Pagina 1 van 7 BELEIDSTERREIN / PORTEFEUILLE

BELEIDSTERREIN / PORTEFEUILLE
Dienstverlening & Burgerzaken
SP
A. van den Berg, S. Vat
GroenLinks
A. Jaspers, P. Oomen
D66
R. Brouwer
PvdA
VVD
F. Kossen
Gewoon Nijmegen
M. Hanlon
CDA
M. van Dam, R. Raghoe
De Nijmeegse Fractie
W. Grutters
Verenigde Senioren Partij
M. Hulskorte, H. van Deurzen
Veiligheid
SP
A. van den Berg, S. Vat
GroenLinks
A. Ranshuijsen, M. Smit
D66
G. Visser
PvdA
M. van Nijnatten, P. Kubben
VVD
F. Kossen
Gewoon Nijmegen
J. Pijman, T. Roes
CDA
M. Buck, M. van Dam
De Nijmeegse Fractie
A. Hillen
Verenigde Senioren Partij
M. Hulskorte
Citymarketing & Externe betrekkingen
SP
H. van Hooft, S. Vat
GroenLinks
D66
PvdA
VVD
H. Veldman
Gewoon Nijmegen
J. Pijman, R. Klein Hemmink, T. Roes
CDA
J. van der Geest, M. van Dam
De Nijmeegse Fractie
W. Grutters
Verenigde Senioren Partij
M. Hulskorte
Opgegeven specificaties in dit programma
Pagina 1 van 7
Ruimte & Cultuurhistorie
SP
GroenLinks
D66
PvdA
VVD
Gewoon Nijmegen
CDA
De Nijmeegse Fractie
Verenigde Senioren Partij
Grondbeleid
SP
GroenLinks
D66
PvdA
VVD
Gewoon Nijmegen
CDA
De Nijmeegse Fractie
Verenigde Senioren Partij
Cie Waalsprong
SP
GroenLinks
D66
PvdA
VVD
Gewoon Nijmegen
CDA
De Nijmeegse Fractie
Verenigde Senioren Partij
S. Vat, P. Molenaar
J. Reinhoudt, L. Westerveld
K. Lamers
G. Schellekens, R. Janssen
I. van Dijk
R. Klein Hemmink, M. Hanlon
J. van der Geest (ruimte), M. Buck, J. Rotink
(cultuurhistorie)
A. Hilllen (ruimte), W. Grutters (cultuurhistorie)
H. van Deurzen
B. van Berkel, H. van Hooft
A. Ranshuijsen, N. Vergunst
T. van Elferen
P. Eigenhuijsen
R. Klein Hemmink
J. van der Geest, M. Buck
A. Hillen
H. van Deurzen
H. van Hooft, B. van Berkel
T. van Elferen
G. Schellekens
P. Eigenhuijsen, P. Sprenger
J. van der Geest, M. Buck
A. Hillen
H. van Deurzen, M. Hulskorte
Pagina 2 van 7
Werk & Inkomen
SP
GroenLinks
D66
PvdA
VVD
Gewoon Nijmegen
CDA
De Nijmeegse Fractie
Verenigde Senioren Partij
Sport
SP
GroenLinks
D66
PvdA
VVD
Gewoon Nijmegen
CDA
De Nijmeegse Fractie
Verenigde Senioren Partij
Wijken
SP
GroenLinks
D66
PvdA
VVD
Gewoon Nijmegen
CDA
De Nijmeegse Fractie
Verenigde Senioren Partij
M. Sweep, H. van Hooft
A. Ranshuijsen, C. Daemn
M. Groothuizen
R. Zwart, G. van ‘t Veen
P. Sprenger
M. Hanlon, T. Roes
R. Raghoe, J. Rotink
W. Grutters
J. Lagerweij
S. Vat, C. van Norel
B. Friesen, P. Boekhorst
R. El Hafi
A. Selman, R. Janssen
H. Veldman
J. Pijman, T. Roes
J. van der Geest, J. Rotink
W. Grutters
P. Molenaar, M. Sweep
K. Falihi, P. Boekhorst
R. El Hafi
A. Selman, R. Janssen
I. van Dijk
M. Moors
R. Raghoe, M. van Dam
W. Grutters
P. Rutten
Pagina 3 van 7
Openbare Ruimte
SP
GroenLinks
D66
PvdA
VVD
Gewoon Nijmegen
CDA
De Nijmeegse Fractie
Verenigde Senioren Partij
Zorg & Welzijn
SP
GroenLinks
D66
PvdA
VVD
Gewoon Nijmegen
CDA
