Producida por el francés Alexandre Aja, director de
entre otros, el remake de "Las colinas tienen ojos"
y la nueva versión del clásico de Joe Dante, "Piraña".
Fast and furious 7
Séptima entrega de la franquicia taquillera
que coprotagonizan Vin Diesel y Paul
Walker, este último recientemente fallecido
cuando rodaba esta película. Esta entrega
empieza un año después de la anterior,
cuando Dom y Brian son indultados y regresan a los Estados Unidos. Pero allí les
espera un frío asesino británico que será su
mayor enemigo. Les acompañan en el
reparto, Michelle Rodríguez, Jordana Brewster, La Roca Johnson y Jason
Statham como el bueno del filme. Acción a raudales dirigida por James Wan.
Jesús Ramos
abril
2015
BETANZOS e a súa comarca
ANUNCIOS BREVES
■ FONTELA 2000
981773710 / 981774900
BETANZOS PISOS Y CASAS:
■
MOTOR
VENDO BMW X3 2.0D. Equipamiento:
estribos, bluetooth, navegador, volante
multifunción, intermitentes blancos,
enganche remolque. 100.000 km. Julio
2006. Garantía de un año. Precio:
12.500 euros. Tlf. 678515586
■
ENSINO
CLASES particulares a domicilio y grupos
reducidos. Primaria, ESO y BAC.
Económico. Licenciada con Máster de
Profesorado. Tel.: 651637267 uxia.
[email protected]
CLASES a domicilio en Betanzos. También a grupos reducidos. Ciencias y
letras. Secundaria y Bachillerato. Tlf.
628563122
■
OFRECEN TRABALLO
SE NECESITA profesor/a de matemáticas 4º Eso a domicilio en Betanzos. Tlf.
626386182.
■
BUSCAN TRABALLO
SE OFRECE chica para el cuidado de
niños y tareas del hogar. Tlf. 981774860
- 630357046
SE OFRECE chico para reformas en
general. Tlf. 981774860 - 627493445
BUSCO trabajo para cuidado de personas mayores. Por horas o como interna.
Buenas referencias. Tlf. 632970218 654764378
TRAMITACIÓN DE LOS IMPUESTOS de
sucesiones (Derechos reales), donaciones
y transmisiones patrimoniales (autoliquidaciones, alegaciones y recursos); Plusvalías; amplia experiencia. Tlf. 622810999
■
VARIOS
TAROT. María. También CARTAS
ASTRALES. Aclara tus dudas: pasado,
presente, futuro. Se responde cualquier
pregunta. Seriedad. Claridad. Tlf.:
638625976
SE ALQUILA o VENDE granja en A
Espenuca. De 120x12 metros, con terreno. Tlf. 619271908
SE REGALAN en adopción dos setter
inglés, macho y hembra, de un año. Tlf.
619687691
RELOJERO DIPLOMADO EN SUIZA.
Reparación todo tipo de relojes. Relojes
de pared, pasamos a domicilio.
Restauración de esferas, cristales de
forma. Garantía. Tel.: 981773657 608598765
■
VENDAS VARIAS
VENDO silla de ruedas eléctrica Samba
Lite 2 Quickie. Modelo Samba 2. Asiento
talla 48 cm.; peso máximo 120 kg.;
ancho: 64 cm. Con reposapies. Año
fabricación: 19/04/2010. Tlf.
664696806
SE VENDE leña de carballo y mixta, en
hachas. Transporte a domicilio. Tlf.
645583256
VENDO rollo para planchar, ideal para
sábanas, manteles, etc. Buen precio. Tlf.
625739634
SE VENDE nicho muy cómodo para limpiar y decorar. Zona baja, nº 729. Tlf.
687680888
SE VENDE Blackberry, libre, nueva,
modelo 8700G, color azul. Precio: 25
euros. Tlf. 600716847
■
ALUGUERES
SE ALQUILA CRUZ VERDE pisos de 1, 2 y
3 habitaciones amueblados y sin
amueblar. Y pisos temporalmente. Bajos
y g a r a j e s . Te l . : 6 1 6 9 7 5 2 4 9 981770541
ALQUILO apartamentos totalmente
equipados, con televisión, calefacción,
etc. De una y dos habitaciones, por días,
semanas, meses. Tlf. 629291440
SE ALQUILAN plazas de garaje en C/
Castelao. 35 euros/mes. Tlf. 981773159
ALQUILO plaza de garaje en C/Castelao
nº 17. Tel.: 692594104
SE ALQUILA bajo comercial en C/Venezuela, 60m 2 . Muy bien situado y apto
para todo tipo de negocio. Tlf.
981773159
SE ALQUILA amplio piso muy soleado
en Pintor Seijo Rubio. Salón, 4 habitaciones, 2 baños, cocina con patio, cuarto de
lavadora y pileta. Ascensor. Plaza de
garaje opcional próxima. Tlf. 657282211
- 981774645
SE ALQUILA segundo ático de 3
dormitorios, salón, baño y cocina.
