Welkom_files/Poster NJC 2015

Nieuwjaarsconcert 2015
Welkom
!
Zaterdag
24 januari 2015
Aanvang 20.00 uur
!
Dorpshuis de Biezen
Hagestein
!
www.excelsiorhagestein.nl
!
!
Gratis entree
Muziekvereniging Excelsior uit
Hagestein verzorgt in
samenwerking met
Muziekvereniging „Aurora” uit
Leerdam een Nieuwjaarsconcert.!
!
Een mooie gelegenheid om
elkaar alle goeds voor 2015 toe
te wensen, en het jaar muzikaal
te starten.!
De vereniging uit Leerdam zal
het spits afbijten, waarna
Excelsior de avond zal
completeren.!
!
Op deze avond zal er
voornamelijk gezellige, lichte,
bekende en vrolijke muziek te
beluisteren zijn (o.a. muziek van
Stevie Wonder en Disney’s
„Planes”).
E
Excelsior
M u z i e k v e r e n i g i n g
H a g e s t e i n