De Nijmeegse Fractie
Verenigde Senioren Partij
Economie en Toerisme
SP
GroenLinks
D66
PvdA
VVD
Gewoon Nijmegen
CDA
De Nijmeegse Fractie
Verenigde Senioren Partij
P. Molenaar, M. Sweep
K. Falihi, P. Boekhorst
R. El Hafi
M. van Nijnatten
P. Eigenhuijsen
R. Raghoe, J. van der Geest
W. Grutters, A. Hillen
P. Rutten
C. van Norel, T. Postema
C. Daemen, P. Boekhorst
R. Brouwer
A. Selman, H. Krijger
I. van Dijk
E. Hendriks, M. Hanlon, T. Roes
J. Rotink, M. van Dam
A. Hillen
J. van den Bogaard
M. Sweep, H. van Hooft
L. Westerveld, A. Ranshuijsen
M. Groothuizen
R. Zwart, P. Kubben
P. Sprenger
J. Pijman, E. Hendriks, R. Klein Hemmink
M. Buck, J. van der Geest
W. Grutters, A. Hillen
J. Lagerweij
Pagina 4 van 7
Onderwijs
SP
GroenLinks
D66
PvdA
VVD
Gewoon Nijmegen
CDA
De Nijmeegse Fractie
Verenigde Senioren Partij
Cultuur
SP
GroenLinks
D66
PvdA
VVD
Gewoon Nijmegen
CDA
De Nijmeegse Fractie
Verenigde Senioren Partij
Bestuur & Middelen
SP
GroenLinks
D66
PvdA
VVD
Gewoon Nijmegen
CDA
De Nijmeegse Fractie
Verenigde Senioren Partij
P. Molenaar, C. van Norel
C. Daemen, N. Vergunst
R. Jetten
A. Selman, R. Janssen
P. Eigenhuijsen
T. Roes, M. Hanlon
M. van Dam, J. Rotink
W. Grutters
J. van den Bogaard
P. Molenaar, A. van den Berg
C. Daemen, N. Vergunst
K. Lamers
R. Zwart, W. van Dijk
P. Huliselan
M. Hanlon
M. Buck, J. Rotink
W. Grutters
J. van den Bogaard
A. van den Berg, H. van Hooft
B. Friesen, J. Reinhoudt
R. Jetten
R. Zwart, G. van ‘t Veen
H. Veldman
R. Klein Hemmink, T. Roes
M. van Dam, J. van der Geest
A. Hillen
Pagina 5 van 7
Wonen
SP
GroenLinks
D66
PvdA
VVD
Gewoon Nijmegen
CDA
De Nijmeegse Fractie
Verenigde Senioren Partij
Facilitaire Diensten
SP
GroenLinks
D66
PvdA
VVD
Gewoon Nijmegen
CDA
De Nijmeegse Fractie
Verenigde Senioren Partij
Mobiliteit
SP
GroenLinks
D66
PvdA
VVD
Gewoon Nijmegen
CDA
De Nijmeegse Fractie
Verenigde Senioren Partij
C. van Norel, B. van Berkel
A. Jaspers, P. Boekhorst
K. Lamers
G. Schellekens, W. van Dijk
F. Kossen
R. Klein Hemmink
M. van Dam, J. van der Geest
A. Hillen
H. van Deurzen
T. Roes
R. Raghoe, J. van der Geest
A. Hillen
M. Hulskorte
T. Postema, B. van Berkel
M. Smit, P. Oomen
G. Visser
M. van Nijnatten, P. Kubben
P. Huliselan
M. Moors
J. Rotink, M. van Dam
W. Grutters
Pagina 6 van 7
Klimaat & Energie
SP
GroenLinks
D66
PvdA
VVD
Gewoon Nijmegen
CDA
De Nijmeegse Fractie
Verenigde Senioren Partij
Groen & Water
SP
GroenLinks
D66
PvdA
VVD
Gewoon Nijmegen
CDA
De Nijmeegse Fractie
Verenigde Senioren Partij
T. Postema, B. van Berkel
A. Jaspers, J. Reinhoudt
K. Lamers
G. Schellekens, P. Kubben
R. Janssen
R. Klein Hemmink
J. Rotink, R. Raghoe
A. Hillen
P. Rutten
T. Postema, B. van Berkel
A. Japsers, B. Friesen
K. Lamers
G. Schellekens, P. Kubben
R. Janssen
E. Hendriks, M. Moors
J. Rotink, R. Raghoe
A. Hillen
P. Rutten
Pagina 7 van 7