Calefacción central. Prolongación de
Saavedra Meneses. Precio 260 eur. Tel.:
665526670
ALQUILO piso en Avda. Jesús García
Naveira. 2 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, trastero y garaje. Tlf. 699553852
(a partir 19:00 h)
ALQUILO apartamento amueblado en
Betanzos. Tlf. 622686294
SE ALQUILA o vende piso en el Edificio
de la Torre. 3 habitaciones, comedor y
dos baños. Tlf. 663339805
SE ALQUILA piso pequeño, soleado,
con calefacción, en C/Cruz Verde. Tlf.
630948120
SE ALQUILA apartamento amueblado
en Betanzos. Céntrico, exterior, soleado,
plaza de garaje y trastero. Tlf.
677267971 - 687934825
■ VIVENDAS VENDAS
SE VENDE piso 1º, cocina americana, 2
habitaciones y un baño. Reformado y
completamente amueblado. 65.000
euros negociables. Tlf. 646528129 650241961.
SE VENDE casa de 4 plantas para restaurar en Betanzos. Precio: 35.000 euros.
Tlf. 610601268
BETANZOS, zona Ayuntamiento, casa 2
pisos y bajo. Habitable. Buena inversión.
50.000 euros. Tlf. 981234283
SE VENDE piso 2º en Betanzos, 96m2,
con ascensor. Sin amueblar, cocina,
salón, terraza, 3 dormitorios, 2 baños y
trastero. Plaza de garaje. Tlf. 981798655
BETANZOS PISOS Y CASAS:
Alquiler con opción a compra de plaza
de taxi en Betanzos. Precio mínimo en
alquiler el primer año.
Pisos a estrenar, obra nueva zona Mandeo, desde 96.000 €.
Piso 4º con ascensor, 2 dormitorios, 2
baños, cocina americana, terraza, garaje y trastero. Amueblado. Todo exterior.
Vista hacia el Rio Mendo. 110.000 €.
Piso 1º sin ascensor de 80 m2, 3 dormitorios con armarios empotrados, baño,
cocina amplia y salón-comedor. Garaje
y calefacción. Todo exterior, buen estado. 85.000 €.
Chalet de 288 m2, 3 plantas, 4 dormitorios, vestidor, 3 baños, calefacción gasoil, aspiración centralizada. Finca de
600 m2 con piscina. Situada a 2 minutos
de Betanzos. 190.000 €.
Piso céntrico, 1º con ascensor, 2 dormitorios, 2 baños, cocina con balcón,
salón-comedor, garaje y trastero. Todo
exterior. 120.000 €.
Alquiler y venta plazas de garaje en
Betanzos desde 35 € y desde 10.000 €.
Piso 2º con ascensor de 72 m2, 2 dormitorios, 1 baño, cocina con tendedero,
salón-comedor, garaje y trastero. Situado en calle céntrica. 99.500 €.
Piso 4º con ascensor, 2 dormitorios, 2
baños y cocina americana con terraza.
Garaje y trastero. 110.000 €.
Piso céntrico 3º con ascensor, 2 dormitorios, 2 baños, cocina y salón-comedor.
Trastero. 110.000 €.
Atico céntrico 4º con ascensor, 2 dormitorios, baño, cocina americana, garaje y
trastero. 110.000€.
Alquiler piso de 70 m2, 2 dormitorios
amplios, 2 baños, cocina amplia con
tendedero, salón-comedor, ascensor,
garaje y trastero. Edificio reciente construcción. 400 €.
CASAS, CHALETS, FINCAS Y PISOS EN AFUERAS
Bergondo-Cortiñán. Chalet nueva
construcción de 270 m2, 3 plantas. Calefacción suelo radiante y placas solares. Finca de 1.000 m2. 250.000 €.
Oza dos Rios. Chalet de reciente construcción , dos plantas, 3 dormitorios,
vestidor, 3 baños, cuarto de lavandería,
garaje para 3 coches, amueblada, calefacción de gas-oil, aspiración centralizada. Finca 860 m2. 253.000 €.
Paderne-Villozás.- Casa de 180 m2
útiles , con 4 habitaciones, 2 baños, 2
cocinas una de ellas con bilbaína, trastero y galería. Finca cerrada de 1.000 m2
con árboles frutales y piscina de 4.50 m.
de diámetro. 120.000 €.
Oza dos Ríos. Porzomillos. Chalet de
387 m2, dos plantas, 4 dormitorios, 3 baños, calefacción, paneles solares. Finca
de 2.000 m2. 280.000 €.
Coirós. Casa de 188 m2, 2 plantas y
bajo cubierta de 18 m2. 2 dormitorios, 2
baños, 2 cocinas, salón y porche. Finca
de 4.000 m2 con árboles. 157.000 €.
Sada. Casa dos plantas situada a 2
km centro de Sada. 2000 m2 de finca.
160.000 €.- Tel. 981- 62.29.99.
Sada. Ático con amplia terraza. 1 dormitorio.Vistas al mar. Zona alta. Ascensor.
Garaje. Trastero. 62.000 € - Tel. 98162.29.99
Abegondo. Limiñón. Chalet de 123 m2,
dos plantas, 2 dormitorios, 3 baños, 2
salones con chimenea, terraza. Finca
de 1.065 m2 cerrada con piscina, barbacoa, bodega y garaje para 2 coches.
260.000 €.
Oza dos Ríos. Parada. Finca de 1.725
m2 urbana totalmente cerrada con bloque y malla. 55.000 €.
Bergondo-Cortiñán. Casa para reformar de 130 m2, 2 plantas, con lareira,
horno y pozo artesano. Terreno de 2.330
m2, totalmente cerrada, bien situada.
110.000 €.
Abegondo. Chalet de reciente construcción de 323 m2, 2 plantas, 4 dormitorios, 2 baños, 2 terrazas, garaje para 3
coches, calefacción de gas-oil, finca de
1.800 m2, cerrada con jardín y piscina.
Situada a dos minutos de la entrada de
la autovía. 255.000 €.
BC 31
■ SOLIS Soluciones
881121032 · 654783 846
Betanzos – Cementerio: Panteón con
cuatro nichos y cenicero, revestido en
mármol y con dos puertas. En venta por
5.500€.
Betanzos – Xan Rozo: Espectacular
vivienda con parcela de 2.800 metros
cuadrados a cinco minutos de Betanzos, dotada de cocina con lareira, salón, comedor, cocina, tres dormitorios,
estudio… En venta por 450.000€.
Sada – Sada de Arriba: Ático a estrenar de dos dormitorios, cocina, salón,
2 baños, garaje y trastero en urbanización con zona verde y piscina. Precio:
110.000€. También disponemos en el
mismo inmueble de bajo vivienda con
amplia terraza privada y acceso directo
a zona verde por 120.000€
Coirós: Piso exterior y muy luminoso
de tres habitaciones, salón, cocina,
cuarto de baño, calefacción de gasóleo,
dos trasteros, bodega y garaje. Primero
sin ascensor, totalmente amueblado.
En venta por 55.000€.
Betanzos – Rúa Traviesa: local comercial de 130 metros cuadrados en venta.
Posibilidad de incluir en la operación
la primera planta del mismo inmueble.
Excelente oportunidad de negocio. Apto
para cualquier actividad.
Oza dos Ríos – Parada: Hermosa casa
de aldea con cuatro dormitorios, lareira,
salón con chimenea y finca de 19.200
metros cuadrados, de los que 2.720
son urbanos y parcelables por 360.000
euros. Información y fotografías en
www.solissoluciones.com
Betanzos – La Magdalena: alquiler de
acogedor apartamento de un dormitorio
y cocina americana, totalmente equipado por 300€/mes, comunidad incluida.
Irixoa- Bóveda: Impresionante casa de
piedra de 150 metros cuadrados con
parcela de aproximadamente 1.000 metros cuadrados, amueblada y con tres
dormitorios, salón, cocina, dos cuartos
de baño, construcción auxiliar para
garaje-almacén. Puertas y escaleras de
roble, mobiliario rústico… Impresionante y difícil de describir con palabras. Fotografías en: www.solissoluciones.com.
En venta por 180.000 euros.
Betanzos – Touriñao: Casas de aldea
para restaurar con amplias parcelas,
construcción de piedra con múltiples
posibilidades de reforma desde 90.000€
para una casa de 300 metros cuadrados, hasta 150.000€ para otra de 435
metros cuadrados y parcela urbana.
Bergondo – Santa Marta de Babío:
Finca de 4.781 metros cuadrados a
escasos metros de la entrada de la autopista apta para edificar una vivienda
unifamiliar, en venta por 85.000€.
Betanzos – Rúa do Hórreo: venta
de apartamento de 56 metros cuadrados con dos habitaciones, baño, cocina americana y trastero por 59.999€.
Oportunidad!!. También en alquiler por
275€.
Betanzos – Rúa Mandeo: bonito piso
de 110 metros cuadrados, tres habitaciones, 2 baños, salón, cocina equipada, garaje y trastero, totalmente exterior
por 115.000€.
Betanzos – Zona institutos: Alquiler
de vivienda con dos dormitorios, salón, cocina y dos baños. Segundo sin
ascensor, amueblado por 300€ mensuales.
Betanzos – Calle Argentina: Alquiler
de local comercial acondicionado como
bar, totalmente equipado y listo para
funcionar por 300€ mensuales.
Betanzos – Concepción Arenal: Viviendas a estrenar de uno a cuatro
dormitorios con garaje y trastero desde
85.000€ más IVA.
Oza dos Ríos: Local comercial de 150
metros cuadrados y tres plazas de garaje. Excelente ubicación. En venta por
62.000€ más IVA.
Información e prezos válidos agás erro tipográfico
e a súa comarca
BETANZOS